www.00357.com
Ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (Ε.Δ.Ε.) στην Κύπρο.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.)

----
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε.
----
Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002)
----
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
----
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Νόμιμη και Αποτελεσματική «Φορολογική Λύση»
…με Διασφαλισμένη την Ανωνυμία Σας από την Κυπριακή Νομοθεσία »

Χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες απολαμβάνουν νόμιμα αυτή τη στιγμή, ως μέτοχοι Κυπριακών Εταιρειών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, τα οφέλη που προσφέρουν οι Κυπριακές ΕΔΕ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος διεθνών εταιρικών διαρθρώσεων.

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ (Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων) ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Bάσει της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας δεν θεωρούνται «εξωχώριες εταιρείες» ή «offshore», δεν συμπεριλαμβάνονται σε «μαύρες λίστες» και δεν τελούν υπό καθεστώς καταπολέμησης σε καμία χώρα του κόσμου. Βάσει της νέας Κυπριακής Νομοθεσίας οι ΕΔΕ είναι τώρα απλά … Κυπριακές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς καθώς και για επιτόπιες – εντός Κύπρου - δραστηριότητες [(1) επεκτάθηκαν τα προνόμια που είχαν πριν οι ΕΔΕ ή «εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων» και στις εγχώριες εταιρείες και δεν υφίσταται πλέον κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους, (2) καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια για δραστηριότητες αποκλειστικά σε άλλες χώρες εκτός Κύπρου, που ίσχυε για τις ΕΔΕ και (3) καταργήθηκε κάθε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που απολάμβαναν οι ΕΔΕ με την πρόνοια για ενιαίο εταιρικό φόρο 10% για όλες τις Κυπριακές Εταιρείες – RE: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ» ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.]. Οι Κυπριακές ΕΔΕ καθίστανται πλήρως αποδεκτές, με επίσημη έγκριση από την ΕΕ (και την Ελλάδα) και τον ΟΟΣΑ, σαν νόμιμα οχήματα διεθνών επιχειρήσεων.

Η Φορολογική Σύμβαση της Ελλάδας με την Κύπρο ΚΑΙ ο Νέος Φορολογικός Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δεκ. 2002 )- «Εξωχώριες ή Offshore εταιρείες»

Η Κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την Ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της «εσωτερικής νομοθεσίας» της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές Εταιρείες σε συναλλαγές με Ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις «εξωχώριες» εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της «εξωχώριας εταιρείας» (άρθρο 5., Ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι Κυπριακές ΕΔΕ δεν θεωρούνται «εξωχώριες εταιρείες» και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η «μαύρη λίστα» του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 – εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό Νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. Επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (BVI, Λιβερία, Παναμάς, Isle of Man κλπ.) και χρήσης Κυπριακών ΕΔΕ ή Αγγλικών Εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών.

Γενικότερα, η πρακτική χρήση των “offshore” ή εξωχώριων εταιρειών στην Ευρώπη (απ’ ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. Η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι «φθηνών» μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε «συνεργάσιμες» χώρες όπως η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (re: ΟΟΣΑ και ΕΕ), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (Κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

«Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα»

Για την νόμιμη μείωση της φορολογίας τους και την προστασία της περιουσίας τους - τα καθαρά κέρδη της Κυπριακής ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 10%. Επίσης, τα Ελληνικά ακίνητα που ανήκουν σε μία Κυπριακή ΕΠΕ δεν υπόκεινται στο “πόθεν έσχες” και, στη μεταβίβαση, αποφεύγονται νόμιμα οι φόροι μεταβίβασης και κληρονομιάς. Επίσης, από 1/5/2004 οι Κυπριακές εταιρείες δεν θα υπόκεινται στον «ειδικό φόρο του 3%» που προβλέπεται από τον Ελληνικό Φορολογικό Νόμο.

«Πώς οι Έλληνες Χρησιμοποιούν μία Κυπριακή ΕΔΕ;… Παραδείγματα»
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
Ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής:

· · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα. – ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ

· · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.ο.κ).

· · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ROYALTIES (κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως

· · · Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) – επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως.

«Η Λειτουργία της Εταιρείας …οι Υπηρεσίες Μας …Τα Έξοδα Σας»

Η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή υπόθεση. Είμαστε επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές / Νομοθεσία. Σας παρέχουμε πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική κάλυψη στην Κύπρο και ΔΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη – Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών ]. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του Έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές αρχές μας είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων.

«Ζητήστε Μας Συνάντηση ΤΩΡΑ …Ανακαλύψτε Πως Εσείς Θα Κερδίσετε»
Τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ για να μάθετε πώς μπορείτε εσείς να κερδίσετε από την χρήση των Κυπριακών ΕΔΕ (ή τη χρήση Αγγλικών Εταιρειών ή/και εξωχώριων εταιρειών) και για να συζητήσουμε τη δική σας περίπτωση και ανάγκες και να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο υλικό και να ενημερωθείτε για τους Νέους Φορολογικούς Νόμους της Κύπρου και της Ελλάδας που ισχύουν από 1/1/2003.

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2003, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ.

e-mail: info@00357.com 

 


Thank you for the visit.

www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. www.00357.com : υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. www.00357.com Ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (Ε.Δ.Ε.) στην Κύπρο. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η Νόμιμη και Αποτελεσματική "Φορολογική Λύση" με Διασφαλισμένη την Ανωνυμία Σας από την Κυπριακή Νομοθεσία " Χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες απολαμβάνουν νόμιμα αυτή τη στιγμή, ως μέτοχοι Κυπριακών Εταιρειών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, τα οφέλη που προσφέρουν οι Κυπριακές ΕΔΕ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος διεθνών εταιρικών διαρθρώσεων. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ (Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων) ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Bάσει της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" ή "offshore", δεν συμπεριλαμβάνονται σε "μαύρες λίστες" και δεν τελούν υπό καθεστώς καταπολέμησης σε καμία χώρα του κόσμου. Βάσει της νέας Κυπριακής Νομοθεσίας οι ΕΔΕ είναι τώρα απλά … Κυπριακές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς καθώς και για επιτόπιες - εντός Κύπρου - δραστηριότητες [(1) επεκτάθηκαν τα προνόμια που είχαν πριν οι ΕΔΕ ή "εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων" και στις εγχώριες εταιρείες και δεν υφίσταται πλέον κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους, (2) καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια για δραστηριότητες αποκλειστικά σε άλλες χώρες εκτός Κύπρου, που ίσχυε για τις ΕΔΕ και (3) καταργήθηκε κάθε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που απολάμβαναν οι ΕΔΕ με την πρόνοια για ενιαίο εταιρικό φόρο 10% για όλες τις Κυπριακές Εταιρείες - RE: "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.]. Οι Κυπριακές ΕΔΕ καθίστανται πλήρως αποδεκτές, με επίσημη έγκριση από την ΕΕ (και την Ελλάδα) και τον ΟΟΣΑ, σαν νόμιμα οχήματα διεθνών επιχειρήσεων. Η Φορολογική Σύμβαση της Ελλάδας με την Κύπρο ΚΑΙ ο Νέος Φορολογικός Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δεκ. 2002 )- "Εξωχώριες ή Offshore εταιρείες" Η Κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την Ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές Εταιρείες σε συναλλαγές με Ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., Ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι Κυπριακές ΕΔΕ δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό Νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. Επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (BVI, Λιβερία, Παναμάς, Isle of Man κλπ.) και χρήσης Κυπριακών ΕΔΕ ή Αγγλικών Εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. Γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην Ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. Η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (re: ΟΟΣΑ και ΕΕ), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (Κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα" Για την νόμιμη μείωση της φορολογίας τους και την προστασία της περιουσίας τους - τα καθαρά κέρδη της Κυπριακής ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 10%. Επίσης, τα Ελληνικά ακίνητα που ανήκουν σε μία Κυπριακή ΕΠΕ δεν υπόκεινται στο "πόθεν έσχες" και, στη μεταβίβαση, αποφεύγονται νόμιμα οι φόροι μεταβίβασης και κληρονομιάς. Επίσης, από 1/5/2004 οι Κυπριακές εταιρείες δεν θα υπόκεινται στον "ειδικό φόρο του 3%" που προβλέπεται από τον Ελληνικό Φορολογικό Νόμο. www.00357.com : υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. "Πώς οι Έλληνες Χρησιμοποιούν μία Κυπριακή ΕΔΕ;… Παραδείγματα" (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) Ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής: Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα. - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.ο.κ). Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES (κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. "Η Λειτουργία της Εταιρείας …οι Υπηρεσίες Μας …Τα Έξοδα Σας" Η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή υπόθεση. Είμαστε επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές / Νομοθεσία. Σας παρέχουμε πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική κάλυψη στην Κύπρο και ΔΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη - Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών ]. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του Έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές αρχές μας είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων. "Ζητήστε Μας Συνάντηση ΤΩΡΑ …Ανακαλύψτε Πως Εσείς Θα Κερδίσετε" Τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ για να μάθετε πώς μπορείτε εσείς να κερδίσετε από την χρήση των Κυπριακών ΕΔΕ (ή τη χρήση Αγγλικών Εταιρειών ή/και εξωχώριων εταιρειών) και για να συζητήσουμε τη δική σας περίπτωση και ανάγκες και να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο υλικό και να ενημερωθείτε για τους Νέους Φορολογικούς Νόμους της Κύπρου και της Ελλάδας που ισχύουν από 1/1/2003. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2003, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. e-mail: info@00357.com www.00357.com Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (ε.δ.ε.) στην κύπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νόμιμη και αποτελεσματική "φορολογική λύση" με διασφαλισμένη την ανωνυμία σας από την κυπριακή νομοθεσία " χιλιάδες έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες απολαμβάνουν νόμιμα αυτή τη στιγμή, ως μέτοχοι κυπριακών εταιρειών και ανεξαρτητα απο το ειδος ή το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφέλη που προσφέρουν οι κυπριακές εδε, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος διεθνών εταιρικών διαρθρώσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bάσει της ελληνικής και κυπριακής νομοθεσίας δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" ή "offshore", δεν συμπεριλαμβάνονται σε "μαύρες λίστες" και δεν τελούν υπό καθεστώς καταπολέμησης σε καμία χώρα του κόσμου. βάσει της νέας κυπριακής νομοθεσίας οι εδε είναι τώρα απλά … κυπριακές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς καθώς και για επιτόπιες - εντός κύπρου - δραστηριότητες [(1) επεκτάθηκαν τα προνόμια που είχαν πριν οι εδε ή "εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων" και στις εγχώριες εταιρείες και δεν υφίσταται πλέον κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους, (2) καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια για δραστηριότητες αποκλειστικά σε άλλες χώρες εκτός κύπρου, που ίσχυε για τις εδε και (3) καταργήθηκε κάθε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που απολάμβαναν οι εδε με την πρόνοια για ενιαίο εταιρικό φόρο 10% για όλες τις κυπριακές εταιρείες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακές εδε καθίστανται πλήρως αποδεκτές, με επίσημη έγκριση από την εε (και την ελλάδα) και τον οοσα, σαν νόμιμα οχήματα διεθνών επιχειρήσεων. η φορολογική σύμβαση της ελλάδας με την κύπρο και ο νέος φορολογικός νόμος της ελληνικής δημοκρατίας (δεκ. 2002 )- "εξωχώριες ή offshore εταιρείες" η κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις κυπριακές εταιρείες σε συναλλαγές με ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην ελληνική φορολογική νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι κυπριακές εδε δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του ελληνικού υπουργείου οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (bvi, λιβερία, παναμάς, isle of man κλπ.) και χρήσης κυπριακών εδε ή αγγλικών εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η κύπρος και το ηνωμένο βασίλειο (re: οοσα και εε), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατί οι έλληνες συστήνουν μία κυπριακή εδε;…τα κίνητρα" για την νόμιμη μείωση της φορολογίας τους και την προστασία της περιουσίας τους - τα καθαρά κέρδη της κυπριακής επε φορολογούνται με συντελεστή 10%. επίσης, τα ελληνικά ακίνητα που ανήκουν σε μία κυπριακή επε δεν υπόκεινται στο "πόθεν έσχες" και, στη μεταβίβαση, αποφεύγονται νόμιμα οι φόροι μεταβίβασης και κληρονομιάς. επίσης, από 1/5/2004 οι κυπριακές εταιρείες δεν θα υπόκεινται στον "ειδικό φόρο του 3%" που προβλέπεται από τον ελληνικό φορολογικό νόμο. "πώς οι έλληνες χρησιμοποιούν μία κυπριακή εδε;… παραδείγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία κυπριακή επε και μεταπώληση στην ευρώπη (π.χ. στην ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην ελλάδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για πασης φυσεως παροχή υπηρεσιών, π.χ. πληροφορικής, ίντερνετ, ηλεκτρονικού εμπορίου, επενδυτικών υπηρεσιών, διαφήμισης, μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξεύρεσης προσωπικού, λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας από την κυπριακή εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κέρδος που προκύπτει στην κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επίσης, με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. "η λειτουργία της εταιρείας …οι υπηρεσίες μας …τα έξοδα σας" η λειτουργία της κυπριακής εταιρείας είναι απλή υπόθεση. είμαστε επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας προς όλες τις αρμόδιες κυπριακές αρχές / νομοθεσία. σας παρέχουμε πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική κάλυψη στην κύπρο και διεθνως [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην κύπρο, την ελβετία, τo guernsey (channel islands), την αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως επίσημου συνεργάτη - οfficial ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών ]. η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην κύπρο, ελλάδα και αγγλία (associate office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. βασικές αρχές μας είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων. "ζητήστε μας συνάντηση τωρα …ανακαλύψτε πως εσείς θα κερδίσετε" τηλεφωνήστε μας τωρα για να μάθετε πώς μπορείτε εσείς να κερδίσετε από την χρήση των κυπριακών εδε (ή τη χρήση αγγλικών εταιρειών ή/και εξωχώριων εταιρειών) και για να συζητήσουμε τη δική σας περίπτωση και ανάγκες και να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο υλικό και να ενημερωθείτε για τους νέους φορολογικούς νόμους της κύπρου και της ελλάδας που ισχύουν από 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. e-mail: info@00357.com Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. www.00357.com ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ" ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ " ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Η ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ, ΕΙΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. BΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" Η "OFFSHORE", ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ "ΜΑΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙ ΕΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΛΑ … ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ [(1) ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΟΙ ΕΔΕ Η "ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ" ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, (2) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΕ ΚΑΙ (3) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΘΕ ΕΥΝΟΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΑΝ ΟΙ ΕΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟ 10% ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - RE: "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.]. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ, ΣΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002 )- "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ Η OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ 52 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥ), ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" (ΑΡΘΡΟ 5., Ν. 3091/2002) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. [Η "ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΙΣ 6.3.2003 - ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤA ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ]. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (BVI, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ISLE OF MAN ΚΛΠ.) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ Η ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ "OFFSHORE" Η ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ) ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ. Η ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΟΧΙ "ΦΘΗΝΩΝ" ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ" ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (RE: ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΕ), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ …ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ;…ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ - ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΚΑΙ, ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΠΟ 1/5/2004 ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΤΟΥ 3%" ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ. "ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ;… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ" (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ (ΟΧΙ ΟΛΕΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΑΝΤΙ Λ.Χ. 35% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 10% ! (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Ο.Κ). Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES (ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 10%!)- ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. "Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ …ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΑΣ" Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ [ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤO GUERNSEY (CHANNEL ISLANDS), ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΟFFICIAL ΙNTRODUCER - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ]. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ (ASSOCIATE OFFICE) ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ / ΙΔΙΩΤΗ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ (1) Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ (2) Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. "ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΡΑ …ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ" ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ (Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2003. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2003, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. E-MAIL: INFO@00357.COM www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νομιμη και αποτελεσματικη "φορολογικη λυση" με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια " χιλιαδες ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος η το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" για την νομιμη μειωση της φορολογιας τους και την προστασια της περιουσιας τους - τα καθαρα κερδη της κυπριακης επε φορολογουνται με συντελεστη 10%. επισης, τα ελληνικα ακινητα που ανηκουν σε μια κυπριακη επε δεν υποκεινται στο "ποθεν εσχες" και, στη μεταβιβαση, αποφευγονται νομιμα οι φοροι μεταβιβασης και κληρονομιας. επισης, απο 1/5/2004 οι κυπριακες εταιρειες δεν θα υποκεινται στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον ελληνικο φορολογικο νομο. "πως οι ελληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα εξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του ελληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες μας ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. "ζητηστε μας συναντηση τωρα …ανακαλυψτε πως εσεις θα κερδισετε" τηλεφωνηστε μας τωρα για να μαθετε πως μπορειτε εσεις να κερδισετε απο την χρηση των κυπριακων εδε (η τη χρηση αγγλικων εταιρειων η/και εξωχωριων εταιρειων) και για να συζητησουμε τη δικη σας περιπτωση και αναγκες και να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο υλικο και να ενημερωθειτε για τους νεους φορολογικους νομους της κυπρου και της ελλαδας που ισχυουν απο 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου, Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων (ΚΕΔΕ), Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο., υπεράκτιες, offshore, φορογικοί παράδεισοι, φορολογικός παράδεισος, υπεράκτια εταιρεία, οφσορ, offshore. e-mail: info@00357.com Υπεράκτια Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. [ Λογιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες ] [ Υπεράκτια ] [ Φορολογία ] [ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ] Το διεθνώς αναγνωρισμένο υπεράκτιο καθεστώς της Κύπρου με τα τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει έχει προσελκύσει πέραν των 40,000 Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων (ΕΔΕ) στο νησί. Χιλιάδες από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα. Η Κύπρος διαχωρίζοντας την θέση της από τους φορολογικούς παραδείσους (tax havens) καθιερώθηκε διεθνώς σαν «καθεστώς χαμηλής φορολογίας» (low tax Jurisdiction). `Έτσι η Κυπριακή ΕΔΕ έχει αποφύγει την προσοχή και τον έλεγχο των φορολογικών αρχών άλλων χωρών. Σε συνδυασμό δε, με το εντυπωσιακό και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες προσφέρει στον Ελλαδίτη επενδυτή/επιχείρηση ανεξάντλητες δυνατότητες διεθνούς φορολογικού προγραμματισμού. Ιδιαίτερα αναφορικά με οποιανδήποτε μορφή επένδυσης προς τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης έχει καθιερωθεί για τα καλά σαν ο ενδιάμεσος σταθμός και η βάση για τέτοιες δραστηριότητες. Η ΕΔΔ μπορεί να πάρει την μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμού ή υποκαταστήματος ελληνικής εταιρείας. Το χαμηλότερο εκδοθέν κεφάλαιο που απαιτείται είναι Κ£1000 ενώ η εγγραφή της εταιρείας είναι μια απλή διαδικασία. Θα πρέπει μόνο να μας αποστείλετε με φαξ έναν αντίγραφο του διαβατηρίου σας και μια συστατική επιστολή από την τράπεζα σας. Στην συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσετε εάν η εταιρεία θα έχει γραφείο στο νησί ή εάν θα λειτουργείτε από τα δικά μας γραφεία, όπως εξάλλου κάνουν και πολλές άλλες εταιρείες. Εάν αποφασίσετε να ιδρύσετε γραφείο στην Κύπρο, τότε τόσο εσείς όσο και το προσωπικό σας μπορείτε να αποταθείτε για προνομιακά ωφελήματα όπως απόκτηση ακίνητης περιουσίας και αφορολόγητα είδη. Ακόμη, το αλλοδαπό προσωπικό είτε δεν φορολογείται είτε φορολογείται με σημαντικές μειώσεις (10%-50% των κανονικών φόρων). Επίσης η εταιρεία εξαιρείται από ΦΠΑ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ένσημα. Οι επιχειρηματίες μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι στα επίσημα αρχεία, εάν το επιθυμούν, με την χρήση εμπιστευματοδόχων (nominee) μετόχων και διευθυντών του οργανισμού μας. Η θέση της Κύπρου στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα έχει ευρέως δημοσιευτεί. Τελευταία, ο τρόπος ζωής στο νησί έγινε επίσης σημείο αναφοράς. Το βιοτικό επίπεδο είναι αξιοζήλευτο, όπως επίσης, και τα πολύ χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας. Εξίσου σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο που προσφέρεται και ο επαγγελματισμός και φιλοξενία των Κυπρίων. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του νησιού που διευκολύνει τους αντιπροσώπους των εταιρειών να ταξιδεύουν άνετα στη Μέση Ανατολή, στη Δύση και στην Αφρική. Οι συνέταιροι της & Co θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. [ Λογιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες ] [ Υπεράκτια ] [ Φορολογία ] [ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ] γιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες [ Λογιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες ] [ Υπεράκτια ] [ Φορολογία ] [ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ] Ο οίκος μας έχει περιλάβει σαν αναπόσπαστο μέρος ενός ελέγχου και την παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Συμβουλές που απορρέουν από κάθε φάση της διεξαγωγής του ελέγχου μας. Αυτό αποτελεί το εχέγγυο για την άμεση κοινοποίηση στον πελάτη των ανεκτίμητων παρατηρήσεων που προκύπτουν. Παρατηρήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της επικερδότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης. Οι συνέταιροι και το προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένοι να παρέχουν τις λογιστικές και ελεγκτικές μας υπηρεσίες με την ταυτόχρονη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο οίκος μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων Εσωτερικός έλεγχος Έλεγχος για ειδικούς σκοπούς Τεχνοοικονομικές έρευνες Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων και περιοδική εκτύπωση οικονομικών καταστάσεων Τήρηση βιβλίων για σκοπούς ΦΠΑ Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου Μηχανογράφηση Λογιστηρίου Οι συνέταιροι της εταιρείας μας θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες. [ Λογιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες ] [ Υπεράκτια ] [ Φορολογία ] [ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ] υμβουλευτικές Υπηρεσίες [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οργανισμού μας, και σε συνάρτηση με ομάδα ειδικών συνεργατών όπου κριθεί ότι είναι αναγκαίο, μπορεί να προσφέρει μιαν ολοκληρωμένη μελέτη μετά από ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Ο Οργανισμός μας είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει στην εκπόνηση μελετών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως πιο κάτω: Μελέτες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνοοικονομικές μελέτες Προϋπολογισμοί και προβλέψεις αποτελεσμάτων Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης Συστήματα κοστολόγησης Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων Εκτιμήσεις μετοχών και επιχειρήσεων Στρατηγική προγραμματισμού επενδύσεων Διαχείριση χαρτοφυλακίου Προγραμματισμός εταιρείας για εισδοχή στο ΧΑΚ Έρευνες αγοράς Υπηρεσίες Πληροφορικής Μέσα στα πλαίσια προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση των σχεδίων επιδότησης και επιχορήγησης του κόστους κάθε υπηρεσίας και μελέτης, ώστε το τελικό κόστος του πελάτη να είναι το λιγότερο δυνατό. Τέτοια σχέδια υπάρχουν αρκετά στην Κύπρο από την Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης, το ‘Ίδρυμα Τεχνολογίας, το Κέντρο Παραγωγικότητας, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από τα κοινοτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνέταιροι της εταιρείας μας θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες. [ Λογιστικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες ] [ Υπεράκτια ] [ Φορολογία ] [ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ] Πληροφορική [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Λόγω τις πείρας του οργανισμού μας σε λογισμικά και πληροφορικά θέματα, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που εκτείνονται από απλά λογισμικά προγράμματα μέχρι τα ιδιαιτέρως εξειδικευμένα συστήματα εσωτερικών δικτυώσεων. Το άρτια ειδικευμένο προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να συμβουλεύσει και να προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Τα λογισμικά προγράμματα που προσφέρουμε αρχίζουν από απλά λογιστικά πακέτα μέχρι εξειδικευμένα προγράμματα Αναλυτικότερα προσφέρουμε: Software packages: Λογιστικά προγράμματα Προγράμματα αυτοματοποίησης για τουριστικά γραφεία Προγράμματα μισθολογίου Προγράμματα διαχείρησης αποθήκης και κοστολογήσεων Αξιολόγηση και επιλογή προγραμμάτων Σχεδιασμός και Εγκατάσταση συστημάτων Δίκτυα υπολογιστών (networks) Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε λογισμικά προγράμματα, Οι συνεταιροι τηςεταιρείας μας α είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες. [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Ταμείο Προνοίας [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Ο οργανισμός μας παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με την ίδρυση και διαχείριση Ταμείου Προνοίας. Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό αρχίζουν από την ετοιμασία του καταστατικού των Ταμείων Προνοίας, την έγκριση του από τον Εφορο Ταμείων Προνοίας, την τήρηση των λογιστικών και άλλων καταστάσεων του Ταμείου καθώς και την ετοιμασία και έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους. Με την τεράστια γνώση που έχουμε αποκτήσει στον τομέα των Ταμείων Προνοίας είμαστε σε θέση να συμβουλεύσουμε τον κάθε επιχειρηματία πως θα τα καταφέρει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα τεράστια φορολογικά οφέλη των Ταμείων αυτών. Είμαστε σε άριστη θέση να συμβουλεύουμε τον κάθε επιχειρηματία πως θα διοχετεύσει τις οποιεσδήποτε επενδύσεις του στο Ταμείο Προνοίας και να πετύχει έτσι την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης του. Οι συνέταιροι τηςεταιρείας μας α είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες. [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Τεχνοοικονομικές Μελέτες [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] Η πολύπλευρη πείρα του προσωπικού, συμβούλων και συνεργατών, μας παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης τεχνοοικονομικών μελετών στη Κύπρο και να προσφέρει μιαν ολοκληρωμένη μελέτη μετά από ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Οι τεχνοοικονομικές μελέτες είναι χρήσιμες για επιχειρήσεις που στοχεύουν να δημιουργήσουν μια νέα παραγωγική μονάδα ή να επεκτείνουν μιαν υφιστάμενη. Μια τέτοια μελέτη πρέπει να παρέχει τη βάση (τεχνική, οικονομική, εμπορική) για να αποφασισθεί η υλοποίηση μιας επένδυσης. Το κέρδος που θα προκύψει από την επένδυση όχι μόνο πρέπει να είναι θετικό αλλά και ελκυστικό. Η δομή των μελετών αυτών μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση της εταιρείας, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της παραγωγικής μονάδας και το κεφάλαιο επενδύσεως ή το κόστος παραγωγής του προϊόντος. Η μελέτη σκοπιμότητας αποτελείται συνήθως από τα ακόλουθα κεφάλαια: Συμπεράσματα Φορείς και ιστορικό του προγράμματος Δυνατότητα της αγοράς και δυναμικότητα της μονάδας Πρώτες ύλες και άλλες εισροές Τοποθεσία και ζώνη εγκαταστάσεως της μονάδας Μηχανολογικά και έργα πολιτικού μηχανικού Οργάνωση εργοστασίου και γενικά έξοδα Ανθρώπινο δυναμικό Εκτέλεση προγράμματος Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου Οι συνέταιροι τηςεταιρείας μας α είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες. [ Πληροφορική ] [ Ταμείο Προνοίας ] [ Τεχνοοικονομικές Μελέτες ] www.00357.com - κυπριακες επε - υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. www.00357.com : υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. www.00357.com ίδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νομιμη και αποτελεσματικη "φορολογικη λυση" με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια " χιλιαδες έλληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος ή το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι έλληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" για την νομιμη μειωση της φορολογιας τους και την προστασια της περιουσιας τους - τα καθαρα κερδη της κυπριακης επε φορολογουνται με συντελεστη 10%. επισης, τα ελληνικα ακινητα που ανηκουν σε μια κυπριακη επε δεν υποκεινται στο "ποθεν εσχες" και, στη μεταβιβαση, αποφευγονται νομιμα οι φοροι μεταβιβασης και κληρονομιας. επισης, απο 1/5/2004 οι κυπριακες εταιρειες δεν θα υποκεινται στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον ελληνικο φορολογικο νομο. www.00357.com : υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. "πως οι έλληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ίντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, έρευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. "η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα έξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του έλληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες μας ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. "ζητηστε μας συναντηση τωρα …ανακαλυψτε πως εσεις θα κερδισετε" τηλεφωνηστε μας τωρα για να μαθετε πως μπορειτε εσεις να κερδισετε απο την χρηση των κυπριακων εδε (η τη χρηση αγγλικων εταιρειων η/και εξωχωριων εταιρειων) και για να συζητησουμε τη δικη σας περιπτωση και αναγκες και να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο υλικο και να ενημερωθειτε για τους νεους φορολογικους νομους της κυπρου και της ελλαδας που ισχυουν απο 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. e-mail: info@00357.com www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νομιμη και αποτελεσματικη "φορολογικη λυση" με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια " χιλιαδες ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος η το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" για την νομιμη μειωση της φορολογιας τους και την προστασια της περιουσιας τους - τα καθαρα κερδη της κυπριακης επε φορολογουνται με συντελεστη 10%. επισης, τα ελληνικα ακινητα που ανηκουν σε μια κυπριακη επε δεν υποκεινται στο "ποθεν εσχες" και, στη μεταβιβαση, αποφευγονται νομιμα οι φοροι μεταβιβασης και κληρονομιας. επισης, απο 1/5/2004 οι κυπριακες εταιρειες δεν θα υποκεινται στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον ελληνικο φορολογικο νομο. "πως οι ελληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. "η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα εξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του ελληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες μας ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. "ζητηστε μας συναντηση τωρα …ανακαλυψτε πως εσεις θα κερδισετε" τηλεφωνηστε μας τωρα για να μαθετε πως μπορειτε εσεις να κερδισετε απο την χρηση των κυπριακων εδε (η τη χρηση αγγλικων εταιρειων η/και εξωχωριων εταιρειων) και για να συζητησουμε τη δικη σας περιπτωση και αναγκες και να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο υλικο και να ενημερωθειτε για τους νεους φορολογικους νομους της κυπρου και της ελλαδας που ισχυουν απο 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. www.00357.com - κυπριακες επε - υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. e-mail: info@00357.com www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νομιμη και αποτελεσματικη "φορολογικη λυση" με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια " χιλιαδες ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος η το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" για την νομιμη μειωση της φορολογιας τους και την προστασια της περιουσιας τους - τα καθαρα κερδη της κυπριακης επε φορολογουνται με συντελεστη 10%. επισης, τα ελληνικα ακινητα που ανηκουν σε μια κυπριακη επε δεν υποκεινται στο "ποθεν εσχες" και, στη μεταβιβαση, αποφευγονται νομιμα οι φοροι μεταβιβασης και κληρονομιας. επισης, απο 1/5/2004 οι κυπριακες εταιρειες δεν θα υποκεινται στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον ελληνικο φορολογικο νομο. "πως οι ελληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. "η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα εξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του ελληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες μας ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. "ζητηστε μας συναντηση τωρα …ανακαλυψτε πως εσεις θα κερδισετε" τηλεφωνηστε μας τωρα για να μαθετε πως μπορειτε εσεις να κερδισετε απο την χρηση των κυπριακων εδε (η τη χρηση αγγλικων εταιρειων η/και εξωχωριων εταιρειων) και για να συζητησουμε τη δικη σας περιπτωση και αναγκες και να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο υλικο και να ενημερωθειτε για τους νεους φορολογικους νομους της κυπρου και της ελλαδας που ισχυουν απο 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. www.00357.com - κυπριακες επε - υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. e-mail: info@00357.com www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων προσκληση σε ενημερωτικη συναντηση η νομιμη και αποτελεσματικη "φορολογικη λυση" με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια " χιλιαδες ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος η το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" για την νομιμη μειωση της φορολογιας τους και την προστασια της περιουσιας τους - τα καθαρα κερδη της κυπριακης επε φορολογουνται με συντελεστη 10%. επισης, τα ελληνικα ακινητα που ανηκουν σε μια κυπριακη επε δεν υποκεινται στο "ποθεν εσχες" και, στη μεταβιβαση, αποφευγονται νομιμα οι φοροι μεταβιβασης και κληρονομιας. επισης, απο 1/5/2004 οι κυπριακες εταιρειες δεν θα υποκεινται στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον ελληνικο φορολογικο νομο. "πως οι ελληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα. - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα εξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του ελληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες μας ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. "ζητηστε μας συναντηση τωρα …ανακαλυψτε πως εσεις θα κερδισετε" τηλεφωνηστε μας τωρα για να μαθετε πως μπορειτε εσεις να κερδισετε απο την χρηση των κυπριακων εδε (η τη χρηση αγγλικων εταιρειων η/και εξωχωριων εταιρειων) και για να συζητησουμε τη δικη σας περιπτωση και αναγκες και να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο υλικο και να ενημερωθειτε για τους νεους φορολογικους νομους της κυπρου και της ελλαδας που ισχυουν απο 1/1/2003. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας - με ισχυ απο την 1/1/2003, καθιστα το φορολογικο συστημα της κυπρου πληρως και επισημα αποδεκτο απο την εε και τον οοσα. www.00357.com - κυπριακες επε - υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος, taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company, οφσορε, οφχιορ, υπηρεσιες διεθνους εμποριου, διεθνης φορολογικος σχεδιασμος, κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων και δραστηριοτητων (κεδε), η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο., υπερακτιες, offshore, φορογικοι παραδεισοι, φορολογικος παραδεισος, υπερακτια εταιρεια, οφσορ, offshore. e-mail: info@00357.com υπερακτια [ λογιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες ] [ υπερακτια ] [ φορολογια ] [ συμβουλευτικες υπηρεσιες ] το διεθνως αναγνωρισμενο υπερακτιο καθεστως της κυπρου με τα τοσο σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει εχει προσελκυσει περαν των 40,000 εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (εδε) στο νησι. χιλιαδες απο αυτες προερχονται απο την ελλαδα. η κυπρος διαχωριζοντας την θεση της απο τους φορολογικους παραδεισους (tax havens) καθιερωθηκε διεθνως σαν "καθεστως χαμηλης φορολογιας" (low tax jurisdiction). `έτσι η κυπριακη εδε εχει αποφυγει την προσοχη και τον ελεγχο των φορολογικων αρχων αλλων χωρων. σε συνδυασμο δε, με το εντυπωσιακο και διαρκως αναπτυσσομενο δικτυο συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας με πολλες χωρες προσφερει στον ελλαδιτη επενδυτη/επιχειρηση ανεξαντλητες δυνατοτητες διεθνους φορολογικου προγραμματισμου. ιδιαιτερα αναφορικα με οποιανδηποτε μορφη επενδυσης προς τις χωρες της πρωην ανατολικης ευρωπης εχει καθιερωθει για τα καλα σαν ο ενδιαμεσος σταθμος και η βαση για τετοιες δραστηριοτητες. η εδδ μπορει να παρει την μορφη εταιρειας περιορισμενης ευθυνης, συνεταιρισμου η υποκαταστηματος ελληνικης εταιρειας. το χαμηλοτερο εκδοθεν κεφαλαιο που απαιτειται ειναι κ£1000 ενω η εγγραφη της εταιρειας ειναι μια απλη διαδικασια. θα πρεπει μονο να μας αποστειλετε με φαξ εναν αντιγραφο του διαβατηριου σας και μια συστατικη επιστολη απο την τραπεζα σας. στην συνεχεια θα πρεπει να αποφασισετε εαν η εταιρεια θα εχει γραφειο στο νησι η εαν θα λειτουργειτε απο τα δικα μας γραφεια, οπως εξαλλου κανουν και πολλες αλλες εταιρειες. εαν αποφασισετε να ιδρυσετε γραφειο στην κυπρο, τοτε τοσο εσεις οσο και το προσωπικο σας μπορειτε να αποταθειτε για προνομιακα ωφεληματα οπως αποκτηση ακινητης περιουσιας και αφορολογητα ειδη. ακομη, το αλλοδαπο προσωπικο ειτε δεν φορολογειται ειτε φορολογειται με σημαντικες μειωσεις (10%-50% των κανονικων φορων). επισης η εταιρεια εξαιρειται απο φπα, κοινωνικες ασφαλισεις και ενσημα. οι επιχειρηματιες μπορουν να παραμεινουν ανωνυμοι στα επισημα αρχεια, εαν το επιθυμουν, με την χρηση εμπιστευματοδοχων (nominee) μετοχων και διευθυντων του οργανισμου μας. η θεση της κυπρου στην παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα εχει ευρεως δημοσιευτει. τελευταια, ο τροπος ζωης στο νησι εγινε επισης σημειο αναφορας. το βιοτικο επιπεδο ειναι αξιοζηλευτο, οπως επισης, και τα πολυ χαμηλα επιπεδα εγκληματικοτητας. εξισου σημαντικο ειναι το εκπαιδευτικο επιπεδο που προσφερεται και ο επαγγελματισμος και φιλοξενια των κυπριων. επιπροσθετο πλεονεκτημα ειναι η πλεονεκτικη γεωγραφικη θεση του νησιου που διευκολυνει τους αντιπροσωπους των εταιρειων να ταξιδευουν ανετα στη μεση ανατολη, στη δυση και στην αφρικη. οι συνεταιροι της & co θα ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις προαναφερθεισες υπηρεσιες. [ λογιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες ] [ υπερακτια ] [ φορολογια ] [ συμβουλευτικες υπηρεσιες ] γιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες [ λογιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες ] [ υπερακτια ] [ φορολογια ] [ συμβουλευτικες υπηρεσιες ] ο οικος μας εχει περιλαβει σαν αναποσπαστο μερος ενος ελεγχου και την παροχη των συμβουλευτικων μας υπηρεσιων χωρις επιπροσθετη επιβαρυνση. συμβουλες που απορρεουν απο καθε φαση της διεξαγωγης του ελεγχου μας. αυτο αποτελει το εχεγγυο για την αμεση κοινοποιηση στον πελατη των ανεκτιμητων παρατηρησεων που προκυπτουν. παρατηρησεων που μπορουν να βοηθησουν στην βελτιωση της επικερδοτητας και παραγωγικοτητας της επιχειρησης. οι συνεταιροι και το προσωπικο ειναι αρτια καταρτισμενοι να παρεχουν τις λογιστικες και ελεγκτικες μας υπηρεσιες με την ταυτοχρονη παροχη συμβουλευτικων υπηρεσιων. ο οικος μας παρεχει τις ακολουθες υπηρεσιες: - έλεγχος οικονομικων καταστασεων - εσωτερικος ελεγχος - έλεγχος για ειδικους σκοπους - τεχνοοικονομικες ερευνες - μηχανογραφημενη τηρηση λογιστικων βιβλιων και περιοδικη εκτυπωση οικονομικων καταστασεων - τηρηση βιβλιων για σκοπους φπα - αναλυση και σχεδιαση συστηματων εσωτερικου ελεγχου - μηχανογραφηση λογιστηριου οι συνεταιροι της εταιρειας μας θα ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις αναφερθεισες υπηρεσιες. [ λογιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες ] [ υπερακτια ] [ φορολογια ] [ συμβουλευτικες υπηρεσιες ] υμβουλευτικες υπηρεσιες [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] το τμημα συμβουλευτικων υπηρεσιων του οργανισμου μας, και σε συναρτηση με ομαδα ειδικων συνεργατων οπου κριθει οτι ειναι αναγκαιο, μπορει να προσφερει μιαν ολοκληρωμενη μελετη μετα απο ανταλλαγη σκεψεων και ιδεων. ο οργανισμος μας ειναι σε θεση να σας εξυπηρετησει στην εκπονηση μελετων η παροχη συμβουλευτικων υπηρεσιων οπως πιο κατω: μελετες αναπτυξης ανθρωπινου δυναμικου τεχνοοικονομικες μελετες προϋπολογισμοι και προβλεψεις αποτελεσματων διαχειριση ρευστοτητας και κεφαλαιου κινησης συστηματα κοστολογησης συγχωνευσεις και εξαγορες επιχειρησεων εκτιμησεις μετοχων και επιχειρησεων στρατηγικη προγραμματισμου επενδυσεων διαχειριση χαρτοφυλακιου προγραμματισμος εταιρειας για εισδοχη στο χακ έρευνες αγορας υπηρεσιες πληροφορικης μεσα στα πλαισια προσφορας συμβουλευτικων υπηρεσιων, κυριο μελημα μας ειναι η αξιοποιηση των σχεδιων επιδοτησης και επιχορηγησης του κοστους καθε υπηρεσιας και μελετης, ωστε το τελικο κοστος του πελατη να ειναι το λιγοτερο δυνατο. τετοια σχεδια υπαρχουν αρκετα στην κυπρο απο την αρχη βιομηχανικης καταρτισης, το 'ίδρυμα τεχνολογιας, το κεντρο παραγωγικοτητας, το υπουργειο εμποριου, βιομηχανιας και τουρισμου καθως και απο τα κοινοτικα ταμεια της ευρωπαϊκης ένωσης. οι συνεταιροι της εταιρειας μας θα ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις αναφερθεισες υπηρεσιες. [ λογιστικες & ελεγκτικες υπηρεσιες ] [ υπερακτια ] [ φορολογια ] [ συμβουλευτικες υπηρεσιες ] πληροφορικη [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] λογω τις πειρας του οργανισμου μας σε λογισμικα και πληροφορικα θεματα, μπορουμε να παρεχουμε υπηρεσιες που εκτεινονται απο απλα λογισμικα προγραμματα μεχρι τα ιδιαιτερως εξειδικευμενα συστηματα εσωτερικων δικτυωσεων. το αρτια ειδικευμενο προσωπικο μας και οι συνεργατες μας ειναι σε θεση να συμβουλευσει και να προτεινει τις καταλληλοτερες λυσεις στις δικες σας αναγκες. τα λογισμικα προγραμματα που προσφερουμε αρχιζουν απο απλα λογιστικα πακετα μεχρι εξειδικευμενα προγραμματα αναλυτικοτερα προσφερουμε: software packages: λογιστικα προγραμματα προγραμματα αυτοματοποιησης για τουριστικα γραφεια προγραμματα μισθολογιου προγραμματα διαχειρησης αποθηκης και κοστολογησεων αξιολογηση και επιλογη προγραμματων σχεδιασμος και εγκατασταση συστηματων δικτυα υπολογιστων (networks) υπηρεσιες εκπαιδευσης σε λογισμικα προγραμματα, οι συνεταιροι τησεταιρειας μας α ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις αναφερθεισες υπηρεσιες. [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] ταμειο προνοιας [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] ο οργανισμος μας παρεχει υπηρεσιες αναφορικα με την ιδρυση και διαχειριση ταμειου προνοιας. οι υπηρεσιες μας στον τομεα αυτο αρχιζουν απο την ετοιμασια του καταστατικου των ταμειων προνοιας, την εγκριση του απο τον εφορο ταμειων προνοιας, την τηρηση των λογιστικων και αλλων καταστασεων του ταμειου καθως και την ετοιμασια και ελεγχο των ετησιων οικονομικων καταστασεων τους. με την τεραστια γνωση που εχουμε αποκτησει στον τομεα των ταμειων προνοιας ειμαστε σε θεση να συμβουλευσουμε τον καθε επιχειρηματια πως θα τα καταφερει να αξιοποιησει στο επακρο τα τεραστια φορολογικα οφελη των ταμειων αυτων. ειμαστε σε αριστη θεση να συμβουλευουμε τον καθε επιχειρηματια πως θα διοχετευσει τις οποιεσδηποτε επενδυσεις του στο ταμειο προνοιας και να πετυχει ετσι την μεγιστοποιηση της αποδοσης της επενδυσης του. οι συνεταιροι τησεταιρειας μας α ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις αναφερθεισες υπηρεσιες. [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] τεχνοοικονομικες μελετες [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] η πολυπλευρη πειρα του προσωπικου, συμβουλων και συνεργατων, μας παρεχει την δυνατοτητα διεκπεραιωσης τεχνοοικονομικων μελετων στη κυπρο και να προσφερει μιαν ολοκληρωμενη μελετη μετα απο ανταλλαγη σκεψεων και ιδεων. οι τεχνοοικονομικες μελετες ειναι χρησιμες για επιχειρησεις που στοχευουν να δημιουργησουν μια νεα παραγωγικη μοναδα η να επεκτεινουν μιαν υφισταμενη. μια τετοια μελετη πρεπει να παρεχει τη βαση (τεχνικη, οικονομικη, εμπορικη) για να αποφασισθει η υλοποιηση μιας επενδυσης. το κερδος που θα προκυψει απο την επενδυση οχι μονο πρεπει να ειναι θετικο αλλα και ελκυστικο. η δομη των μελετων αυτων μεταβαλλεται αναλογα με τη φυση της εταιρειας, το μεγεθος και την πολυπλοκοτητα της παραγωγικης μοναδας και το κεφαλαιο επενδυσεως η το κοστος παραγωγης του προϊοντος. η μελετη σκοπιμοτητας αποτελειται συνηθως απο τα ακολουθα κεφαλαια: συμπερασματα φορεις και ιστορικο του προγραμματος δυνατοτητα της αγορας και δυναμικοτητα της μοναδας πρωτες υλες και αλλες εισροες τοποθεσια και ζωνη εγκαταστασεως της μοναδας μηχανολογικα και εργα πολιτικου μηχανικου οργανωση εργοστασιου και γενικα εξοδα ανθρωπινο δυναμικο εκτελεση προγραμματος αξιολογηση του επενδυτικου σχεδιου οι συνεταιροι τησεταιρειας μας α ειναι ιδιαιτερα ευτυχεις και προθυμοι να σας προσφερουν περισσοτερες λεπτομερειες αναφορικα με τις αναφερθεισες υπηρεσιες. [ πληροφορικη ] [ ταμειο προνοιας ] [ τεχνοοικονομικες μελετες ] Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Οι Υπηρεσίες μας Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ίδρυση Νομικών ΠροσώπωνΕταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Παραρτήματα εταιρειών Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Συνεταιρισμοί Καταπιστεύματα Νομικές & Γραμματειακές Παροχή υπηρεσιών καταπιστευμάτων Διαχείρηση & υπηρεσίες διοίκησης Τραπεζικές υπηρεσίες Λογιστικές, Ελεγκτικές & Φορολογικές υπηρεσίες Ναυτιλιακά Επενδυτικές Συμβουλές Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Για νέους πελάτες Φόρμα Έρευνας Κατάλογος Τιμών Όροι & Διατάξεις Για νέους Συνεργάτες Γίνε ο μεσάζων συνεργάτης μας Γίνε ο ειδικός μας Φόρμα Έρευνας Πληροφορίες DownloadsΣυνδέσεις Άρθρα Σεμινάρια & Γεγονότα Δημόσιες Αργίες Αρχική Σελίδα Δικαιοδοσίες Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Back Κύπρος Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες εταιρειών Γενικές πληροφορίες: Η Κύπρος: Η Κύπρος είναι ένα νησί στην ανατολοκή μεσόγειο, στο σημείο όπυ συναντιόνται τρείς ηπείροι, η Ευρώπη, Ασία και η Αφρική. It has a long and remarkable history of seven thousand years. The island’s population is estimated to be 770,000 inhabitants occupying 9.251 square kilometres. Cyprus, lying as it is at the hub of the three older continents, has a strategic location. This has been known for thousands of years and has been one of the reasons why so many different empires considered it important to use Cyprus as a regional base (Alexander the Great, Roman Empire, Byzantine Empire, Ottoman Empire, British Empire). Today, Cyprus is the most eastern bastion of the European Union and its springboard for the Middle East, North Africa and Eastern Europe. Νομικό σύστημα: Cyprus became an independent Republic in 1960 after 82 years of British administration which left a strong mark on its way of life. The Cypriot legal system and all statutes regulating business matters are based upon English Common Law. Being a full member of the European Union, Cyprus incorporates all European Laws and Directives (Acquis Communautaire) Υποδομή: The island's main international airport, Larnaca Airport, situated 50 kilometres from the capital, Nicosia, is served by a wide network of air-routes connecting Cyprus with Europe, Africa and Asia. There are frequent flights connecting with many cities. Cyprus, recognising the importance of telecommunications, has invested heavily in this sector. As a result, the island may claim to be amongst the most advanced countries in the world in this respect. Οικονομία: Cyprus has an open free market economy which has performed consistently well for more than 20 years, leading to a high standard of living for its people. Tourism has been and still is the backbone of the economy while the agricultural and manufacturing sectors make up a progressively smaller proportion. Cyprus has developed into a commercial, financial and maritime centre and this has led to the growth of related service industries. Νόμισμα: The Cyprus Pound (CYP). Exchange rates as at 01.10.2004, CYP1,00 = USD2,19 = EUR1,76 = GBP1,21 The government of Cyprus is planning to join the EURO zone and this is expected (but not certain) to take place in 2007. Γλώσσα: Greek and Turkish are the official languages of Cyprus, although English is widely spoken and used in all sectors. A large number of Cypriots have studied abroad and are fluent in other languages too. Χρονική Ζώνη: (GMT +02:00) Its time zone is 7 hours ahead of New York and 7 hours behind Tokyo, allowing executives to work with the world's most important financial centres in the same working day. Πληροφορίες εταιρειών: Τύποι εταιρειών: International Business Company This company can be used for many different purposes, such as: -Trading -Holding -Investments -Consultants Εταιρικός Νόμος: Companies Law, Cap.113. The main body of the Law is in force since 1952 and it was an exact copy of the Companies Act 1948 of the UK. Recently it has been amended to incorporate European Union directives. Απαιτήσεις κεφαλαίων: Minimum paid up capital – CYP1.000. For a company with a fully fledged office in Cyprus,the minimum capital is CYP10.000. Περιορισμοί στις δραστηριότητες: Special permission required for banking, insurance and financial services. Φορολογία: Trading Companies:Tax at the rate of 10% on the net profits of an IBC Holding Companies: No taxation on income from dividends or disposal of securities Non-resident Companies: No taxation Non Cyprus resident shareholders of Cyprus companies are not subject to any tax on dividend distributions by Cyprus IBCs. Resident shareholders are subject to additional tax on dividends of 15% Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας: Tax treaties with many countries, including the main Western European and North American countries and almost all Eastern European countries. The combination of low or no taxation with the benefits provided by its treaties with many countries, make Cyprus one of the prime locations for international tax planning schemes. See relevant Table of Tax Treaties. Ετήσιες εκθέσεις: Annual Returns are required to be submitted Ετήσια άδεια: CYP7 or CYP15 for late filing Ετήσια υποβολή οικονομικών εκθέσεων: Annual Financial Statements are required to be prepared and presented to members. A copy is filed with the Registrar of Companies, together with the Annual Returns. Εγγεγραμμένο γραφείο & Εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος: Registered office: Yes, must be situated in Cyprus. Registered agent: Not required. Γραμματέας Εταιρείας: Yes. Can be of any nationality and residence and can be a physical person or a corporate entity. Διευθυντές: Minimum of one. Can be of any nationality and residence and can be a physical person or a corporate entity. Μετόχοι: Minimum of one Αποκάλυψη των πραγματικών μετόχων: There is no requirement to disclose the beneficial ownership to any Government Authority. It has to be disclosed, in confidence, to banks, if a bank account is opened in Cyprus. Μετοχές στον κομιστή: Not allowed Έλεγχος συναλλαγών: No. Γλώσσα των εγγράφων εταιρείας: English is almost always acceptable. In certain cases, it is necessary to prepare documents in Greek. Χρονοδιάγραμμα εγγραφής εταιρείας: 5 working days Διαθεσιμότητα έτοιμων εταιρειών: Yes Νομοθεσία για την πρόληψη ξεπλύματος χρημάτων: Yes. Άλλες μορφές εταιρειών: Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. Print this page E-mail this page Back to top Home Sitemap Downloads News Print this page E-mail this page Contact Us Copyright 2004, A. K. Ltd. | Sitemap | Contact Us Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Οι Υπηρεσίες μας Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ίδρυση Νομικών ΠροσώπωνΕταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Παραρτήματα εταιρειών Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Συνεταιρισμοί Καταπιστεύματα Νομικές & Γραμματειακές Παροχή υπηρεσιών καταπιστευμάτων Διαχείρηση & υπηρεσίες διοίκησης Τραπεζικές υπηρεσίες Λογιστικές, Ελεγκτικές & Φορολογικές υπηρεσίες Ναυτιλιακά Επενδυτικές Συμβουλές Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Για νέους πελάτες Φόρμα Έρευνας Κατάλογος Τιμών Όροι & Διατάξεις Για νέους Συνεργάτες Γίνε ο μεσάζων συνεργάτης μας Γίνε ο ειδικός μας Φόρμα Έρευνας Πληροφορίες DownloadsΣυνδέσεις Άρθρα Σεμινάρια & Γεγονότα Δημόσιες Αργίες Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Back Το Προφίλ μας Η εταιρεία μας Η ιδρύθηκε το 1991 για την παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών σε διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιώτες σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα μας συμπεριλαμβάνει ειδικούς επαγγελματίες, οργανωμένους σε τμήματα, που εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας, προσαρμοσμένες για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Η αποστολή μας Να βοηθούμε τους εταιρικούς και ατομικούς διεθνείς πελάτες μας να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς και οικονομικούς τους στόχους σε παγκόσμια κλίμακα προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το προσωπικό μας Η εσωτερική μας ομάδα ανωτέρων συμβούλων αποτελείται από άτομα με σχετική πείρα πολλών χρόνων. Είναι κάτοχοι διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη ακεραιότητα, ικανότητα και πρακτική δυνατότητα για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η εσωτερική μας ομάδα αποτελείται από: Επαγγελματικά προσοντούχους λογιστές, μέλη διεθνούς φήμης επαγγελματικών οργανισμών, όπως το Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Chartered Association of Certified Accountants και άλλα. Επαγγελματικά προσοντούχους δικηγόρους, απόφοιτους Ευρωπαικών πανεπιστημίων και μέλη επαγγελματικών οργανισμών δικηγόρων, ειδικευμένους στον εταιρικό και εμπορικό νόμο και στο ναυτικό δίκαιο. Πτυχιούχους πανεπιστημίων σε θέματα Οικονομικών, Διεθνούς Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλα συναφή θέματα. Οι σύμβουλοί μας και το γραφειακό και γραμματειακό μας προσωπικό, όπως και οι πελάτες μας είναι πραγματικά πολυεθνικοί. Όλο το προσωπικό μας μιλά πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, αρκετοί μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν άνετα σε διάφορες άλλες γλώσσες όπως Ελληνικά, Γαλλικά, Ρωσσικά, Ρουμάνικα, Σέρβικα, Ουκρανικά, Αραβικά, Αρμένικα κ.α. Οι Συνεργάτες μας: Ειδικοί Επιπρόσθετα από το εσωτερικό μας προσωπικό, μπορούμε να αντλούμε από την τεράστια εμπειρία των συνεργατών μας σε παγκόσμιο δίκτυο, που συμπεριλαμβάνουν: Ειδικούς συμβούλους διεθνούς φορολογίας Νομικούς συμβούλους Λογιστές Τραπεζικούς Επιχειρησιακούς και διοικητικούς εμπειρογνώμονες Σύμβούλους εγγραφής εταιρειών και εμπιστευμάτων Σύμβουλους επενδύσεων Οι υπηρεσίες μας: Ολοκληρωμένες Η εσωτερική μας ομάδα, μαζί με τους διεθνείς συνεργάτες μας, μπορούν να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες μας σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί εμάς; Επειδή: Έχουμε την επαγγελματική γνώση καθώς επίσης και τα προσόντα Έχουμε την πείρα Είμαστε σ’αυτό τον τομέα για πάνω από 13 χρόνια και σκοπεύουμε να μείνουμε για πολύ καιρό ακόμα Εργαζόμαστε κατά τρόπο εμπιστευτικό Είμαστε πολύγλωσσοι Προσφέρουμε μια προσωπική προσέγγιση που σχεδιάζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Συμμορφωνόμαστε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις Ανταποκρινόμαστε πολύ γρήγορα σε ερωτήσεις και προβλήματα πελατών Δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας Print this page E-mail this page Back to top Home Sitemap Downloads News Print this page E-mail this page Contact Us Copyright 2004, A. K. Ltd. | Sitemap | Contact Us Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Οι Υπηρεσίες μας Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ίδρυση Νομικών ΠροσώπωνΕταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Παραρτήματα εταιρειών Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Συνεταιρισμοί Καταπιστεύματα Νομικές & Γραμματειακές Παροχή υπηρεσιών καταπιστευμάτων Διαχείρηση & υπηρεσίες διοίκησης Τραπεζικές υπηρεσίες Λογιστικές, Ελεγκτικές & Φορολογικές υπηρεσίες Ναυτιλιακά Επενδυτικές Συμβουλές Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Για νέους πελάτες Φόρμα Έρευνας Κατάλογος Τιμών Όροι & Διατάξεις Για νέους Συνεργάτες Γίνε ο μεσάζων συνεργάτης μας Γίνε ο ειδικός μας Φόρμα Έρευνας Πληροφορίες DownloadsΣυνδέσεις Άρθρα Σεμινάρια & Γεγονότα Δημόσιες Αργίες Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Back Το Προφίλ μας Η εταιρεία μας Η ιδρύθηκε το 1991 για την παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών σε διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιώτες σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα μας συμπεριλαμβάνει ειδικούς επαγγελματίες, οργανωμένους σε τμήματα, που εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας, προσαρμοσμένες για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Η αποστολή μας Να βοηθούμε τους εταιρικούς και ατομικούς διεθνείς πελάτες μας να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς και οικονομικούς τους στόχους σε παγκόσμια κλίμακα προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το προσωπικό μας Η εσωτερική μας ομάδα ανωτέρων συμβούλων αποτελείται από άτομα με σχετική πείρα πολλών χρόνων. Είναι κάτοχοι διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη ακεραιότητα, ικανότητα και πρακτική δυνατότητα για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η εσωτερική μας ομάδα αποτελείται από: Επαγγελματικά προσοντούχους λογιστές, μέλη διεθνούς φήμης επαγγελματικών οργανισμών, όπως το Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Chartered Association of Certified Accountants και άλλα. Επαγγελματικά προσοντούχους δικηγόρους, απόφοιτους Ευρωπαικών πανεπιστημίων και μέλη επαγγελματικών οργανισμών δικηγόρων, ειδικευμένους στον εταιρικό και εμπορικό νόμο και στο ναυτικό δίκαιο. Πτυχιούχους πανεπιστημίων σε θέματα Οικονομικών, Διεθνούς Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλα συναφή θέματα. Οι σύμβουλοί μας και το γραφειακό και γραμματειακό μας προσωπικό, όπως και οι πελάτες μας είναι πραγματικά πολυεθνικοί. Όλο το προσωπικό μας μιλά πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, αρκετοί μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν άνετα σε διάφορες άλλες γλώσσες όπως Ελληνικά, Γαλλικά, Ρωσσικά, Ρουμάνικα, Σέρβικα, Ουκρανικά, Αραβικά, Αρμένικα κ.α. Οι Συνεργάτες μας: Ειδικοί Επιπρόσθετα από το εσωτερικό μας προσωπικό, μπορούμε να αντλούμε από την τεράστια εμπειρία των συνεργατών μας σε παγκόσμιο δίκτυο, που συμπεριλαμβάνουν: Ειδικούς συμβούλους διεθνούς φορολογίας Νομικούς συμβούλους Λογιστές Τραπεζικούς Επιχειρησιακούς και διοικητικούς εμπειρογνώμονες Σύμβούλους εγγραφής εταιρειών και εμπιστευμάτων Σύμβουλους επενδύσεων Οι υπηρεσίες μας: Ολοκληρωμένες Η εσωτερική μας ομάδα, μαζί με τους διεθνείς συνεργάτες μας, μπορούν να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες μας σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί εμάς; Επειδή: Έχουμε την επαγγελματική γνώση καθώς επίσης και τα προσόντα Έχουμε την πείρα Είμαστε σ’αυτό τον τομέα για πάνω από 13 χρόνια και σκοπεύουμε να μείνουμε για πολύ καιρό ακόμα Εργαζόμαστε κατά τρόπο εμπιστευτικό Είμαστε πολύγλωσσοι Προσφέρουμε μια προσωπική προσέγγιση που σχεδιάζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Συμμορφωνόμαστε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις Ανταποκρινόμαστε πολύ γρήγορα σε ερωτήσεις και προβλήματα πελατών Δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας Print this page E-mail this page Back to top Home Sitemap Downloads News Print this page E-mail this page Contact Us Copyright 2004, A. K. Ltd. | Sitemap | Contact Us Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Οι Υπηρεσίες μας Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ίδρυση Νομικών ΠροσώπωνΕταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Παραρτήματα εταιρειών Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Συνεταιρισμοί Καταπιστεύματα Νομικές & Γραμματειακές Παροχή υπηρεσιών καταπιστευμάτων Διαχείρηση & υπηρεσίες διοίκησης Τραπεζικές υπηρεσίες Λογιστικές, Ελεγκτικές & Φορολογικές υπηρεσίες Ναυτιλιακά Επενδυτικές Συμβουλές Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Για νέους πελάτες Φόρμα Έρευνας Κατάλογος Τιμών Όροι & Διατάξεις Για νέους Συνεργάτες Γίνε ο μεσάζων συνεργάτης μας Γίνε ο ειδικός μας Φόρμα Έρευνας Πληροφορίες DownloadsΣυνδέσεις Άρθρα Σεμινάρια & Γεγονότα Δημόσιες Αργίες Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Back Οι πελάτες μας: Τυχεροί Οι πελάτες μας προέρχονται από όλες τις γωνιές του κόσμου. Ορισμένοι από αυτούς δεν μας έχουν συναντήσει προσωπικά ποτέ, κι όμως συνεργάζονται μαζί μας με επιτυχία. Άλλοι πελάτες θέλουν να έχουν συναντήσεις μαζί μας σε συχνά διαστήματα και να εγάζονται στενά μαζί μας, είτε στα γραφεία μας, είτε στα δικά τους. Όποιο τρόπο κι αν διαλέξουν, εμείς είμαστε πρόθυμοι ν’ακολουθούμε, προσαρμόζοντας ειδικά τις υπηρεσίες μας για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις τους. Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι διεθνώς προσανατολισμένες εταιρείες που προέρχονται από όλο το κόσμο και κυμαίνονται από μικρές ιδιωτικές εταιρείες και οικογενειακές επιχειρήσεις, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Καλύπτουν μια ευρεία σειρά τομέων, κυρίως εμπορικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες. ΄Αλλοι τομείς συμπεριλαμβάνουν ναυτιλιακές, συμβουλευτικές, εμπιστευματικές εταιρείες καθώς και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες να βοηθούν τους πελάτες, όχι μόνο να επιβιώσουν στις διακυμάνσεις και κραδασμούς της επιχειρησιακής ζωής, αλλά με την κατάλληλοι ελαστικότητα και ασφάλεια, να προοδεύουν και να ευημερούν. Τίποτα δεν μας δίνει περισσότερη ικανοποίηση στη δουλειά μας από το αίσθημα ότι έχουμε συμβάλει στην ευημερία και επιτυχία των πελατών μας. Print this page E-mail this page Back to top Home Sitemap Downloads News Print this page E-mail this page Contact Us Copyright 2004, A. K. Ltd. | Sitemap | Contact Us Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Οι Υπηρεσίες μας Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ίδρυση Νομικών ΠροσώπωνΕταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Παραρτήματα εταιρειών Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Συνεταιρισμοί Καταπιστεύματα Νομικές & Γραμματειακές Παροχή υπηρεσιών καταπιστευμάτων Διαχείρηση & υπηρεσίες διοίκησης Τραπεζικές υπηρεσίες Λογιστικές, Ελεγκτικές & Φορολογικές υπηρεσίες Ναυτιλιακά Επενδυτικές Συμβουλές Δικαιοδοσίες Κύπρος Βρεττανική Παρθένιοι Νήσοι Σευχέλλες Ηνωμένο Βασίλειο Μπελίζ Μάλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μπαχάμες Νησιά Κέυμαν Σιγκαπούρη και άλλες... Για νέους πελάτες Φόρμα Έρευνας Κατάλογος Τιμών Όροι & Διατάξεις Για νέους Συνεργάτες Γίνε ο μεσάζων συνεργάτης μας Γίνε ο ειδικός μας Φόρμα Έρευνας Πληροφορίες DownloadsΣυνδέσεις Άρθρα Σεμινάρια & Γεγονότα Δημόσιες Αργίες Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας Καλοσώρισμα προέδρου Το προφίλ μας Οι πελάτες μας Οι συνεργάτες μας Τα γραφεία μας Το προσωπικό μας Ευκαιρίες καριέρας Οι παρατηρήσεις σας Back Οι Συνεργάτες μας: Ειδικοί και μεσάζοντες ανά τον κόσμο Επιπρόσθετα από την εσωτερική μας ομάδα, μπορούμε να επωφεληθούμε από την τεράστια εμπειρία του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών μας, που συμπεριλαμβάνει: Συνεργάτες Ειδικοί Οι Συνεργάτες Ειδικοί μας είναι εμπειρογνωμονες σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών, σε διάφορες δικαιοδοσίες παγκοσμίως, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, στους αντίστοιχους τομείς της ειδικότητας τους. Συμπεριλαμβάνουν: - Σύμβουλους διεθνούς φορολογίας - Νομικούς συμβούλους - Λογιστές - Τραπεζικούς - Επιχειρησιακούς και διοικητικούς εμπειρογνώμονες - Σύμβουλους εγγραφής εταιρειών και εμπιστευμάτων - Σύμβουλους επενδύσεων Μεσάζοντες Οι Συνεργάτες Μεσάζοντες μας είναι επαγγελματίες σε διάφορους συναφείς κλάδους, σε διάφορες δικαιοδοσίες παγκοσμίως, οι οποίοι συνεργάζονται με την εσωτερική μας ομάδα για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες που είναι σε στενή επαφή μαζί τους. Μαζί με τους συνεργάτες μας, Ειδικούς και Μεσάζοντες, προσπαθούμε πάντοτε να εξασφαλίζουμε πρώτης τάξεως υπηρεσίες στους πελάτες μας, ότι κι αν κάνουν και όπου κι αν είναι. Εάν είστε ένας επαγγελματικός οίκος, η ένα άτομο, με πείρα στα θέματα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, και θα θέλατε να γίνετε ο ειδικός ή ο μεσάζων συνεργάτης μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μέρος της ιστοσελίδας μας. Print this page E-mail this page Back to top Home Sitemap Downloads News Print this page E-mail this page Contact Us Copyright 2004, A. K. Ltd. | Sitemap | Contact Us Περίληψη των παγκόσμιων υπηρεσιών μας Η παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνο σ’αυτές: Αναλύσεις των επιχειρήσεων των πελατών και αρχικές συμβουλές για πιθανές βελτιώσεις Συμβουλές σε σχέση με την πιο κατάλληλη διεθνή δομή του ομίλου Συμβουλές για επενδυτικές ευκαιρίες Ίδρυση εταιρειών, υποκαταστημάτων και εμπιστευμάτων Βοήθεια στο στήσιμο γραφείων και στην εργοδότηση προσωπικού Άνοιγμα λογαριασμών και επικοινωνία με τράπεζες για σχετικές υπηρεσίες Βοήθεια στην αγορά ακινήτων Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός Λογιστικές υπηρεσίες και συμβουλές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή λογιστικών συστημάτων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου Ελεγκτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων και παροχή διευθυντών και αξιωματούχων εταιρειών (nominee services) Γραμματειακές υπηρεσίες Παροχής έδρας για επιχειρήσεις (domiciliation) Yπηρεσίες νομικής συμμόρφωσης (compliance) Διοίκηση επιχειρήσεων, λειτουργικές και διοικητικές υπηρεσίες Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων όπως μελέτες βιωσημότητας σε σχέση με διεθνείς επιχειρήσεις και επενδύσεις, due diligence reports, κ.α. παροχή προσωρινού γραφείου για τους πελάτες μας και εγκαταστάσεις για τις επιχειρησιακές τους συνεδρειάσεις οποιαδήποτε άλλη βοήθεια απαιτείται από τους πελάτες. Οι ανώτεροι σύμβουλοι της είναι πάντοτε πρόθυμοι να συζητήσουν με τους πελάτες μας τις ανάγκες τους και να εισηγηθούν τις λύσεις και τις υπηρεσίες που είναι οι πιο χρήσιμες γι’αυτούς. Συμβουλές για ευεργετικό επιχειρησιακό προγραμματισμό Ο κάθε πελάτης (είτε είναι εταιρεία είτε είναι άτομο) έχει τις δικές του ιδιατερότητες, απαιτήσεις, στόχους και προτεραιότητες. Ορισμένοι από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι: Γεωγραφική τοποθεσία του αντικειμένου της επιχείρησης Επιχειρησιακό προφίλ και image με γόητρο Φορολογία Νομικές διαδικασίες και απαιτούμενος χρόνος για ίδρυση εταιρείας Ύπαρξη ενός φιλικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος Κόστος εγγραφής μιας εταιρείας και ετήσια έξοδα Διαθεσιμότητα ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών Πιθανές απαιτήσεις για τη ίδρυση ενός πλήρως εξοπλισμένου γραφείου Διαθεσιμοτητα γραφειακού εξοπλισμού και προσωπικού Απαιτήσεις για εμπιστευτικότητα Απαιτήσεις για λογιστικό έλεγχο και εκθέσεις Αποδοχή της δικαιοδοσίας και αποφυγή μαύρων λιστών (black lists) Χρηματοδοτικές απαιτήσεις Πιθανός σκοπός ένταξης των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο Μερικοί από τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί μπορεί να είναι πιο σχετικοί και σημαντικοί σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση απ’ότι σε μια άλλη. Περεταίρω, δυο ή περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται πολύ σχετικοί και σημαντικοί σε μια συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να έρχονται σε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλο. Για παράδειγμα, ο σκοπός να έχεις μηδενική ή χαμηλή φορολογία συχνά συγκρούεται με τον σκοπό της εκλογής μιας δικαιοδοσίας που να είναι αποδεκτή, έχει γόητρο και αποφεύγει τις «μαύρες λίστες». Επίσης, η επιθυμία μιας εταιρείας να μην είναι απαραίτητη η ετοιμασία ελεγμένων οκονομικών καταστάσεων είναι σχεδόν πάντοτε σε αντιπαράθεση με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να εξασφαλίζει πιστωτικές διευκολύνσεις από τράπεζες και με το στόχο η επιχείρηση να έχει καλό γόητρο, προφίλ και φήμη. Μετά από συζητήσεις, αναλύσεις και καλή αντίληψη των συγκεκριμένων καταστάσεων της επιχείρησης σας, των στόχων και προτεραιοτήτων σας, θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε για ένα επιχειρησιακό πλάνο που πιστεύουμε θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας. Παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας για μια αρχική και εμπιστευτική συμβουλή χωρίς χρέωση και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό. Ίδρυση Νομικών Προσώπων Η αναλαμβάνει την ίδρυση ή την εγγραφή, την διαχείρηση και τη διοίκηση νομικών προσώπων, όπως εταιρειών, θυγατρικών εταιρειών, παραρτημάτων εταιρειών, αντιπροσωπευτικών γραφείων , συνεταιρισμών, εμπιστευμάτων, και άλλων ανά τον κόσμο. Οι έμπειροι επαγγελματίες μας είναι ικανοί να βοηθήσουν ιδιώτες, επιχειρηματίες, οικογένειες, εκπατριζόμενους και επιχειρήσεις, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν την πιο κατάλληλοι δομή που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις τους. Πατήστε σε μια από τις δικαιοδοσίες (χώρα εγραφής) που μπορεί να σας ενδιαφέρει για πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Έτοιμες εταιρείες Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών μας, έχουμε πάντα διαθέσιμο ένα μεγάλο αριθμό έτοιμων εταιρειών, σε διάφορες χώρες. Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ κα ανα πάσα στιγμή μπορούν να μεταφερθούν στο όνομά σας. Όλα τα ονόματα των έτοιμων εταιρειών έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα στην κάθε χώρα δικαιοδοσίας και είναι εξασφαλισμένη η διαθεσιμότητα και η καταλληλότητα τους. Θυγατρικές εταιρείες (Subsidiaries) Εταιρείες μπορούν και οι ίδιες να κατέχουν μετοχές σε άλλες εταιρείες. Μπορούν επίσης να ιδρύουν Θυγατρικές εταιρείες. Μια εταιρεία είναι θυγατρική μιας άλλης εταιρείας άν αλλη εταιρεία ελέγχει τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου (διευθυντές) της εταιρείας ή κατέχει πάνω απο το μισό συνηθισμένο κεφάλαιο της εταιρείας. Μια θυγατρική εταιρεία είναι ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο διαφορετικό απο τη μητρική της εταιρεία. Έχει τις δικές της νομικές υποχρεώσεις και αντιπροσωπεύεται από τους δικούς της διευθυντές. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με θυγατρικές εταιρείες, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Παραρτήματα εταιρειών Ένα παράρτημα είναι μέρος μιας εταιρείας. Μια εταιρεία μπορεί να έχει όσα παραρτήματα επιθυμεί. Το κάθε παράρτημα δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά είναι μέρος της εταιρείας που το ίδρυσε, και η εταιρεία μπορεί να λειτουργεί όλες ή μερικές από τις δραστηριότητες της μέσω του παραρτήματος. Η εταιρεία στο συνολό της είναι υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις των παραρτημάτων της. Για διοικητικούς σκοπούς, το κάθε παράρτημα μπορεί να έχει τους δικούς του διοικητικούς διευθυντές (managers), όμως οι διευθυντές (directors) της εταιρείας είναι τελικά υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες των παραρτημάτων της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με παραρτήματα εταιρειών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τις συγκεκριμένες σας απαιτήσεις. Αντιπροσωπευτικά Γραφεία Ένα Αντιπροσωπευτικό Γραφείο, ή μια Αντιπροσωπεία, είναι ένα είδος παραρτήματος μιας εταιρείας. Δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα και συνήθως ο ρόλος του είναι να προωθεί τις επιχειρήσεις της εταιρείας σε μια χώρα, χωρίς το ίδιο το γραφείο να διαπερατώνει οποιεσδήποτε εργασίες (δηλαδή δεν συνάπτει συμφωνίες ή άλλες συναλλαγές). Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού γραφείου. Ενα αντιπροσωπευτικό γραφείο έχει δικό του ντόπιο διοικητικό διευθυντή (local manager), όμως οι διευθυντές του αντιπροσωπευτικού γραφείου είναι οι ίδιοι οι διευθυντές της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ίδρυση αντιπροσωπευτικών γραφείων, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα μας. Συνεταιρισμός Παραδοσιακά, ο συνεταιρισμός δεν ήταν ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Αποτελείται από μια ομάδα ατόμων (τους συνεταίρους) οι οποίοι συνεργάζονται για τους σκοπούς μιας επιχείρησης, με τον κάθε συνέταιρο να είνα προσωπικά υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις ολόκληρου του συνεταιρισμού. Τα κέρδη του συνεταιρισμού μοιράζονται μεταξύ των συνεταίρων με βάση κάποια συμφωνημένη αναλογία διανομής κέρδους και ο κάθε συνέταιρος είναι προσωπικά υπεύθυνος να πληρώνει τους δικούς του φόρους με βάση το δικό του μερίδιο κέρδους. Σε ορισμένες χώρες δικαιοδοσίας όμως, ένας συνεταιρισμός μπορεί να έχει εταιρικές ιδιότητες και να μοιάζει με μια εταιρεία (ή μια εταιρεία μπορεί να μοιάζει με ένα συνεταιρισμό). Τέτοια παραδείγματα είναι οι Αγγλικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης ευθύνης (LLPs) και οι Αμερικάνικες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (LLCs). Παρόλο που οι οντότητες αυτές έχουν εταιρικά χαρακτηριστικά και νομική οντότητα, το εισόδημα τους φορολογείται σαν ένας συνεταιρισμός. Δηλαδή, δεν φορολογείται η ίδια η οντότητα, αλλά τα μέλη της (συνέταιροι) φορολογούνται προσωπικά πάνω στο μερίδιο τους από τα εισοδήματα της οντότητας. Αυτό προσφέρει τις δυνατότητες για προνομιακό φορολογικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας τις LLPs και τις LLcs οι οποίες κατέχονται από μη κατοίκους της Μ. Βρεττανίας ή των Η.Π.Α. και που λειτουργούν εκτός των συνόρων των χωρών αυτών. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ίδρυση συνεταιρισμών (ή LLCs / LLPs), παρακαλούμε όπως μας στείλετε τη Φόρμα επικοινωνίας. Εμπιστεύματα Το εμπίστευμα είναι μια νομικώς αναγνωρισμένη σχέση όπου ένα ή περισσότερα άτομα (οι εμπιστευματοδόχοι) διορίζονται για να κατέχουν, να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα περιουσικά στοιχεία ενός εμπιστεύματος για τους δικαιούχους. Τα περιουσικά στοιχεία μπορούν να είναι σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων και μετοχών, χρημάτων και ακίνητης περιουσίας. Τα εμπιστεύματα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν ευνοϊκά. Μερικοί από τους πιο συχνούς τρόπους χρήσης τους είναι: για λόγους φορολογικού σχεδιασμού για λόγους προστασίας των περιουσιακών στοιχείων για εμπιστευτικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων για την προστασία από πιστωτές για τη διατήρηση του οικογενειακού πλούτου Οι σύμβουλοι μας στην θα χαρούν να συζητήσουν μαζί σας τις συγκεκριμένες σας ανάγκες και απαιτήσεις και να σας βοηθήσουν να βρείτε την καλύτερη λύση για την περίπτωση σας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την ίδρυση ενός εμπιστεύματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Όλες οι ερωτήσεις σας εξετάζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν έχετε ήδη αποφασίσει να ιδρύσετε ένα εμπίστευμα σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία, παρακαλούμε όπως τυπώσετε τη Φόρμα “General form for the formation of a Trust” και να μας τη στείλετε είτε με φαξ, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας Νομικές και Γραμματειακές Υπηρεσίες Οι εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι μας και το γραμματειακό μας προσωπικό, καθώς επίσης και οι εξωτερικοί μας νομικοί σύμβουλοι σε διάφορες χώρες είναι στη διάθεσή σας να σας συμβουλεύουν και να σας παρέχουν αποτελεσματικές επιχειρησιακές νομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: Συμβουλές για εταιρικό και εμπορικό νόμο Συμβουλές σε σχέση με την οργάνωση της πιο κατάλληλης δομής για μια επιχείρηση Ίδρυση εταιρειών, παραρτημάτων, εμπιστευμάτων Καταχωρήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents) και εμπορικών σημάτων Παροχή γραμματέων εταιρειών για νομική συμμόρφωση Παροχή υπηρεσιών εμπιστευμάτων και υπηρεσίες nominees για λόγους εμπιστευτικότητας ή για άλλους λόγους Εγκεγραμμένο γραφείο και υπηρεσίες παροχής γραφειακού χώρου και εξοπλισμού Παροχή επιχειρηματικής έδρας (domiciliation) Yπηρεσίες νομικής συμμόρφωσης (compliance) και διατήρηση των νομικών αρχείων Πιστοποιήσεις (legalisation, apostilling, etc) εγγράφων Συνεχής επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές και έκδοση πιστοποιητικών για φορολογική απαλλαγή και πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας Αντιπροσώπευση πελατών στα δικαστήρια Ανάλυση των επιχειρήσεων των πελατών και συμβουλές σε πιθανές βελτιώσεις σε νομικά θέματα Συμβουλές σε επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρησιακές προτάσεις Εντοπισμός κατάλληλων ακινήτων και επιχειρήσεων και παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων Η παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών εμπιστευματοδόχων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την ίδρυση, τη συνεχή διαχείρηση και διοίκηση εμπιστευμάτων όλων των τύπων και σε διάφορες δικαιοδοσίες (χώρες). Για τα σχετικά προτερήματα, βλέπε Εμπιστεύματα. Οι σύμβουλοι μας στην θα χαρούν να συζητήσουν μαζί σας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και να σας δώσουν πιο ακριβείς πληροφορίες σε θέματα εμπιστευμάτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γεμίζοντας τη Φόρμα μας με τις συγκεκριμένες σας απαιτήσεις. Διοίκηση και Διαχείρηση Η διαχειρίζεται εταιρείες εγγεγραμμένες οπουδήποτε στο κόσμο από την έδρα της στην Κύπρο, ή μέσω των γραφείων διοίκησης και διαχείρισης σε διάφορα μέρη. Προσφέρουμε ή διευκολύνουμε την προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος διοικητικών και διαχειριστικών υπηρεσιών για την διεκπεραίωση επιχειρήσεων μεταξύ διεθνών συνόρων, όπως: Υπηρεσίες λειτουργίας μιας επιχείρησης, σχεδιασμένες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες Δυνατότητα χρήσης γραφειακής και γραμματειακής υπηρεσίας Άδειες διαμονής και εργασίας Βοήθεια με πρόσληψη προσωπικού Βοήθεια και καθοδήγηση για απόκτηση ακίνητης περιουσίας Βοήθεια για απόκτηση γραφειακού χώρου Εγγραφές αυτοκινήτων και άδειες οδήγησης Διάφορες άλλες υποβοηθητικές υπηρεσίες. Εικονικό γραφείο (Virtual Office) Στα γραφεία μας μπορούμε να φολοξενίσουμε τους πελάτες μας και να διαθέσουμε σε αυτούς γραφειακό χώρο, εξοπλισμό επικοινωνίας, δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και αίθουσες διασκέψεων, όποτε αυτά χρειάζονται. Το εικονικό γραφείο μπορεί να βελτιώσει την εταιρική εκόνα και την αξιοπιστία των εταιρείών των πελατών, και μπορεί να βοηθήσει μια μικρή επιχείρηση να λειτουργεί αποτελεσματικά ανάμεσα σε διεθνή σύνορα χωρίς πολλά έξοδα. Όλο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα τηλεομοιότυπα και η αλληλογραφία μπορούν να εξετάζονται ενώ οι πελάτες μας δεν ειναι φυσικά παρόντες. Οι πελάτες μπορούν να παίρνουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός γραφείου χωρίς να έχουν τα γενικά έξοδα που συνεπάγονται με την ίδρυση και συντήρηση ενός κανονικού γραφείου. Τραπεζικές υπηρεσίες Με την πάροδο του χρόνου, η έχει αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με αξιόπιστες και καλά καθιερωμένες τράπεζες σε διάφορες χώρες και μπορεί να βοηθά τους πελάτες της στο άνοιγμα και τη λειτουργία εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών. Η παρέχει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρείες δια μέσω των συνεργατών τραπεζών της, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: Λογαριασμούς για εταιρείες, εμπιστεύματα και ιδιώτες. Η διαδικασία για άνοιγμα λογαριασμών σε μεγάλες εταιρείες μπορεί να πάρει από μια μέρα εως και 2 βδομάδες ανάλογα με την τράπεζα Τρεχούμενοι λογαριασμοί ή λογαριασμοί όψεως Λογαριασμοί προειδοποίησης 2 ημερών Λογαριασμοί καταθέσεων Πολυνομισματικοί λογαριασμοί Αριθμημένοι λογαριασμοί Διεθνείς μεταφορές με SWIFT Κωδικοί για τραπεζικές μεταφορές για ασφάλεια Ετοιμασία έκθεσης κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών Έλεγχος επί καθημερινής βάσης των συναλλαγών τραπεζικών λογαριασμών Βοήθεια με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet Χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες με τις μεγαλύτερες τράπεζες Οργάνωση αιτήσεων υπηρεσιών για παροχές δανείων και πιστώσεων Υπηρεσίες διαχείρησης κεφαλαίων Απευθείας σύνδεση μέσω Internet για μετοχικές συναλλαγές Συμβουλές σε επενδυτικά σχέδια και ευκαιρίες. Εμπιστευτικότητα Η πραγματική ιδιοκτησία ενός λογαριασμού πρέπει να αποκαλύπτεται στις τράπεζες, εμπιστευτικά. Όλες οι τράπεζες υποχρεούνται από τον νόμο να διαχειρίζονται με μυστικότητα την προσωπική, επαγγελματική και οικονομική θέση των πελατών τους. Σαν επαγγελματίες συνεργάτες με τις τράπεζες για πολλά χρόνια τώρα, οι περισσότερες τράπεζες αποδέχονται τις συστάσεις της εταιρείας μας και δεν επιμένουν να συναντούν τους πελάτες προσωπικά. Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε γωρίζουν ότι η λειτουργεί πάντοντε με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς σε σχέση με Due Diligence and ‘Know Your Client’. Εάν ενδιαφέρεστε για οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω τραπεζικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες των διαφόρων τραπεζών σε διάφορες χώρες, καθώς και τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τραπεζών. Λογιστικές υπηρεσίες, Έλεγχος εταιρειών και Φορολογικές υπηρεσίες Λογιστικές υπηρεσίες και τήρηση λογιστικών αρχείων: Η ομάδα μας που αποτελείται από έμπειρους και προσοντούχους επαγελματίες λογιστές μπορεί να προσφέρει ένα πλατύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών, όπως: Τήρηση λογιστικών αρχείων με βάση στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη Γνωμοδότηση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή λογιστικών συστημάτων κατάλληλων για τις επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών Μηχανογράφηση των λογιστικών αρχείων Προετοιμασία περιοδικών λογιστικών εκθέσεων στη διοίκηση, ειδικά σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις των πελατών Διατήρηση των αρχείων ΦΠΑ και ετοιμασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ετοιμασία των προϋπολογισμών και προβλέψεων ταμειακής ροής. Υπηρεσίες Ελέγχου Εταιρειών: Η ομάδα ελεγκτικών υπηρεσιών αποτελείται από αδειούχους ελεγκτές. Οι συνέταιροι και το ανώτερο προσωπικό μας κατέχουν διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Γι’αυτό το λόγο είμαστε ικανοί να αναλαμβάνουμε όλων των ειδών αναθέσεις λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων: των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για υποβολή στις αρχές ρόλος εσωτερικού ελεγκτή, αξιολογώντας τα συστήματα λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης ελέγχοι συγκεκριμένων σκοπών έρευνες. Η πολυεθνική/πολύγλωσση μας ομάδα είναι ικανή να εκτελεί επιτόπιους ελέγχους (onsite field audits) όταν αυτοί χρειάζονται. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τις λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες συνεργατών μας ανά τον κόσμο, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου εταιριών σχεδόν σ’όλο τον κόσμο. Φορολογικές Υπηρεσίες: Αξιολογούμε συνεχώς τις αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές για τους τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα διαθέσιμα φορολογικά ωφέλη και να ελαχιστοποιήσουν την φορολογική τους επιβάρυνση. Επιπρόσθετα με την πείρα του προσωπικού μας στην τοπική φορολογική νομοθεσία των χωρών που παρέχουμε υπηρεσίες, (είτε άμεσα, είτε μέσω των συνεργατών μας), οι φορολογικοί σύμβουλοι μας έχουν ειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διεθνούς Φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων των οφελημάτων από τη χρήση προνοιών των Συμβάσεων για αποφυγή Διπλής Φορολογίας. Μέσω του προγραμματισμού για την βέλτιστη δομή για τους πελάτες και της χρήσης εταιρειών εγκεγραμμένων σε διάφορες φορολογικές δικαιοδοσίες, είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές φορολογικού προγραμματισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλα τα διαθέσιμα φορολογικά πλεονεκτήματα. Ναυτιλιακά Οι ανάγκες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για εγγραφές πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών σε διάφορα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα έχει οδηγήσει πολλά κράτη να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σ’αυτές τις ανάγκες, περνώντας διάφορους κανονισμούς, τροποποιώντας τις νομοθεσίες εμπορικής ναυτιλίας τους, προσφέροντας κίνητρα, με σκοπό να ενθαρύνουν τους ιδιοκτήτες πλοίων να τα εγγράφουν κάτω από τη δική τους σημαία. Η εγγραφή πλοίων, η διαχείρηση πλοίων και η χρηματοδότηση πλοίων διευθύνονται από τις νομοθεσίες εμπορικής ναυτιλίας της κάθε χώρας. Υπάρχουν πολλές χώρες δικαιοδοσίας οι οποίες προσφέρουν ελκυστικά καθεστώτα για την ιδιοκτησία και την εγγραφή σκαφών και πλοίων. Ανάμεσα στα ανώτερα ναυτιλιακά κέντρα είναι η Κύπρος, οι Μπαχάμες, η Μάλτα, τα νησιά Κέυμαν, Μαντέιρα, Μαυρίκιοι Νήσοι, Σευχέλλες, Λουξεμβούργο, Isle of Man. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με ναυτιλιακά θέματα σε οποιαδήποτε χώρα δικαιοδοσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τις απαιτήσεις σας και θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Επενδυτικές συμβουλές Η , μέσω έμπειρων συμβούλων, παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας επενδυτικές συμβουλές για βραχυπρόθεσμες και μακρυπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς επίσης και συμβουλές σε θέματα διαχείρησης επιχειρηματικών κινδύνων. Όλες οι υπηρεσίες μας για επενδυτικά σχέδια βασίζονται πάντοτε σε προσεκτικό προγραμματισμό, σχεδιασμένες ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας. Τα κεφάλαια διαχειρίζονται έμπειροι επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείρηση επενδύσεων και χαρτοφυλακίων. Τα είδη των επενδύσεων που επιλέγονται εξαρτώνται από τον σκοπό και την προτεινόμενη διάρκεια της επένδυσης, τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, τις φορολογικές επιδράσεις, προηγούμενες αποδόσεις και την επενδυτική συμπεριφορά των πελατών σε σχέση με τους κινδυνους. Ο κάθε ένας έχει τη δική του ιδιαίτερη συμπεριφορά σε σχέση με τους κινδύνους, με βάση τις προσωπικές του περιστάσεις. Επίσης, η φορολογική διαχείρηση του κάθε επενδυτικού προιόντος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι έμπειροι μας σύμβουλοι επενδύσεων είναι στη διάθεσή σας για μια προσωπική επαφή και έτοιμοι να σας παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για τη δημιουργία του δικού σας χαρτοφυλακίου ειδικά σχεδιασμένο για σας. Κύπρος Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες εταιρειών Γενικές πληροφορίες: Η Κύπρος: Η Κύπρος είναι ένα νησί στην ανατολοκή μεσόγειο, στο σημείο όπυ συναντιόνται τρείς ηπείροι, η Ευρώπη, Ασία και η Αφρική. It has a long and remarkable history of seven thousand years. The island’s population is estimated to be 770,000 inhabitants occupying 9.251 square kilometres. Cyprus, lying as it is at the hub of the three older continents, has a strategic location. This has been known for thousands of years and has been one of the reasons why so many different empires considered it important to use Cyprus as a regional base (Alexander the Great, Roman Empire, Byzantine Empire, Ottoman Empire, British Empire). Today, Cyprus is the most eastern bastion of the European Union and its springboard for the Middle East, North Africa and Eastern Europe. Νομικό σύστημα: Cyprus became an independent Republic in 1960 after 82 years of British administration which left a strong mark on its way of life. The Cypriot legal system and all statutes regulating business matters are based upon English Common Law. Being a full member of the European Union, Cyprus incorporates all European Laws and Directives (Acquis Communautaire) Υποδομή: The island's main international airport, Larnaca Airport, situated 50 kilometres from the capital, Nicosia, is served by a wide network of air-routes connecting Cyprus with Europe, Africa and Asia. There are frequent flights connecting with many cities. Cyprus, recognising the importance of telecommunications, has invested heavily in this sector. As a result, the island may claim to be amongst the most advanced countries in the world in this respect. Οικονομία: Cyprus has an open free market economy which has performed consistently well for more than 20 years, leading to a high standard of living for its people. Tourism has been and still is the backbone of the economy while the agricultural and manufacturing sectors make up a progressively smaller proportion. Cyprus has developed into a commercial, financial and maritime centre and this has led to the growth of related service industries. Νόμισμα: The Cyprus Pound (CYP). Exchange rates as at 01.10.2004, CYP1,00 = USD2,19 = EUR1,76 = GBP1,21 The government of Cyprus is planning to join the EURO zone and this is expected (but not certain) to take place in 2007. Γλώσσα: Greek and Turkish are the official languages of Cyprus, although English is widely spoken and used in all sectors. A large number of Cypriots have studied abroad and are fluent in other languages too. Χρονική Ζώνη: (GMT +02:00) Its time zone is 7 hours ahead of New York and 7 hours behind Tokyo, allowing executives to work with the world's most important financial centres in the same working day. Πληροφορίες εταιρειών: Τύποι εταιρειών: International Business Company This company can be used for many different purposes, such as: -Trading -Holding -Investments -Consultants Εταιρικός Νόμος: Companies Law, Cap.113. The main body of the Law is in force since 1952 and it was an exact copy of the Companies Act 1948 of the UK. Recently it has been amended to incorporate European Union directives. Απαιτήσεις κεφαλαίων: Minimum paid up capital – CYP1.000. For a company with a fully fledged office in Cyprus,the minimum capital is CYP10.000. Περιορισμοί στις δραστηριότητες: Special permission required for banking, insurance and financial services. Φορολογία: Trading Companies:Tax at the rate of 10% on the net profits of an IBC Holding Companies: No taxation on income from dividends or disposal of securities Non-resident Companies: No taxation Non Cyprus resident shareholders of Cyprus companies are not subject to any tax on dividend distributions by Cyprus IBCs. Resident shareholders are subject to additional tax on dividends of 15% Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας: Tax treaties with many countries, including the main Western European and North American countries and almost all Eastern European countries. The combination of low or no taxation with the benefits provided by its treaties with many countries, make Cyprus one of the prime locations for international tax planning schemes. See relevant Table of Tax Treaties. Ετήσιες εκθέσεις: Annual Returns are required to be submitted Ετήσια άδεια: CYP7 or CYP15 for late filing Ετήσια υποβολή οικονομικών εκθέσεων: Annual Financial Statements are required to be prepared and presented to members. A copy is filed with the Registrar of Companies, together with the Annual Returns. Εγγεγραμμένο γραφείο & Εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος: Registered office: Yes, must be situated in Cyprus. Registered agent: Not required. Γραμματέας Εταιρείας: Yes. Can be of any nationality and residence and can be a physical person or a corporate entity. Διευθυντές: Minimum of one. Can be of any nationality and residence and can be a physical person or a corporate entity. Μετόχοι: Minimum of one Αποκάλυψη των πραγματικών μετόχων: There is no requirement to disclose the beneficial ownership to any Government Authority. It has to be disclosed, in confidence, to banks, if a bank account is opened in Cyprus. Μετοχές στον κομιστή: Not allowed Έλεγχος συναλλαγών: No. Γλώσσα των εγγράφων εταιρείας: English is almost always acceptable. In certain cases, it is necessary to prepare documents in Greek. Χρονοδιάγραμμα εγγραφής εταιρείας: 5 working days Διαθεσιμότητα έτοιμων εταιρειών: Yes Νομοθεσία για την πρόληψη ξεπλύματος χρημάτων: Yes. Άλλες μορφές εταιρειών: Public companies limited by shares, private companies limited by shares, companies limited by guarantee, overseas companies. Για νέους συνεργάτες Εάν είστε Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Λογιστής ή Ελεγκτής, Νομικός Σύμβουλος, Σύμβουλος σε Φορολογικά θέματα, Τράπεζα ή Χρηματοοικονομικός Οργανισμός, ή απλά ένας νέος επαγγελματίας ο οποίος θέλει να ανακαλύψει καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες, και θα θέλατε να γίνετε ο Μεσάζων μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ να μάθετε περισσότερα για τα κίνητρα που μπορούν να προσφερθούν. Εάν είστε Ειδικός (πεπειραμένος και ειδικευμένος σε θέματα παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες και σε επιχειρήσεις, οπουδήποτε στον κόσμο, και ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, παρακαλώ πατήστε εδώ. Ο οίκος μας άρχισε λειτουργία το 1990 με έδρα την Λευκωσία ενώ αντιπροσωπεύεται και σε αρκετές χώρες. Ο οίκος μας συνεργάζεται με διάφορα ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού, στελεχώνεται από προσοντόχους και άρτια εκπαιδευμένους ελεγκτές, λογιστές και οικονομικούς συμβούλους, είναι δε εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για έγκαιρη και πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Μεταξύ των πελατών μας περιλαμβάνονται πολυάριθμες εμπορικές επωνυμίες, συνεταιρισμοί, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, διεθνής εταιρείες καθώς και φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Μηχανογράφηση λογαριασμών ‘Ελεγχος και προπαρασκευή ελεγμένων λογαριασμών για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Συνεταιρισμούς και Ιδιώτες Ετοιμασία κεφαλαιουχικών καταστάσεων (περιουσιακών στοιχείων, εσόδων και εξόδων για τον Φόρο Εισοδήματος) Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φορολογικός προγραμματισμός ΄Ιδρυση Κυπριακών και Διεθνών Εταιρειών Σχεδιασμός ελεγκτικών και λογιστικών προγραμμάτων Παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις ελέγχου από το Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και την Υπηρεσία Φ.Π.Α Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταμίων Προνοίας/Συντάξεων Οικονομικές και άλλες συμβουλές. Version . ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι υπηρεσίες που προφέρουμε είναι Τι πρέπει να γνωρίζετε Η Διαδικασία εγγραφής υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο Εξασφάλιση ανωνυμίας πραγματικών μετόχων Πλεονεκτήματα σύστασης Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας Δραστηριότητες υπερακτίων εταιρειών Διεθνείς συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας (Double Tax Treaties) Η σύμβαση με την Ελλάδα Υπεράκτιες εταιρείας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Υπεράκτιες χρηματοδοτικές και επενδυτικές εταιρείες Επενδύσεις Ελλαδιτών στην Κύπρο και Κυπρίων στην Ελλάδα Υπεράκτιες εταιρείες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Υπεράκτιες χρηματοδοτικές και επενδυτικές εταιρείες ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ US $ Οι Υπηρεσίες της ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Για χρόνια τώρα είμαστε πρωτοπόροι στην εξυπηρέτηση των επενδυτών και επιχειρηματιών στον υπεράκτιο και διεθνή τομέα στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες είναι μοναδικές στον τομέα των επενδυτικών, φοροτεχνικών και νομικών συμβούλων με δημιουργικές λύσεις και χαμηλά κόστα, η ποιότητα υπηρεσιών, η ταχύτητα, η ευελιξία και το λογικό κόστος, με πλήρη εγγύηση στην αξιοπιστία, εχεμύθεια, ασφάλεια και ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι υπηρεσίες που προφέρουμε είναι: Σύσταση και λειτουργία υπερακτίων εταιρειών Σύσταση και λειτουργία ναυτικιακών εταιρειών Σύσταση και λειτουργία Διεθνή εμπιστευμάτων Παροχή υπηρεσιών τύποις (nominee) γραμματέα, διευθυντών και μετόχων, για πλήρη ανωνυμία και προστασία των πραγματικών μετόχων Παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχων Διεθνή εμπιστευμάτων Ολοκληρωμένες λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες Διεθνείς φορολογικός σχεδιασμός Παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου Τήρηση πρακτικών και ολοκληρωμένη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη Μελέτες βιωσιμότητας για επέκταση δραστηριοτήτων σε Κύπρο και Ελλάδα Αντιπροσώπευση εταιρειών Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων Τι πρέπει να γνωρίζετε Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, σε συνδυασμό με την φιλελεύθερη πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση την έχουν καταστήσει τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια ένα από τα πλέον αξιόπιστα διεθνή κέντρα Υπερακτίων Επιχειρήσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλου φορολογικού σχεδιασμού έτσι ώστε οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές να επωφελούνται των φορολογικών κινήτρων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τοι οικονομικό τους απόρρητο, την ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων και βέβαια την προστασία των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε συνεχή και μόνιμη βάση. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αλματώδης αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλους πλέον τους τομείς της ανθρώπινης ζωής έφεραν την ανάγκη δημιουργίας τέτοιων Υπερακτίων Εταιρειών οι οποίες είναι απόλυτα νόμιμες, αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Νομικά, οι εταιρείες αυτές δεν διαφέρουν από εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο από Κύπριους που διαμένουν στην Κύπρο. Ουσιαστικά ο όρος υπεράκτια εταιρεία δεν είναι νομικός όρος αλλά όρος που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσουν οι οντότητες οι οποίες εγγράφονται στη Κύπρο από αλλοδαπούς, και των οποίων το εισόδημα πηγάζει εξ΄ ολοκλήρου από δραστηριότητες εκτός Κύπρου. Η Διαδικασία εγγραφής υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο (α) Απαιτείται όνομα της Εταιρείας εγκριμένο από τον ΄Εφορο Εταιρειών. (β) ΄Αδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την συμμετοχή του αλλοδαπού μετόχου στην Εταιρεία. Για την λήψη της άδειας απαιτείται μια απλή συστατική επιστολή από την Τράπεζα του αλλοδαπού μετόχου. (γ) Ιδρυτικό ΄Εγγραφο και Καταστατικό Εταιρείας. Το έγγραφο βεβαιώνει την ΄Ιδρυση της Εταιρείας και περιέχει πληροφορίες για τους σκοπούς, τις δραστηριότητες, το ονομαστικό κεφάλαιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας. Μαζί με το Ιδρυτικό ΄Εγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας ο ΄Εφορος Εταιρειών εκδίδει το πιστοποιητικό συστάσεως της, το πιστοποιητικό Μετόχων, το πιστοποιητικό Διευθυντών-Γραμματέα και το πιστοποιητικό εγκεκριμένης ΄Εδρας. Εξασφάλιση ανωνυμίας πραγματικών μετόχων Οι πραγματικοί μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι Εταιρείας οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους δεν φαίνονται στο Ιδρυτικό ΄Εγγραφο της Εταιρείας. Σε αυτό φαίνονται οι μέτοχοι οι οποίοι κρατούν τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών δικαιούχων (nominee shareholders) Τα ονόματα των πραγματικών δικαιούχων των μετοχών ευρίσκονται μόνο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι απόρρητα, και ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ έχει πρόσβαση σε αυτά. Επίσης αν οι πραγματικοί μετόχοι επιθυμούν να διατηρήσουν την πλήρη ανωνυμία τους και σαν Διευθυντές της Υπεράκτιας Εταιρείας, τότε εμφανίζονται ως Διευθυντές φυσικά πρόσωπα από την Εταιρεία μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες νόμιμες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες κατοχυρώνουν πλήρως τους πραγματικούς μετόχους της υπεράκτιας Εταιρείας. Το όλο σύστημα των Υπερακτίων Εταιρειών στηρίζεται ουσιαστικά στην ανωνυμία των πραγματικών μετόχων και είναι οι εξασφαλίσεις αυτές σε συνδυασμό με τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχουν εδραιώσει την Κύπρο ως ένα από τα πλέον ευυπόληπτα διεθνή Υπεράκτια Κέντρα Επιχειρήσεων. Η GOODGATE MANAGEMENT LIMITED παρέχει πλήρη προστασία και κάλυψη στους πραγματικούς μετόχους και Διευθυντές των υπεράκτιων Εταιρειών με μία σειρά νομίμων εγγράφων. Πλεονεκτήματα σύστασης Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας Φορολογία μόνο 4.25% επί των κερδών της επιχείρησης Δεν υπάρχει κατακράτηση φόρου στα μερίσματα Δεν υπάρχει κεφαλαιουχικός φόρος στην πώληση ή μεταβίβαση μετοχών Πλήρης κάλυψη των δραστηριοτήτων και εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του πραγματικού ιδιοκτήτη της Εταιρείας Ανωνυμία και προστασία έναντι τρίτων Ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων του πραγματικού ιδιοκτήτη και αποφυγή γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών Μη καταβολή φόρων κληρονομιών για μετοχές σε μία Υπεράκτια Εταιρεία. Μη καταβολή φόρων μεταβίβασης μετοχών και καμιά κατακράτηση φόρου επί των μερισμάτων Η μικρή απόσταση Ελλάδας και Κύπρου και η χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε σχέσεις με τους ΄Ελληνες επενδυτές Πληθώρα άλλων πλεονεκτημάτων Δραστηριότητες υπερακτίων εταιρειών Οι Υπεράκτιες Εταιρείες χρησιμοποιούνται από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες για διάφορους σκοπούς: - Προστασία του ιδιοκτήτη από προσωπική ευθύνη αφού όλες οι δικαιοπραξίες, συμβάσεις και δραστηριότητες διεξάγονται στο όνομα της Υπεράκτιας Εταιρείας. - Για εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες, τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθης χρήση της Υπεράκτιας Εταιρείας ως μεσάζων στις συναλλαγές. - Για αγορά ακινήτων. Σε τέτοια περίπτωση η Υπεράκτια Εταιρεία ως αλλοδαπή Εταιρεία δεν υπόκειται στο “πόθεν έσχες” και στον φόρο μεταβίβασης. - Αγορά μετοχών είτε στο χρηματιστήριο είτε άλλων εταιρειών όπου η Υπεράκτια Εταιρεία εμφανίζεται ως δικαιούχος προστατεύοντας έτσι τους πραγματικούς αγοραστές. - Επανατιμολόγηση και τριγωνικό εμπόριο σε εισαγωγές, εξαγωγές και διεθνείς δραστηριότητες. Διεθνείς συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας (Double Tax Treaties) Κανένα ευυπόληπτο κέντρο παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκτός εάν οι νόμοι του κράτους ευκολύνουν την δημιουργία τέτοιου κέντρου. Οι Διεθνείς Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας παίζουν ακόμα πιο σπουδαίο ρόλο. Χωρίς αυτές ο πιο αποτελεσματικός φορολογικός σχεδιασμός και η απόλαυση των φορολογικών προνομίων δεν ολοκληρώνονται. Είναι για αυτό τον λόγο που η Κύπρος έχει πρωτεύουσα θέση ωε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Υπεράκτιων Εταιρειών. ΄Εχει συνάψει συμβάσεις με 27 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα καθώς και με χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης με τις οποίες η Ελλάδα έχει πολλαπλές συναλλαγές. Οι χώρες αυτές είναι: Αυστρία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κίνα, Τσεχία και Σλοβακία, Δανία, Αίγυπτος, Ιταλία, Κουβέιτ, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσσία και Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Σουηδία, Συρία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Πρώην Γιουγκοσλαβία. Η σύμβαση με την Ελλάδα Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει διακρατική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιαζει τους συντελεστές παρακράτηση φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα δίαφορα εισοδήματα Σημειώσεις Οι κυπριακές υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν παρακρατούν οποιονδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν. Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οποιουδήποτε φόρου 5% πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών Η διπλή φορολογία στην Ελλάδα πάνω στα εισοδήματα που εισπράττει από την Κύπρο, αποφεύγεται με το σύστημα της φορολογικής πίστωσης. Με τις υπεράκτιες εταιρείες, δίδεται στους ΄Ελληνες επενδυτές, χαριστική πίστωση για τους φόρους που θα ήταν πληρωτέοι στην Κύπρο πάνω σε κέρδη, τόκους κα ιμερίσματα και δεν περιορίζεται στον φόρο που πραγματικά καταβάλλεται (δηλαδή στο 4.25%). Για παράδειγμα, μία υπεράκτια εταιρεία, αν και υπόκειται σε φορολογία 4.25%, οι μετόχοι δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις μέχρι και 25% (χαριστική πίστωση φόρου μέχρι και 21.75%). Περαιτέρω, με βάση τον Ελληνικό νόμο οι θυγατρικές εταιρείες δεν υποχρεώνονται να διανέμουν τα κέρδη τους. Σαν αποτέλεσμα, αν η θυγατρική εταιρεία είναι Κυπριακή υπεράκτια, επιτυγχάνεται αναβολή του φόρου με την συσσώρευση των κερδών στην Κύπρο, για σκοπούς επανεπένδυσης ή και διανομής σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπεράκτιες εταιρείας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την είσπραξη των δικαιωμάτων, είναι πολύ συμφέρουσα. Τα δικαιώματα που εισπράττονται από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης φορολογούνται με 4.25% μετά την αφαίρεση των εξόδων της εταιρείας. Τις περισσότερες φορές, το ποσό το οποίο πληρώνεται από οντότητες στις χώρες αυτές, είναι επιτρεπτό σαν φορολογικό έξοδο. Σε χώρες με το σύστημα εξαίρεσης σε μερίσματα, όπως η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Αυστρία, οι Κυπριακές θυγατρικές εταιρείας δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Υπεράκτιες χρηματοδοτικές και επενδυτικές εταιρείες Η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας για χρηματοδοτήσεις και δανειδοτήσεις επενδύσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι συνφέρουσα, διότι δίνει δικαίωμα στην επενδυτή να εισπράξει τον τόκο με μειωμένο τον παρακρατηθέντα φόρο. Περαιτέρω, σε χώρες όπου η Κύπρος έχει διακρατική συμφωνία για χαμηλό φόρο παρακράτησης στα μερίσματα, όπως η Ρωσσία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, λαμβάνονται τα μερίσματα από την Κυπριακή επενδυτική εταιρεία με μειωμένο φόρο παρακράτησης, βάση της σύμβασης. Πολλές φορές ο φόρος παρακράτησης στα μερίσματα μπορεί να είναι και μηδέν. Επενδύσεις Ελλαδιτών στην Κύπρο και Κυπρίων στην Ελλάδα Οι προσπάθειες που γίνονται τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλαδική πλευρά για ενδυνάμωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών είχαν και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα και ευμενείς επιπτώσεις ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια οι Ελλαδικές εξαγωγές προς την Κύπρο έχουν τριπλασιασθεί, ενώ αντίστοιχα αυτές των Κυπριακών προς την Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υπερδιπλασιασθεί. Η Ελλάδα αποτελεί σίγουρα μεγάλη αγορά για τους Κύπριους εξαγωγείς και επιχειρηματίες αλλά ταυτόχρονα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών αλλά και σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ολοένα και περισσότερο εντοπίζονται και αξιοποιούνται οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Κυπριακών και Ελλαδικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία Ελλαδοκυπριακών κοινοπραξιών και την εντατικοποίηση της προσπάθειας για προώθηση ελληνικών προϊόντων μέσα από το εμπορικό δίκτυο της Κύπρου προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ευρώπης. Διακρατικές Συμφωνίες μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με πιο πρόσφατη αυτήν για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων κρατών, καθώς και η από καιρό υπογραφείσα Σύμβαση Νομικής Συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος πάνω σε μακροχρόνια βάση και έχουν ως στόχο την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της δραστηριότητας αυτής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρεία μας προσφέρει προς τους Ελλαδίτες και Κύπριους επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για επέκταση της εμπορικής τους δραστηριότητας στην Κύπρο και Ελλάδα αντίστοιχα, αλλά μέσω αυτών σε τρίτες χώρες, τις υπηρεσίες της για τη σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση τους μέσα στο οικονομικό-θεσμικό σύστημα που ισχύει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, καθώς επίσης και την προστασία των συμφερόντων τους. Η παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Ελλαδίτες και Κύπριους επιχειρηματίες εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως στην ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας για επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε εμπορικά θέματα, σε αντιπροσωπείες εταιρειών, σε θέματα τελωνείων και δασμών, φορολογικά θέματα, αγοραπωλησίες, ακινήτων, υπηρεσίες για εγγραφή κυπριακών και υπερακτίων Εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών για πληρέστερη ενημέρωση αλλά και σωστή προστασία των συμφερόντων των ελληνικών και κυπριακών κεφαλαίων. Υπεράκτιες εταιρείες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας διακιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την είσπραξη των δικαιωμάτων, είναι πολύ συμφέρουσα. Τα δικαιώματα που εισπράττονται από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης φορολογούνται με 4.25% μετά την αφαίρεση των εξόδων της εταιρείας. Τις περισσότερες φορές, το ποσό το οποίο πληρώνεται από οντότητες στις χώρες αυτές, είναι επιτρεπτό σαν φορολογικό έξοδο. Σε χώρες με το σύστημα εξαίρεσης σε μερίσματα, όπως η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Αυστρία, οι Κυπριακές Θυγατρικές εταιρείες δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Υπεράκτιες χρηματοδοτικές και επενδυτικές εταιρείες Η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας για χρηματοδοτήσεις και δανειοδοτήσεις επενδύσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι συμφέρουσα, διότι δίνει δικαίωμα στον επενδυτή να εισπράξει τον τόκο με μειωμένο τον παρακρατηθέντα φόρο. Περαιτέρω, σε χώρες όπου η Κύπρος έχει διακρατική συμφωνία για χαμηλό φόρο παρακράτησης στα μερίσματα, όπως η Ρωσσία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, λαμβάνονται τα μερίσματα από την Κυπριακή επενδυτική εταιρεία με μειωμένο φόρο παρακράτησης, βάση της σύμβασης. Πολλές φορές ο φόρος παρακράτησης στα μερίσματα μπορεί να είναι και μηδέν. ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ US $ Εγγραφη Υπεράκτιας Εταιρείας 800.00 Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Δωρεάν Διευθυντής (nominee - each), Μέτοχος (nominee -each), Γραμματέας, Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου 500.00 Λογιστικές υπηρεσίες και λειτουργίας εταιρείας (ετησίως)* από 300 ελεγκτικές υπηρεσίες (ετησίως)* από 300 * Σημείωση - Ελεγμένοι λογαριασμοί, οικονομικές καταστάσεις φορολογικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στον ΄Εφορο Φόρου Εισοδήματος, και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Οι χρεώσεις μας για λογιστική εργασία, λειτουργία και ελεγκτική εργασία θα είναι ανάλογη με τον όγκο εργασιών της εταιρείας. Οι Υπηρεσίες της Η Εταιρεία μας αποτελεί δημιούργημα δυο επαγγελματικών οίκων οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Ελλαδίτες επενδυτές και επιχειρηματίες. Το Γραφείο μας μέσα από το οποίο προσφέρονται νομικές υπηρεσίες προς τους επενδυτές και επιχειρηματίες αναφορικά με την σύσταση και την λειτουργία την Υπερακτίων Εταιρειών, το νομικό καθεστώς που διέπει αυτές, την κατοχύρωση τους μέσα σε νομικές διαδικασίες καθώς και την προστασία των συμφερόντων τους ώστε να επιλύονται άμεσα και αποτελεσματικά οποιανδήποτε θέματα αφορούν την λειτουργία τους. Οι Ελεγκτικοί-Συμβουλευτικοί Οίκοι όπως ΚΡΜG (CYPRUS) Price Water house Coopers, Ernst & Young κλπ) μέσα από τους οποίους προσφέρονται οι υπηρεσίες του σωστού φορολογικού σχεδιασμού της Υπεράκτιας Επιχείρησης ώστε αυτή να απολαμβάνει τα τεράστια φορολογικά πλεονεκτήματα και άλλα ωφελήματα που προσφέρει η Κύπρος σε αυτές. Με εχεμύθεια και απόλυτα ασφαλή τρόπο διεκπεραιώνονται όλες οι οικονομικές μελέτες, λογιστικές εργασίες και τραπεζικές συναλλαγές ώστε οι επιχειρηματίες έχουν πραγματικά της αίσθηση ότι έχουν το δικό τους λογιστικό γραφείο στην Κύπρο, σαν μέρος της επιχείρησης τους. Είμαστε σίγουροι, ότι νοιάζεστε για την επιχείρηση σας και ότι γνωρίζετε πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα γεγονότα στην παγκόσμια οικονομία και ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτήν είναι μεγάλες και ανήκουν και σε εσάς.Η γνώση του φορολογικού σχεδιασμού και η εκμετάλλευση των ωφελημάτων που προσφέρει σε διεθνή κλίμακα είναι δική μας δουλειά. Η Ελλάδα, οι Ελλαδίτες επιχειρηματίες προσβλεπουν πλέον από καιρό σε αυτές τις νέες αγορές και σε αυτές τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα. Είμαστε κοντά σας για να σας συμβουλεύουμε και να σας δείξουμε τον δρόμο του σήμερα σε αυτ ές τις κατευθύνσεις. Η Εταιρεία μας και το προσωπικό της είναι στην διάθεση σας για οποιανδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. (παρακαλω εκτυπωστε για πιο ευκολη αναγνωση) υποψη: 1. διευθ. συμβουλου 2. γεν. διευθυντη 3. oικονομικου διευθυντη (για εσωτερικη διανομη) κυπριακες εταιρeιες - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου προσκληση (για γνωριμια με τον προεδρο του ομιλου μας - ενημερωση) στο περιπτερο της focus business services στο 15ο "money show" * 3 & 4 δεκεμβριου (σαβ. & κυρ.) ξεν. hilton - αθηνα 17 & 18 δεκεμβριου (σαβ. & κυρ.) ξεν. hyatt- θες/νικη * money show βλεπε σχετικο ενημερωτικο σημειωμα για το "μονευ show" στην τελευταια σελιδα του φαξ. κυπριακες εταιρeιες [προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας ή αποστολη λεπτομερους ενημερωτικης εκθεσης - σε μορφη αρχειου pdf] - - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου η νομιμη, ευρωπαϊκη και αποτελεσματικη λυση μειωστε νομιμα την παγκοσμια συνολικη φορολογικη σας επιβαρυνση και απελευθερωστε διαθεσιμα για επανεπενδυση μεγιστοποιηστε την μετα φορων αποδοση των επενδυσεων σας - ελαχιστοποιηστε τις "φορολογικες διαρροες" μειωστε τους κινδυνους (αποφευγοντας τις "εξωχωριες εταιρειες", ή αλλως γνωστες ως "οφσορ" ή "offshore") χρησιμοποιωντας - αντι αυτων - κυπριακες εταιρειες για τις διεθνεις σας συναλλαγες προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας στην αθηνα ή την θεσσαλονικη - συναντησεις διεξαγονται, αδειαλειπτα απο το 1999, σε εβδομαδιαια βαση και καθ'ολη τη διαρκεια του ετους ή αποστολη σε σας (katoπιν αιτησεως) λεπτομερους ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων "κεδε" κυπριακες εταιρeιες - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου η νομιμη, ευρωπαϊκη και αποτελεσματικη λυση μειωστε νομιμα την παγκοσμια συνολικη φορολογικη σας επιβαρυνση και απελευθερωστε διαθεσιμα για επανεπενδυση μεγιστοποιηστε την μετα φορων αποδοση των επενδυσεων σας - ελαχιστοποιηστε τις "φορολογικες διαρροες" μειωστε τους κινδυνους (αποφευγοντας τις "εξωχωριες εταιρειες", ή αλλως γνωστες ως "οφσορ" ή "offshore") χρησιμοποιωντας - αντι αυτων - κυπριακες εταιρειες για τις διεθνεις σας συναλλαγες απο: focus business services (cyprus) ltd. (πληρη στοιχεια επικοινωνιας & πληροφοριες για την εταιρεια μας βρισκονται στο τελος του μηνυματος) [η focus business services (cyprus) ltd. διαθετει πληρη γραφεια στην λευκωσια, αθηνα και θεσσαλονικη και associate offices παγκοσμιως και εξειδικευεται στην παροχη διεθνων επαγγελματικων υπηρεσιων σε έλληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες. για περισσοτερες πληροφοριες παρακαλω οπως επισκεφθειτε την ιστοσελιδα της εταιρειας (www.fbsglobal.com) η ζητηστε εταιρικα εντυπα απο τα γραφεια μας.] θεμα: κυπριακες εταιρeιες - η νομιμη και αποτελεσματικη ευρωπαϊκη λυση φορολογικου προγραμματισμου (κυριως για την νομιμη μειωση της φορολογιας (με τη χρηση της κυπριακης εταιρειας διεθνων επιχειρησεων "κεδε") και την μεγιστοποιηση της μετα φορων αποδοσης των επενδυσεων-περιουσιας εντος και εκτος ελλαδος (με τη χρηση της κυπριακης ιθυνουσας εταιρειας "κιε" η "cyprus holding company") προσκληση σε συναντηση ή περαιτερω ενημερωση (η επωφελης χρηση των κυπριακων εταιρειων και της κυπρου για ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες & αλλα επικαιρα και σημαντικα θεματα φορολογικου προγραμματισμου) σημειωση (περιεχομενα μυνηματος): ακολουθουν (1) ενημερωτικο μυνημα - προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας στην αθηνα ή τη θεσσαλονικη & (2) τα περιεχομενα και αποσπασματα (κεφ. 1-4) σχετικης ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες (εταιρικη, φορολογικη νομοθεσια, χρησεις & πρακτικα θεματα) που μπορειτε χωρις χρεωση να μας ζητησετε να σας προμηθευσουμε [αποκλειστικα για ενημερωτικη χρηση] τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 (κεντρικο τηλεφωνο για συναντησεις ελλαδος) και ζητηστε μας συναντηση στην αθηνα η τη θεσσαλονικη για να μαθετε πως εσεις και οι πελατες σας μπορειτε να κερδισετε απο το προγραμμα συνεργασιας [οfficial professional associates - intermediaries program ("pa program")] η για να μας ζητησετε το πληρες κειμενο της ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες (1) ενημερωτικο μυνημα: η νομιμη και αποτελεσματικη & ευρωπαϊκη "φορολογικη λυση" …με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια" χιλιαδες έλληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος ή το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. σημαντικη σημειωση: η focus business services παρεχει υπηρεσιες συστασης & διαχειρισης εταιρειων και αλλων νομικων μορφων στην κυπρο και σε αλλες δικαιοδοσιες παγκοσμιως] "γιατι οι έλληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" κυριως για την νομιμη μειωση της φορολογιας (με τη χρηση της κυπριακης εταιρειας διεθνων επιχειρησεων "κεδε") και την μεγιστοποιηση της μετα φορων αποδοσης των επενδυσεων-περιουσιας εντος και εκτος ελλαδος (με τη χρηση της κυπριακης ιθυνουσας εταιρειας "κιε" η "cyprus holding company") για την ιδιοκτησια (& προστασια της περιουσιας τους), εκμεταλλευση και επαναπατρισμο κερδων πασης φυσεως επενδυσης η περιουσιας/ιδιοκτησιας κινητης η/και ακινητης (μετοχες, χρεογραφα χαρτοφυλακιου η πραγματικες συμμετοχες, πνευματικη ιδιοκτησια, ακινητη περιουσια κ.α.). η κυπριακη ιθυνουσα εταιρεια θεωρειται τωρα (με τον νεο φορολογικο νομο της κυπρου & την ενταξη στην εε) απο τους διεθνεις ειδημονες φορολογικου προγραμματισμου ως η πλεον αποτελεσματικη λυση για ιδιοκτησια και εκμεταλλευση επενδυσεων - περιουσιας, παγκοσμιως. οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο προγραμματισμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων / χρησεων πχ.: -εργασιες ιθυνουσας (holding company) εταιρειας - εταιρειας συμμετοχων / επενδυτικης εταιρειας -εισαγωγες - εξαγωγες - (& τριγωνικο εμποριο)- εισπραξη προμηθειων -παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων -ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας -ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων -ναυτιλιακα η focus business services ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. "η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης και φορολογικης νομοθεσιας" οι κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων (κεδε) ειναι, με βασει τη νεα φορολογια, απλα κυπριακες εταιρειες. απο νομικης αποψης, οι διεθνεις επιχειρηματικες οντοτητες δεν διαφερουν καθολου απο τις αντιστοιχες επιχειρηματικες οντοτητες που ειναι εγγεγραμμενες στην κυπρο και ανηκουν σε ντοπιους μονιμους κατοικους. για την ακριβεια, ο ορος "διεθνης" δεν ειναι νομικη εννοια, προκειται απλως για μια περιγραφη που χρησιμοποιειται απο τους επαγγελματιες για λογους ευκολιας και προσδιοριζει τις επιχειρηματικες οντοτητες που "ανηκουν σε αλλοδαπους". τα σημαντικα φορολογικα κινητρα που προσφερονται πλαισιωνονται με την, βασει νομου, δυνατοτητα της διατηρησης της πληρους ανωνυμιας των δικαιουχων των μετοχων των κεδε καθως και την πληρη αρση των συναλλαγματικων περιορισμων στα τραπεζικα διαθεσιμα των κεδε (εταιρικοι τραπεζικοι λογαριασμοι) και των δικαιουχων τους (προσωπικοι λογαριασμοι). η κυπρος, χαρη στη γεωγραφικη της θεση και το μεγαλο δικτυο διακρατικων συμβασεων για την αποφυγη της διπλης φορολογιας, ειναι ενας ιδανικος χωρος για την διεξαγωγη δραστηριοτητων στις αγορες της μεσης ανατολης, της αφρικης και της ευρωπης. το γεγονος οτι η διεθνης επιχειρηματικη οντοτητα που λειτουργει με εδρα την κυπρο υποκειται σε φορολογια επι των κερδων της, αποτελει σημαντικο παραγοντα για την προστασια της απο τη νομοθεσια εναντια στην φοροαποφυγη που εφαρμοζεται σε αλλα κρατη συμπεριλαμβανομενης και της ελλαδας (ν.3091/2002). τα κυριοτερα κινητρα των κεδε συνοψιζονται πιο κατω: · · η εταιρικη φορολογια ειναι η χαμηλοτερη στην εε (10% επι των καθαρων κερδων) · · με τον καταλληλο φορολογικο σχεδιασμο υπαρχουν δυνατοτητες περαιτερω μειωσης της φορολογιας · · οι κυπριακες εταιρειες, βασει της ελληνικης και ευρωπαϊκης νομοθεσιας, δεν ειναι εξωχωριες (offshore η "οφσορ") εταιρειες. οι κυπριακες εταιρειες ειναι ευρωπαϊκες εγχωριες εταιρειες που δεν τελουν υπο οποιοδηποτε καθεστως καταπολεμησης απο την ελλαδα, την εε η τον οοσα · · τιμολογια δαπανων και εξοδων απο κυπριακες εταιρειες αναγνωριζονται στα ελληνικα βιβλια και εκπιπτουν απο τα εσοδα των ελληνικων επιχειρησεων (αποφευγονται δηλαδη οι περιπλοκες των "offshore" / εξωχωριων τιμολογιων - ν. 3091/2002 - που δεν εκπιπτουν) · · oι κυπριακες εταιρειες δεν υποκεινται (απαλλασσονται βασει του αρθρου 15 π. 3) στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον νεο ελληνικο φορολογικο νομο 3091/2002 · · πληρωμες απο κυπριακες εδε προς εξωχωριες, ως προς τη κυπρο, εταιρειες δεν επιβαρυνονται με κανενα φορο παρακρατησης η καμια αλλη επι προσθετη φορολογικη επιβαρυνση · · η κυπριακη φορολογικη νομοθεσια δεν περιεχει δυσμενεις διαταξεις για συναλλαγες κυπριακων εταιρειων με "εξωχωριες" η "offshore" εταιρειες · · τα πιο πανω αφηνουν σημαντικες ευκαιριες για φορολογικο σχεδιασμο με τη χρηση "εξωχωριων" η "offshore" εταιρειων σε συνδυασμο με τις κυπριακες εταιρειες · · οι φορολογικες ζημιες που δεν συμψηφιζονται με κερδη μεσα στο ετος μπορουν να μεταφερθουν και να συμψηφιστουν με μελλοντικα κερδη, επ' αοριστων. επισης, φορολογικες ζημιες μπορουν να συμψηφιστουν με κερδη αλλης εταιρειας του ομιλου με τη οποια υπαρχει 75% αμεση η εμμεση μετοχικη σχεση · · απαλλασσονται του εταιρικου φορου, κερδη που προερχονται απο τη διαθεση τιτλων η κερδη απο μονιμη εγκατασταση στο εξωτερικο η μερισματα απο το εσωτερικο η το εξωτερικο · · οι αλλοδαποι δικαιουχοι των κυπριακων εταιρειων δεν επιβαρυνονται με επιπλεον φορους η τελη περαν της εταιρικης φορολογιας επι των φορολογητεων κερδων της εταιρειας · · η δυνατοτητα πραγματοποιησης πληρωμων, μερισματων, τοκων και δικαιωματων στο εξωτερικο χωρις καμια φορολογικη επιβαρυνση σε συνδυασμο με το ευρυ δικτυο συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας παραμενουν ενα πολυ δυνατο ατου για το κυπριακο τομεα διεθνων δραστηριοτητων · · επιτρεπονται οι χωρις φορολογικη επιπτωση αναδιοργανωσεις, ενοποιησεις και συγχωνευσεις εταιρειων · · προσβαση & χρηση των ευρωπαϊκων κοινοτικων οδηγιων και των 40 (& αλλες 39! υπο διαπραγματευση στο παρον σταδιο) διακρατικων συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας, εκ των οποιων ιδιαιτερα επωφελεις ειναι αυτες που εχουν συναφθει με την ρωσια, την ανατολικη ευρωπη & τις χωρες της μεση ανατολης · · οι εταιρειες διαχειρισης πλοιων συνεχιζουν να φορολογουνται με συντελεστη 4,25% · · πληρης κατοχυρωση της ιδιοκτησιας & της ανωνυμιας των δικαιουχων (προαιρετικη ανωνυμια για καθε μετοχο ξεχωριστα) - τα στοιχεια των ιδιοκτητων κυπριακων εταιρειων δεν καταχωρουνται / δηλωνονται σε καμια κρατικη αρχη - δημοσιο αρχειο · · πληρης απελευθερωση συναλλαγματος - κανενας περιορισμος στην διακινηση κεφαλαιων και πληρωμων · · ισχυρο τραπεζικο απορρητο (ακρογωνιαιος λιθος της κυπριακης κρατικης πολιτικης) · · δυνατοτητα δραστηριοποιησης εντος κυπρου (στην κυπριακη αγορα) η/και εκτος κυπρου, χωρις καμια επιπλεον αδεια · · δυνατοτητα εγγραφης στο ευρωπαϊκο μητρωο φπα - συστημα vies · · δυνατοτητα ανοιγματος γραφειου-εγκαταστασης στην λευκωσια η αλλες πολεις (και για διενεργεια και επιτοπιων συναλλαγων) για αμεσες επενδυσεις η/και για να δοθει αυξημενη "αξιοπιστια" στο φορολογικο προγραμματισμο του πελατη που παρουσιαζει ιδιαιτερα υψηλα επιπεδα κερδων της κυπριακης εταιρειας "πως οι έλληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) [βλεπε στη συνεχεια … "αποσπασματα απο την εκθεση για τις κυπριακες εταιρειες" κεφαλαιο 4.] "η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα έξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του έλληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες της fbs ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. ενημερωτικα, το πληρες κοστος συστασης μιας κυπριακης εδε ανερχεται σε 1.500 euro και τα ετησια εξοδα αντιπροσωπευσης (πληρης υπηρεσια διευθυντων, εγγεγραμμενου γραφειου, γραμματεα) σε 1.000 euro. "προσκληση σε συναντηση η ενημερωση μεσω e-mail" εαν: εχετε σοβαρο ενδιαφερον για τη συσταση κυπριακης εταιρειας (η εταιρειας σε αλλη διεθνη δικαιοδοσια - κρατος) στο αμεσο μελλον τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 (κεντρικο τηλεφωνο για συναντησεις ελλαδος) και ζητηστε μας συναντηση στην αθηνα η τη θεσσαλονικη για να συζητησουμε με εσας, η / και τους οικονομικους, φοροτεχνικους, νομικους σας συμβουλους, τη δικη σας εξειδικευμενη περιπτωση και αναγκες, να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας υποβαλουμε οικονομικη προσφορα για τις υπηρεσιες μας και να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο ενημερωτικο υλικο ή σε αυτο το σταδιο θελετε απλως μια γενικοτερης φυσεως ενημερωση για τις κυπριακες εταιρειες, τις επωφελεις χρησεις τους και λεπτομερειες για τις τελευταιες διαταξεις της κυπριακης εταιρικης και φορολογικης νομοθεσιας παρακαλω ειτε (α) διαβαστε αποσπασματα της ενημερωτικης εκθεσης που ακολουθει, (β) ζητηστε μας να σας αποστειλουμε με e-mail (αρχειο pdf) to πληρες κειμενο της εκθεσης,(γ) περαστε απο τα γραφεια μας (ωρες γραφειου) για να προμηθευτειτε σχετικο εντυπο ενημερωτικο υλικο, την μπροσουρα του οικου μας και ενα πληρες "πακετο ενημερωσης", ειτε και (δ) επισκεφθειτε την ιστοσελιδα μας στη διευθυνση www.fbsglobal.com. άρης κοτσομυτης βsc, aca, ιcpa (cy) προεδρος και διευθυνων συμβουλος (2) αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχομενα & κεφαλαια 1-4) [τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 και ζητηστε μας να σας αποστειλουμε με e-mail (αρχειο pdf) το πληρες κειμενο της εκθεσης] κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") κυπριακες εταιρειες περιεχομενα εισαγωγη (1) (1) η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο (2) (2) η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. (3) (3) η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης νομοθεσιας (4) (4) οι χρησεις των κεδε στην ελλαδα (5) (5) διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα (6) (6) η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιρειας & εταιρικο δικαιο - - εταιρικο δικαιο - - συσταση - η εγγραφη της εταιρειας στον έφορο εταιρειων - - έγκριση ονοματος - - ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο - - μετοχικο κεφαλαιο - - μετοχοι-ανωνυμια - - γενικες συνελευσεις - - διευθυντες & δ.ς. - - εταιρικα εγγραφα - - τελη χαρτοσημων - - γραμματεας - - έδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) - - τραπεζικοι λογαριασμοι - - πιστοποιητικο συστασης - - λογιστικα βιβλια & στοιχεια - - καθημερινη διαχειριση (7) (7) ενημερωση & τα νεα της focus business services - - επεκταση σε νεα κεντρικα γραφεια στη λευκωσια - - ίδρυση επιχειρηματικου συνδεσμου κυπρου-ελλαδος (7/2/2005) (& εκλογη της focus business services στο διοικητικο συμβουλιο του συνδεσμου) - - δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας - - υπηρεσιες κατοχυρωσης εμπορικων σηματων / πατεντων / πνευματικων δικαιωματων στην κυπρο & παγκοσμιως - - υπηρεσιες ανοιγματος τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τα channel islands (& παγκοσμιως) - - προβληματα - λυσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι έλληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. απαραιτητη προϋποθεση για την ευρυθμη λειτουργια ενος τετοιου χρηματοοικονομικου κεντρου ειναι η υπαρξη ενος ολοκληρωμενου και αξιοπιστου θεσμικου πλαισιου το οποιο να παρεχει τη μεγιστη δυνατη ευελιξια αλλα, ταυτοχρονα, να παρεχει την ασφαλεια που ενας υποψηφιος επενδυτης ευλογα επιζητει να εξασφαλισει πριν απο την διαθεση των κεφαλαιων του. ένα τετοιο θεσμικο πλαισιο ειναι εκεινο της κυπριακης εταιρειας. βασισμενο στο αγγλοσαξονικο δικαιο και υποστηριζομενο απο ενα αποτελεσματικο δικαϊκο συστημα, ενα ελκυστικο πλεγμα φορολογικων κινητρων και διμερων διεθνων συμβασεων αποφυγης της διπλης φορολογιας , δημοσιες υπηρεσιες ταγμενες στην υπηρεσια του πολιτη και, γενικοτερα, απο μια ιδιαιτερα αναπτυγμενη επιχειρηματικη υποδομη, εχει ηδη καθιερωθει διεθνως, προσελκυοντας προς εγκατασταση στην κυπρο τοσο μεγαλες πολυεθνικες οσο και μικρες "οικογενειακες" εταιρειες. το 2004, βασει των επισημων στοιχειων που δημοσιευσε το υπουργειο εμποριου (τμημα εφορου εταιρειων και επισημου παραληπτη), οι εγγραφες κυπριακων εταιρειων εχουν φθασει σε επιπεδα ρεκορ. οι νεες εγγραφες εταιρειων για το 2004 ανερχονται σε 11.586 εταιρειες (& 1.848 εως 28/2/2005). το προηγουμενο ρεκορ καταγραφηκε το 2001 (9.432 εταιρειες). το συνολο των εγγεγραμμενων εταιρειων στην κυπριακη δημοκρατια την 31/12/2004 ειναι 125.361. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει λογικη φορολογια επι των κερδων (10%) εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). έτσι η κυπρος δεν εχει υποστει και δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. οι φορολογικοι παραδεισοι, αν και προσφερουν μηδενικη φορολογια, υστερουν σε αυτο το σημειο και δεν προσφερονται για υψηλου-επιπεδου συναλλαγες, λογω της ελλειψης δημοσιου αρχειου μετοχων-διευθυντων και συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. περι τις 80,000 διεθνεις επιχειρησεις και οι ναυτιλιακες εταιρειες εχουν ιδρυθει και λειτουργουν με εδρα τους την κυπρο, πολλες απο αυτες ελληνικων συμφεροντων. αρκετες απο αυτες διαθετουν τα δικα τους πληρως δραστηριοποιημενα γραφεια στην κυπρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους έλληνες. 2. η κυπρος και η ενταξη της στην ε.ε. η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαϊκη ένωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος εχει την χαμηλοτερη φορολογια στην κοινοτητα, γεγονος που την εχει αναδειξει σαν ενα ευρωπαϊκο επιχειρηματικο κεντρο που χρησιμοποιειται απο ευρωπαϊκες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. ο νεος φορολογικος νομος, που αποτελει τη τελικη και επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαϊκη, εχει εγκριθει απο τους ευρωπαιους εταιρους μας στις βρυξελλες και εχει ψηφιστει απο τη βουλη των αντιπροσωπων στις 15 ιουλιου 2002. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιρειων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος αναβαθμιζει σημαντικα το επιπεδο των κυπριακων εταιρειων και θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς το φορολογικο καθεστως για τις κυπριακες εταιρειες απο την 1η ιανουαριου 2003 καταργηθηκε το καθεστως offshore / "εξωχωριων εταιρειων" που ισχυε προηγουμενως. όλες οι κυπριακες εταιρειες θεωρουνται απο την 1η ιανουαριου 2003 ως εγχωριες εταιρειες. ως εκ τουτου απο την 1η ιανουαριου 2003, (α) ο φορολογικος συντελεστης εταιρικου φορου που ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιρειες εχει οριστει στο 10% επι των καθαρων κερδων - δεν προσφερεται πλεον καμια ευνοϊκη φορολογικη μεταρρυθμιση και (β) εχουν καταργηθει οι περιορισμοι που ισχυαν στις δραστηριοτητες των κυπριακων εταιρειων ξενων συμφεροντων για δραστηριοτητες αποκλειστικα εντος κυπρου - τωρα ολες οι κυπριακες εταιρειες ανεξαρτητως μετοχικης συνθεσης μπορουν να δραστηριοποιουνται εντος καθως και εκτος κυπρου. σημειωνεται οτι δεν υπαρχουν παρακρατησεις στα μερισματα που ειναι πληρωτεα σε αλλοδαπους μετοχους και οτι υπαρχουν σημαντικες φοροαπαλλαγες για εισοδηματα που πραγματοποιουνται εκτος κυπρου και που μειωνουν τον αποτελεσματικο συντελεστη φορου εισοδηματος, για μια εταιρια που δραστηριοποιειται εκτος κυπρου, σε επιπεδα κατω του 10%, σε ορισμενες δε περιπτωσεις και σε 0%. ο νεος φορολογικος νομος εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. με το νεο φορολογικο νομο η κυπρος διαθετει ενα συγχρονο φορολογικο συστημα, πληρως και επισημα αποδεκτο απο την ευρωπαϊκη ένωση και τον οοσα , που παραλληλα προσφερει σημαντικοτατα κινητρα στους διεθνεις επενδυτες. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. 4. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες) πχ.: -εισαγωγες - εξαγωγες -παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων -διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) -ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας -ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων -επενδυτικες εταιρειες η ιθυνουσες εταιρειες -ναυτιλιακα η focus business services ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: · · η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα, δηλαδη εξοικονομειται 25% φορου για τα "κυπριακα κερδη"! - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο · · διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) · · η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ίντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, έρευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). · · η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως · · η συμμετοχη σε αλλες εταιρeιες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. ενημερωση - τα νεα της focus business services eπεκταση σε νεα κεντρικα γραφεια στη λευκωσια με ισχυ απο τη δευτερα 21 φεβρουαριου 2005, λογω αναπτυξης της εταιρειας και για τη καλυτερη σας εξυπηρετηση, τα κεντρικα μας γραφεια μεταφερονται (επεκτεινονται) απο την υφισταμενη μας διευθυνση στη διευθυνση: μεγαρο severis house, λεωφορος αρχιεπισκοπου μακαριου ιιι 9, λευκωσια. σημειωνουμε οτι: (α) δεν θα υπαρξει αλλαγη στους αριθμους τηλεφωνων, φαξ & ταχυδρομικου κωδικου της εταιρειας, στην διευθυνση του ηλεκτρονικου μας ταχυδρομειου η της εταιρικης μας ιστοσελιδας (β) τα παλια μας γραφεια (2ος & 4ος οροφος στο μεγαρο libra house) διατηρουνται στη διαθεση του ομιλου και θα εχουν υποστηρικτικο ρολο ("satellite offices")- σημ.: βρισκονται σε αποσταση 200μ. απο τα νεα μας γραφεια. (γ) απολογουμαστε εκ των προτερων και ζητουμε την κατανοηση σας για τυχον "μικροταλαιπωριες" κατα τη διαρκεια της μεταφορας των γραφειων μας (απο 18-23 φεβρουαριου 2005) (δ) το μεγαρο severis house βρισκεται στην καρδια του επιχειρηματικου κεντρου της λευκωσιας στην λεωφορο αρχιεπισκοπου μακαριου ιιι νο.9, ειναι νεοδμητο κτιριο με νεοκλασικη αρχιτεκτονικη και ενα απο τα πιο μοντερνα και τεχνολογικως προηγμενα κτιρια γραφειων στην κυπρο. η focus business services θα κατεχει το ρετιρε του κτιριου (550 τ.μ., 35 θεσεις εργασιας, χωροι υποδοχης, 3 αιθουσες συνεδριασεων) ιδρυση κυπρο-ελλαδικου επιχειρηματικου συνδεσμου (7/2/2005) (& εκλογη της focus business services στο διοικητικο συμβουλιο του συνδεσμου για 2ετη θητεια) ιδρυθηκε στις 7/2/2005, υπο την αιγιδα της κυπριακης και ελληνικης κυβερνησης και σαν μερος του κεβε - κυπριακου εμπορικου και βιομηχανικου επιμελητηριου (αντιστοιχο του εβεα) ο κυπρο-ελλαδικος επιχειρηματικος συνδεσμος. μερος των σκοπων του συνδεσμου, ειναι η προαγωγη, επεκταση και ενθαρρυνση των οικονομικων, εμπορικων και επιχειρηματικων σχεσεων μεταξυ της κυπρου και της ελλαδας και η υποβολη σχετικων προτασεων στις κυβερνησεις των δυο χωρων. ο κ. αριστειδης κοτσομυτης (εκπροσωπωντας την focus business services, που ειναι απο τα ιδρυτικα μελη) εξελεγη μελος του διοικητικου συμβουλιου του συνδεσμου. η α.ε. εκαστοτε πρεσβης της ελλαδας στην κυπρο θα ειναι επιτιμος προεδρος του συνδεσμου. άλλα μελη του δ.ς. (στο οποιο εκπροσωπουνται ευρυ φασμα κλαδων & επαγγελματων) ειναι οι τραπεζες κυπρου, λαϊκη, εμπορικη τραπεζα της ελλαδος, alpha bank, o λογιστικος οικος pricewaterhousecoopers κ.α. [σημειωση: βλεπε συνημμενα αποσπασματα απο το καταστατικο του συνδεσμου] faithfully yours a kotsomitis bsc aca icpa (cy) managing director focus business services (cyprus) ltd www.fbsglobal.com nicosia main office: severis house, no. 9, archbishop makarios iii avenue cyprus tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) fax: +357 (22) 668 180 e-mail: cyprus@fbsglobal.com money show (www.moneyshow.org) το 2005 διοργανωνεται για 15η συνεχη φορα στην ελλαδα, απο τo eλληνογερμανικο εμπορικο και βιομηχανικο επιμελητηριο και με συνδιοργανωτες τα μεγαλυτερα διμερη επιμελητηρια, το κεντρικο επιχειρηματικο επενδυτικο πολυσυνεδριο /εκθεση money show. η ιδεα του money show το money show ειναι ενα μοναδικου χαρακτηρα πολυσυνεδριακο φορουμ που αποτελειται απο συνεδριακες εκδηλωσεις και εκθεσιακες εταιρικες παρουσιασεις, της επενδυτικης αγορας, των υπηρεσιων προς επιχειρησεις και της αγορας χρηματος. καθε χρονια συγκεντρωνει, στο πλαισιο της διοργανωσης του, ολες τις δυναμεις της πολιτειας, των εθνικων θεσμικων φορεων της αγορας χρηματος, των μεγαλων επενδυσεων και των εισηγμενων στο χ.α. επιχειρησεων. βασικοι στοχοι του money show: · · μοναδικη ευκαιρια συγκλισης και συνευρεσης ολων των οικονομικων, επιχειρηματικων, επενδυτικων, πολιτικων, κοινωνικων και πολιτισμικων φορεων της ελλαδας και της ευρυτερης περιοχης σε μια εκδηλωση, σε ενα πολυσυνεδριο - έκθεση αναπτυξιακου, επενδυτικου και χρηματοοικονομικου χαρακτηρα. · · δυνατοτητα διαπραγματευσης συγκεκριμενων συνεργασιων με φορεις που δραστηριοποιουνται στην αγορα, σε ενα ειδικα διαμορφωμενο περιβαλλον. · · παροχη προς καθε ενδιαφερομενο πληρους και σφαιρικης ενημερωσης για τις δυνατοτητες της εθνικης και της ευρυτερης αγορας και τις τασεις εξελιξης της. κοινο: το money show, ως διοργανωση στοχευει στην οσο το δυνατον μεγαλυτερη προσελκυση ειδικης μεριδας κοινου αμεσου ενδιαφεροντος του money show. · · επιχειρηματιες (βιομηχανους, βιοτεχνες, ξενοδοχους, εμπορους) · · ελευθερους επαγγελματιες (νομικους, οικονομολογους, συμβουλους επιχειρησεων, λογιστες, μεσιτες, οργανωτες κ.λ.π) · · επενδυτες · · στελεχη επιχειρησεων και οργανισμων · · επιστημονικο δυναμικο · · φοιτητες οικονομικης κατευθυνσης ___________________________________________ focus business services group website www.fbscyprus.com (international site) www.fbsglobal.com (greek site) focus business services (cyprus) ltd head office a k kotsomitis chartered accountants ltd nicosia main office: severis house, no. 9, archbishop makarios iii avenue [satellite offices: libra house, 2nd & 4th floor 21 p. katelari street (& diagorou ave.)] p.o. box 22784, 1524 nicosia cyprus tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) fax: +357 (22) 668 180 e-mail: cyprus@fbscyprus.com, cyprus@fbsglobal.com fbs hellas athens 92 vasilissis sofias avenue 115 28 athens, greece τel.:+30 (210) 7475 050-51 fax: +30 (210) 7475 055 thessaloniki aristotelis building balkan office complex 4th floor, 31 gianitson st. gr-54627, thessaloniki greece τel.:+30 (2310) 530 450 fax:+30 (2310) 534 005 e-mail: cyprus@fbscyprus.com, hellas@fbsglobal.com (legal department) 14 mnasiades st., 1065 nicosia, cyprus (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ) Υπόψη: 1. Διευθ. Συμβούλου 2. Γεν. Διευθυντή 3. Oικονομικού Διευθυντή (για εσωτερική διανομή) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ 15Ο “MONEY SHOW” * 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΑΒ. & ΚΥΡ.) ΞΕΝ. HILTON - ΑΘΗΝΑ 17 & 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΑΒ. & ΚΥΡ.) ΞΕΝ. HYATT- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ * MONEY SHOW ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΜΟΝΕΥ SHOW” ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΑΞ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF] - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΝΟΜΙΜΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ» ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ «ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ», Ή ΑΛΛΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΩΣ «ΟΦΣΟΡ» Ή “OFFSHORE”) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ - ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ή ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ, ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1999, ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΑΣ (KATOΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΚΕΔΕ» ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΝΟΜΙΜΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ» ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ «ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ», Ή ΑΛΛΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΩΣ «ΟΦΣΟΡ» Ή “OFFSHORE”) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ - ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Από: Focus Business Services (Cyprus) Ltd. (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας & πληροφορίες για την εταιρεία μας βρίσκονται στο τέλος του μηνύματος) [Η Focus Business Services (Cyprus) Ltd. διαθέτει πλήρη γραφεία στην Λευκωσία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Associate offices παγκοσμίως και εξειδικεύεται στην παροχή διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών σε Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fbsglobal.com) ή ζητήστε εταιρικά έντυπα από τα γραφεία μας.] ΘΕΜΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κυρίως για την νόμιμη μείωση της φορολογίας (με τη χρήση της Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων «ΚΕΔΕ») και την μεγιστοποίηση της μετά φόρων απόδοσης των επενδύσεων-περιουσίας ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ελλάδος (με τη χρήση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΙΕ» ή «CYPRUS HOLDING COMPANY») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Η ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ): ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ (1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ή ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & (2) ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 1-4) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ [ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ] Τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να μάθετε πώς εσείς και οι πελάτες σας μπορείτε να κερδίσετε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας [Οfficial Professional Associates – Intermediaries Program (“PA Program”)] ή για να μας ζητήσετε το πλήρες κείμενο της ενημερωτικής έκθεσης για τις Κυπριακές εταιρείες (1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ: Η Νόμιμη και Αποτελεσματική & Ευρωπαϊκή «Φορολογική Λύση» …με Διασφαλισμένη την Ανωνυμία Σας από την Κυπριακή Νομοθεσία» Χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες απολαμβάνουν νόμιμα αυτή τη στιγμή, ως μέτοχοι Κυπριακών Εταιρειών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, τα οφέλη που προσφέρουν οι Κυπριακές ΕΔΕ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος διεθνών εταιρικών διαρθρώσεων. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ (Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων) ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Bάσει της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας δεν θεωρούνται «εξωχώριες εταιρείες» ή «offshore», δεν συμπεριλαμβάνονται σε «μαύρες λίστες» και δεν τελούν υπό καθεστώς καταπολέμησης σε καμία χώρα του κόσμου. Βάσει της νέας Κυπριακής Νομοθεσίας οι ΕΔΕ είναι τώρα απλά … Κυπριακές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς καθώς και για επιτόπιες – εντός Κύπρου - δραστηριότητες [(1) επεκτάθηκαν τα προνόμια που είχαν πριν οι ΕΔΕ ή «εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων» και στις εγχώριες εταιρείες και δεν υφίσταται πλέον κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους, (2) καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια για δραστηριότητες αποκλειστικά σε άλλες χώρες εκτός Κύπρου, που ίσχυε για τις ΕΔΕ και (3) καταργήθηκε κάθε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που απολάμβαναν οι ΕΔΕ με την πρόνοια για ενιαίο εταιρικό φόρο 10% για όλες τις Κυπριακές Εταιρείες – RE: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ» ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.]. Οι Κυπριακές ΕΔΕ καθίστανται πλήρως αποδεκτές, με επίσημη έγκριση από την ΕΕ (και την Ελλάδα) και τον ΟΟΣΑ, σαν νόμιμα οχήματα διεθνών επιχειρήσεων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η FOCUS BUSINESS SERVICES ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ] «Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα» Κυρίως για την νόμιμη μείωση της φορολογίας (με τη χρήση της Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων «ΚΕΔΕ») και την μεγιστοποίηση της μετά φόρων απόδοσης των επενδύσεων-περιουσίας ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ελλάδος (με τη χρήση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΙΕ» ή «CYPRUS HOLDING COMPANY») για την ιδιοκτησία (& προστασία της περιουσίας τους), εκμετάλλευση και επαναπατρισμό κερδών πάσης φύσεως επένδυσης ή περιουσίας/ιδιοκτησίας κινητής ή/και ακίνητης (μετοχές, χρεόγραφα χαρτοφυλακίου ή πραγματικές συμμετοχές, πνευματική ιδιοκτησία, ακίνητη περιουσία κ.α.). Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΣ Η ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό προγραμματισμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων / χρήσεων πχ.: -Εργασίες Ιθύνουσας (Holding Company) Εταιρείας – Εταιρείας Συμμετοχών / Επενδυτικής Εταιρείας -Εισαγωγές – Εξαγωγές - (& τριγωνικό εμπόριο)- Είσπραξη προμηθειών -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Ναυτιλιακά Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. «Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας» Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ) είναι, με βάσει τη νέα φορολογία, απλά Κυπριακές Εταιρείες. Από νομικής άποψης, οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και ανήκουν σε ντόπιους μόνιμους κάτοικους. Για την ακρίβεια, ο όρος «διεθνής» δεν είναι νομική έννοια, πρόκειται απλώς για μια περιγραφή που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για λόγους ευκολίας και προσδιορίζει τις επιχειρηματικές οντότητες που «ανήκουν σε αλλοδαπούς». Τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται πλαισιώνονται με την, βάσει Νόμου, δυνατότητα της διατήρησης της πλήρους ανωνυμίας των δικαιούχων των μετοχών των ΚΕΔΕ καθώς και την πλήρη άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στα τραπεζικά διαθέσιμα των ΚΕΔΕ (εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί) και των δικαιούχων τους (προσωπικοί λογαριασμοί). Η Κύπρος, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το μεγάλο δίκτυο διακρατικών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, είναι ένας ιδανικός χώρος για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η διεθνής επιχειρηματική οντότητα που λειτουργεί με έδρα την Κύπρο υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών της, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία της από τη νομοθεσία ενάντια στην φοροαποφυγή που εφαρμόζεται σε άλλα Κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ν.3091/2002). Τα κυριότερα κίνητρα των ΚΕΔΕ συνοψίζονται πιο κάτω: · Η εταιρική φορολογία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ (10% επί των καθαρών κερδών) · Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω μείωσης της φορολογίας · Οι Κυπριακές εταιρείες, βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δεν είναι εξωχώριες (offshore ή «οφσόρ») εταιρείες. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέμησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ · Τιμολόγια δαπανών και εξόδων από Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται στα Ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων (αποφεύγονται δηλαδή οι περιπλοκές των «offshore» / εξωχώριων τιμολογίων – ν. 3091/2002 – που δεν εκπίπτουν) · Oι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 π. 3) στον «ειδικό φόρο του 3%» που προβλέπεται από τον Νέο Ελληνικό Φορολογικό Νόμο 3091/2002 · Πληρωμές από κυπριακές ΕΔΕ προς εξωχώριες, ως προς τη Κύπρο, εταιρείες δεν επιβαρύνονται με κανένα φόρο παρακράτησης ή καμία άλλη επί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση · Η Κυπριακή Φορολογική Νομοθεσία δεν περιέχει δυσμενείς διατάξεις για συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών με «εξωχώριες» ή «offshore» εταιρείες · Τα πιο πάνω αφήνουν σημαντικές ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό με τη χρήση «εξωχώριων» ή «offshore» εταιρειών σε συνδυασμό με τις Κυπριακές εταιρείες · Οι φορολογικές ζημίες που δεν συμψηφίζονται με κέρδη μέσα στο έτος μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, έπ’ αόριστων. Επίσης, φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη άλλης εταιρείας του ομίλου με τη οποία υπάρχει 75% άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση · Απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση τίτλων ή κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή μερίσματα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό · Οι αλλοδαποί δικαιούχοι των Κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους ή τέλη πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας · Η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων στο εξωτερικό χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση σε συνδυασμό με το ευρύ Δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας παραμένουν ένα πολύ δυνατό ατού για το κυπριακό τομέα διεθνών δραστηριοτήτων · Επιτρέπονται οι χωρίς φορολογική επίπτωση αναδιοργανώσεις, ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών · Πρόσβαση & χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 (& άλλες 39! Υπό διαπραγμάτευση στο παρόν στάδιο) διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, εκ των οποίων ιδιαίτερα επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί με την Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής · Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων συνεχίζουν να φορολογούνται με συντελεστή 4,25% · Πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυμίας των δικαιούχων (προαιρετική ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά) – τα στοιχεία των ιδιοκτητών Κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε καμία Κρατική αρχή – δημόσιο αρχείο · Πλήρης απελευθέρωση συναλλάγματος – κανένας περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών · Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της Κυπριακής Κρατικής πολιτικής) · Δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου (στην Κυπριακή αγορά) ή/και εκτός Κύπρου, χωρίς καμία επιπλέον άδεια · Δυνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ – σύστημα VIES · Δυνατότητα ανοίγματος γραφείου-εγκατάστασης στην Λευκωσία ή άλλες πόλεις (και για διενέργεια και επιτόπιων συναλλαγών) για άμεσες επενδύσεις ή/και για να δοθεί αυξημένη «αξιοπιστία» στο φορολογικό προγραμματισμό του πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδών της Κυπριακής Εταιρείας «Πώς οι Έλληνες Χρησιμοποιούν μία Κυπριακή ΕΔΕ;… Παραδείγματα» (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) [βλέπε στη συνέχεια … «Αποσπάσματα από την έκθεση για τις Κυπριακές εταιρείες» κεφάλαιο 4.] «Η Λειτουργία της Εταιρείας …οι Υπηρεσίες Μας …Τα Έξοδα Σας» Η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή υπόθεση. Είμαστε επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές / Νομοθεσία. Σας παρέχουμε πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική κάλυψη στην Κύπρο και ΔΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη – Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών ]. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του Έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές αρχές της FBS είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων. Ενημερωτικά, το πλήρες κόστος σύστασης μιας Κυπριακής ΕΔΕ ανέρχεται σε 1.500 EURO και τα ετήσια έξοδα αντιπροσώπευσης (πλήρης υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραμμένου γραφείου, γραμματέα) σε 1.000 EURO. «Πρόσκληση σε συνάντηση ή ενημέρωση μέσω e-mail» Εάν: έχετε σοβαρό ενδιαφέρον για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας (ή εταιρείας σε άλλη διεθνή δικαιοδοσία – κράτος) στο άμεσο μέλλον τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε με εσάς, ή / και τους οικονομικούς, φοροτεχνικούς, νομικούς σας σύμβουλους, τη δική σας εξειδικευμένη περίπτωση και ανάγκες, να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας υποβάλουμε οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας και να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό Ή σε αυτό το στάδιο θέλετε απλώς μια γενικότερης φύσεως ενημέρωση για τις Κυπριακές Εταιρείες, τις επωφελείς χρήσεις τους και λεπτομέρειες για τις τελευταίες διατάξεις της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας παρακαλώ είτε (α) διαβάστε αποσπάσματα της ενημερωτικής έκθεσης που ακολουθεί, (β) ζητήστε μας να σας αποστείλουμε με e-mail (αρχείο PDF) to πλήρες κείμενο της έκθεσης,(γ) περάστε από τα γραφεία μας (ώρες γραφείου) για να προμηθευτείτε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, την μπροσούρα του οίκου μας και ένα πλήρες «πακέτο ενημέρωσης», είτε και (δ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.fbsglobal.com. Άρης Κοτσομύτης ΒSc, ACA, ΙCPA (Cy) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (2) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) [τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 και ζητήστε μας να σας αποστείλουμε με e-mail (αρχείο PDF) το πλήρες κείμενο της έκθεσης] Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων («ΚΕΔΕ») Κυπριακές Εταιρείες Περιεχόμενα Εισαγωγή (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο (2) Η Κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην Ε.Ε. (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής Νομοθεσίας (4) Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα (5) Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα (6) Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας & εταιρικό δίκαιο - Εταιρικό δίκαιο - Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών - Έγκριση ονόματος - Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό - Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι-Ανωνυμία - Γενικές Συνελεύσεις - Διευθυντές & Δ.Σ. - Εταιρικά έγγραφα - Τέλη Χαρτοσήμων - Γραμματέας - Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) - Τραπεζικοί λογαριασμοί - Πιστοποιητικό σύστασης - Λογιστικά βιβλία & στοιχεία - Καθημερινή διαχείριση (7) Ενημέρωση & Τα νέα της Focus Business Services - Επέκταση σε νέα Κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία - Ίδρυση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδος (7/2/2005) (& εκλογή της Focus Business Services στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου) - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο & παγκοσμίως - Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα Channel Islands (& παγκοσμίως) - Προβλήματα - Λύσεις: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαϊκό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας , Δημόσιες Υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές «οικογενειακές» εταιρείες. Το 2004, βάσει των επίσημων στοιχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη), οι εγγραφές Κυπριακών εταιρειών έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Οι νέες εγγραφές εταιρειών για το 2004 ανέρχονται σε 11.586 εταιρείες (& 1.848 έως 28/2/2005). Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2001 (9.432 εταιρείες). Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία την 31/12/2004 είναι 125.361. Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους «φορολογικούς παράδεισους» ή τις «μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες» («μαύρη λίστα») όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο «συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα» από τον ΟΟΣΑ. Η Κύπρος θεωρείται ενός «υψηλού-προφίλ» δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα. Οι φορολογικοί παράδεισοι, αν και προσφέρουν μηδενική φορολογία, υστερούν σε αυτό το σημείο και δεν προσφέρονται για υψηλού-επιπέδου συναλλαγές, λόγω της έλλειψης δημόσιου αρχείου μετόχων-διευθυντών και συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Περί τις 80,000 διεθνείς επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με έδρα τους την Κύπρο, πολλές από αυτές Ελληνικών συμφερόντων. Αρκετές από αυτές διαθέτουν τα δικά τους πλήρως δραστηριοποιημένα γραφεία στην Κύπρο. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. 2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ακολουθείται από τις Αρμόδιες Αρχές το μοντέλο του Λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Η Κύπρος έχει την χαμηλότερη φορολογία στην Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη. Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη «εναρμόνιση» της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της «εναρμόνισης» είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο «αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός» εντός της Κοινότητας. Ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / «εξωχώριων εταιρειών» που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοϊκή φορολογική μεταρρύθμιση και (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου – τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός καθώς και εκτός Κύπρου. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν παρακρατήσεις στα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αλλοδαπούς μετόχους και ότι υπάρχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές για εισοδήματα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου και που μειώνουν τον αποτελεσματικό συντελεστή φόρου εισοδήματος, για μια εταιρία που δραστηριοποιείται εκτός Κύπρου, σε επίπεδα κάτω του 10%, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και σε 0%. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ , που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός «υψηλού-επιπέδου» διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -Εισαγωγές – Εξαγωγές -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -Ναυτιλιακά Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής: · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα, δηλαδή εξοικονομείται 25% φόρου για τα «Κυπριακά κέρδη»! – ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.ο.κ). · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ROYALTIES (κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως · Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) – επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES EΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Με ισχύ από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005, λόγω ανάπτυξης της εταιρείας και για τη καλύτερη σας εξυπηρέτηση, τα Κεντρικά μας γραφεία μεταφέρονται (επεκτείνονται) από την υφιστάμενη μας διεύθυνση στη διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 9, Λευκωσία. Σημειώνουμε ότι: (α) δεν θα υπάρξει αλλαγή στους αριθμούς τηλεφώνων, φαξ & ταχυδρομικού κωδικού της εταιρείας, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή της εταιρικής μας ιστοσελίδας (β) τα παλιά μας γραφεία (2ος & 4ος όρόφος στο Μέγαρο LIBRA HOUSE) διατηρούνται στη διάθεση του ομίλου και θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο (“satellite offices”)– σημ.: βρίσκονται σε απόσταση 200μ. από τα νέα μας γραφεία. (γ) απολογούμαστε εκ των προτέρων και ζητούμε την κατανόηση σας για τυχόν «μικροταλαιπωρίες» κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των γραφείων μας (από 18-23 Φεβρουαρίου 2005) (δ) το ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου της Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Νο.9, είναι νεόδμητο κτίριο με νεοκλασική αρχιτεκτονική και ένα από τα πιο μοντέρνα και τεχνολογικώς προηγμένα κτίρια γραφείων στην Κύπρο. Η Focus Business Services θα κατέχει το ρετιρέ του κτιρίου (550 τ.μ., 35 θέσεις εργασίας, χώροι υποδοχής, 3 αίθουσες συνεδριάσεων) ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (7/2/2005) (& ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ 2ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ) Ιδρύθηκε στις 7/2/2005, υπό την αιγίδα της Κυπριακής και Ελληνικής Κυβέρνησης και σαν μέρος του ΚΕΒΕ – Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (αντίστοιχο του ΕΒΕΑ) ο Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος. Μέρος των σκοπών του Συνδέσμου, είναι η προαγωγή, επέκταση και ενθάρρυνση των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και η υποβολή σχετικών προτάσεων στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Ο κ. Αριστείδης Κοτσομύτης (εκπροσωπώντας την Focus Business Services, που είναι από τα Ιδρυτικά Μέλη) εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Η Α.Ε. εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο θα είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου. Άλλα μέλη του Δ.Σ. (στο οποίο εκπροσωπούνται ευρύ φάσμα κλάδων & επαγγελμάτων) είναι οι Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA Bank, o λογιστικός οίκος PricewaterhouseCoopers κ.α. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ] Faithfully yours A Kotsomitis BSc ACA ICPA (Cy) Managing Director FOCUS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD www.fbsglobal.com Nicosia Main Office: SEVERIS HOUSE, No. 9, Archbishop Makarios III Avenue CYPRUS Tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) Fax: +357 (22) 668 180 E-mail: cyprus@fbsglobal.com Money Show (WWW.MONEYSHOW.ORG) Το 2005 διοργανώνεται για 15η συνεχή φορά στην Ελλάδα, από τo Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με συνδιοργανωτές τα μεγαλύτερα διμερή επιμελητήρια, το κεντρικό επιχειρηματικό επενδυτικό Πολυσυνέδριο /Εκθεση Money Show. Η ιδέα του Money Show Το Money Show είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα πολυσυνεδριακό φόρουμ που αποτελείται από Συνεδριακές Εκδηλώσεις και Εκθεσιακές Εταιρικές παρουσιάσεις, της επενδυτικής αγοράς, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της αγοράς χρήματος. Κάθε χρονιά συγκεντρώνει, στο πλαίσιο της διοργάνωσής του, όλες τις δυνάμεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσμικών φορέων της αγοράς χρήματος, των μεγάλων επενδύσεων και των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων. Βασικοί στόχοι του Money Show: · Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και Πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε μία εκδήλωση, σε ένα Πολυσυνέδριο – Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. · Δυνατότητα διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. · Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις δυνατότητες της Εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις εξέλιξής της. Κοινό: Το Money Show, ως διοργάνωση στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση ειδικής μερίδας κοινού άμεσου ενδιαφέροντος του Money Show. · Επιχειρηματίες (βιομηχάνους, βιοτέχνες, ξενοδόχους, εμπόρους) · Ελεύθερους επαγγελματίες (νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, οργανωτές κ.λ.π) · Επενδυτές · Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών · Επιστημονικό δυναμικό · Φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης ___________________________________________ FOCUS BUSINESS SERVICES GROUP WEBSITE www.fbscyprus.com (International Site) www.fbsglobal.com (Greek Site) FOCUS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD HEAD OFFICE A K KOTSOMITIS Chartered Accountants Ltd Nicosia Main Office: SEVERIS HOUSE, No. 9, Archbishop Makarios III Avenue [Satellite Offices: LIBRA HOUSE, 2nd & 4th floor 21 P. Katelari Street (& Diagorou Ave.)] P.O. Box 22784, 1524 Nicosia CYPRUS Tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) Fax: +357 (22) 668 180 E-mail: cyprus@fbscyprus.com, cyprus@fbsglobal.com FBS HELLAS ATHENS 92 Vasilissis Sofias Avenue 115 28 ATHENS, GREECE Τel.:+30 (210) 7475 050-51 Fax: +30 (210) 7475 055 THESSALONIKI ARISTOTELIS BUILDING BALKAN OFFICE COMPLEX 4th floor, 31 Gianitson St. GR-54627, THESSALONIKI GREECE Τel.:+30 (2310) 530 450 Fax:+30 (2310) 534 005 E-mail: cyprus@fbscyprus.com, hellas@fbsglobal.com (LEGAL DEPARTMENT) 14 Mnasiades St., 1065 Nicosia, CYPRUS υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com Ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (Ε.Δ.Ε.) στην Κύπρο. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Φορολογική Σύμβαση της Ελλάδας με την Κύπρο ΚΑΙ ο Νέος Φορολογικός Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δεκ. 2002 )- "Εξωχώριες ή Offshore εταιρείες" Η Κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την Ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις Κυπριακές Εταιρείες σε συναλλαγές με Ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., Ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι Κυπριακές ΕΔΕ δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό Νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. Επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (BVI, Λιβερία, Παναμάς, Isle of Man κλπ.) και χρήσης Κυπριακών ΕΔΕ ή Αγγλικών Εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. Γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην Ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. Η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (re: ΟΟΣΑ και ΕΕ), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (Κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων ("ΚΕΔΕ") Κυπριακές Εταιρείες Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 (1) (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) Η Κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής 7-9 Εταιρικής Νομοθεσίας (4) (4) Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα 10-11 (5) (5) Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα 12-14 (6) (6) Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας 15-26 εταιρικό δίκαιο Εταιρικό δίκαιο Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Έγκριση ονόματος Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό Μετοχικό κεφάλαιο Μέτοχοι-Ανωνυμία Γενικές Συνελεύσεις Διευθυντές & Δ.Σ. Εταιρικά έγγραφα Τέλη Χαρτοσήμων Γραμματέας Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) Τραπεζικοί λογαριασμοί Πιστοποιητικό σύστασης Λογιστικά βιβλία & στοιχεία Καθημερινή διαχείριση (7) (7) Ενημέρωση 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο & παγκοσμίως - Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα Channel Islands (& παγκοσμίως) - Προβλήματα - Λύσεις: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, Δημόσιες Υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον ΟΟΣΑ. Η Κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα. Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. 2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ακολουθείται από τις Αρμόδιες Αρχές το μοντέλο του Λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Η Κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαική Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη. Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της Κοινότητας. Ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου - τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κύπρου. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαική Ένωση και τον ΟΟΣΑ, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -Εισαγωγές - Εξαγωγές -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -Ναυτιλιακά Η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της Κυπριακής Εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην Ελλάδα - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.τ.λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. Το κέρδος (εισόδημα) της Κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την Κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ίδρυση εταιρειών διεθνών επιχειρήσεων (ε.δ.ε.) στην κύπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) ι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογική σύμβαση της ελλάδας με την κύπρο και ο νέος φορολογικός νόμος της ελληνικής δημοκρατίας (δεκ. 2002 )- "εξωχώριες ή offshore εταιρείες" η κύπρος έχει συνάψει 52 διακρατικές φορολογικές συμβάσεις (και με την ελλάδα) οι οποίες υπερισχύουν της "εσωτερικής νομοθεσίας" της κάθε συμβαλλόμενης χώρας (έχουν δηλαδή, βάσει συνταγματικών διατάξεων, υπερνομοθετική ισχύ), γεγονός που κατοχυρώνει τα εισοδήματα που πραγματοποιούνται από τις κυπριακές εταιρείες σε συναλλαγές με ελληνικά νομικά και φυσικά πρόσωπα. σημειώνουμε επίσης τις τελευταίες αλλαγές στην ελληνική φορολογική νομοθεσία που ισχύουν από 1/1/2003 και ιδιαίτερα τις δυσμενείς πρόνοιες για τις "εξωχώριες" εταιρείες καθώς και τον επίσημο ορισμό της "εξωχώριας εταιρείας" (άρθρο 5., ν. 3091/2002) βάσει του οποίου οι κυπριακές εδε δεν θεωρούνται "εξωχώριες εταιρείες" και δεν υπόκεινται στις δυσμενείς πρόνοιες. [η "μαύρη λίστα" του ελληνικού υπουργείου οικονομικών (εταιρείες χωρών που θεωρούνται εξωχώριες) δημοσιεύτηκε με διευκρινιστική εγκύκλιο στις 6.3.2003 - εάν επιθυμείτε αντίγραφο της δημοσίευσης καθώς και σχετικά αποσπάσματα από τον νέο φορολογικό νόμο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στa τηλέφωνα των γραφείων μας]. επίσης σημειώνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης υφιστάμενων εταιρικών διαρθρώσεων που συμπεριλαμβάνουν εξωχώριες εταιρείες (bvi, λιβερία, παναμάς, isle of man κλπ.) και χρήσης κυπριακών εδε ή αγγλικών εταιρειών (εγχώριες εταιρείες) σε αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωχώριων εταιρειών. γενικότερα, η πρακτική χρήση των "offshore" ή εξωχώριων εταιρειών στην ευρώπη (απ' ευθείας) κρίνεται δυσχερής και τελεί υπό καθεστώς καταπολέμησης. η νόμιμη χρήση εταιρειών ή/και εταιρικών διαρθρώσεων (όχι "φθηνών" μεμονωμένων εταιρειών με μικρή πρακτική αξία και μεγάλους νομικούς κινδύνους) που είναι συστημένες ή αξιοποιούν και εταιρείες που είναι συστημένες σε "συνεργάσιμες" χώρες όπως η κύπρος και το ηνωμένο βασίλειο (re: οοσα και εε), που έχουν ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών συμβάσεων, μοντέρνα και ευέλικτη φορολογική και εταιρική νομοθεσία, χαμηλή φορολογία (κύπρος) και που στην τελευταία ανάλυση …πληρώνουν φόρο είναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατί οι έλληνες συστήνουν μία κυπριακή εδε;…τα κίνητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) κυπριακές εταιρείες διεθνών επιχειρήσεων ("κεδε") κυπριακές εταιρείες περιεχόμενα εισαγωγή 2 (1) (1) η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο 3-4 (2) (2) η κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κύπρος και τα κίνητρα της κυπριακής 7-9 εταιρικής νομοθεσίας (4) (4) οι χρήσεις των κεδε στην ελλάδα 10-11 (5) (5) διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την ελλάδα 12-14 (6) (6) η διαδικασία εγγραφής κυπριακής εταιρείας 15-26 & εταιρικό δίκαιο εταιρικό δίκαιο ύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον έφορο εταιρειών έγκριση ονόματος ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό μετοχικό κεφάλαιο μέτοχοι-ανωνυμία γενικές συνελεύσεις διευθυντές & δ.ς. εταιρικά έγγραφα τέλη χαρτοσήμων γραμματέας έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) τραπεζικοί λογαριασμοί πιστοποιητικό σύστασης λογιστικά βιβλία & στοιχεία καθημερινή διαχείριση (7) (7) ενημέρωση 27-32 - δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας - υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην κύπρο & παγκοσμίως - υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην κύπρο, την ελβετία, τα channel islands (& παγκοσμίως) - προβλήματα - λύσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της κυπριακής εταιρείας. βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαικό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, δημόσιες υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες. η κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (οοσα). έτσι η κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον οοσα. η κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την ελλάδα. για τους πιο πάνω λόγους, η κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους έλληνες. 2. η κύπρος και η ένταξη της στην ε.ε. η ένταξη της κύπρου στην ευρωπαική ένωση την 1η μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές το μοντέλο του λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. η κύπρος έχει απλοποιημένες διαδικασίες και ουσιαστική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα διατηρεί την χαμηλότερη φορολογία στην ευρωπαική κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα ευρωπαικό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από ευρωπαικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην ευρώπη. ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαική, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη βουλή των αντιπροσώπων στις 15 ιουλίου 2002. η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των κυπριακών εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της κοινότητας. ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις κυπριακές εταιρείες από την 1η ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχώριων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. όλες οι κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. ως εκ τούτου από την 1η ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοική φορολογική μεταρρύθμιση (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός κύπρου - τώρα όλες οι κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός κύπρου. ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον σύνδεσμο εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων της κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. με το νέο φορολογικό νόμο η κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την ευρωπαική ένωση και τον οοσα, που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. είναι φανερό ότι το μέλλον της κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. οι χρήσεις των κεδε οι κεδε είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -εισαγωγές - εξαγωγές -παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών -διενέργεια διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) -ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -ναυτιλιακά η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. ενδεικτικά, μερικές από τις πολλές χρήσεις είναι οι εξής: · · η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία κυπριακή επε και μεταπώληση στην ευρώπη (π.χ. στην ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% για τα κέρδη της κυπριακής εταιρείας αντί λ.χ. 32% ή 25% στην ελλάδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. · · διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός ελλάδος) · · η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην κύπρο να φορολογούνται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. (προσφέρεται για πασης φυσεως παροχή υπηρεσιών, π.χ. πληροφορικής, ίντερνετ, ηλεκτρονικού εμπορίου, επενδυτικών υπηρεσιών, διαφήμισης, μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξεύρεσης προσωπικού, λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών κ.τ.λ.). · · η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας από την κυπριακή εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κέρδος (εισόδημα) της κυπριακής εταιρείας από τις εργασίες της που διεξάγονται από την κύπρο, φορολογείται επίσης με σταθερό συντελεστή 10%. - με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επίσης, με τον νέο νόμο οι κυπριακές εταιρείες συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως www.00357.com - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ www.00357.com ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Ε. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ Ε.Δ.Δ. - (ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. (L.T.D.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Ε.Δ.Ε. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ …ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002 )- "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ Η OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ 52 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥ), ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΕΞΩΧΩΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" (ΑΡΘΡΟ 5., Ν. 3091/2002) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ "ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. [Η "ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ" ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΙΣ 6.3.2003 - ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤA ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ]. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (BVI, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ISLE OF MAN ΚΛΠ.) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΔΕ Η ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ "OFFSHORE" Η ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ) ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ. Η ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΟΧΙ "ΦΘΗΝΩΝ" ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ" ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (RE: ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΕΕ), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ …ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. "ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ;…ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ" ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-4) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ("ΚΕΔΕ") ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 (1) (1) Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3-4 (2) (2) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 4-6 (3) (3) Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 7-9 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (4) (4) ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10-11 (5) (5) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12-14 (6) (6) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15-26 & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΡΑ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (7) (7) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-32 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΤΕΝΤΩΝ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΑ CHANNEL ISLANDS (& ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ) - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΛΛΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΥΛΟΓΑ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ. ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ, ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ" ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (10%) ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ" Η ΤΙΣ "ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ" ("ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ") ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ). ΕΤΣΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΠΙΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΠΡΟΦΙΛ" ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 2. Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ 1Η ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ Η ΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002. Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο "ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ OFFSHORE / "ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, (Α) Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Β) ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΟΣΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΕΝΟΣ "ΥΨΗΛΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟΥ" ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ. 4. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΔΕ ΟΙ ΚΕΔΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) ΠΧ.: -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: · · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙ Λ.Χ. 32% Η 25% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. · · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) · · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Π.Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.). · · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10%. - ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ www.00357.com - κυπριακες επε - εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης - φορολογικος σχεδιασμος: η χρηση των κυπριακων εδε - ενημερωση - ο νεος φορολογικος νομος www.00357.com ιδρυση εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (ε.δ.ε.) στην κυπρο. κυπριακες ε.π.ε. εταιρειες διεθνων δραστηριοτητων ενημερωση κυπριακες ε.δ.ε. - (εταιρeιες διεθνων επιχειρησεων) κυπριακες ε.δ.δ. - (εταιρeιες διεθνων δραστηριοτητων) εταιρeιες περιορισμενης ευθυνης ε.π.ε. (l.t.d.) φορολογικος σχεδιασμος: η χρησιμοποιηση της κυπρου στο διεθνη φορολογικο σχεδιασμο η χρηση των κυπριακων ε.δ.ε. ο νεος φορολογικος νομος της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) οι τελευταιες εξελιξεις στο ελληνικο και το διεθνες φορολογικο περιβαλλον …οι νεες λυσεις του διεθνους φορολογικου σχεδιασμου …οι νεες φορολογικες στρατηγικες των ελληνικων επιχειρησεων η φορολογικη συμβαση της ελλαδας με την κυπρο και ο νεος φορολογικος νομος της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002 )- "εξωχωριες η offshore εταιρειες" η κυπρος εχει συναψει 52 διακρατικες φορολογικες συμβασεις (και με την ελλαδα) οι οποιες υπερισχυουν της "εσωτερικης νομοθεσιας" της καθε συμβαλλομενης χωρας (εχουν δηλαδη, βασει συνταγματικων διαταξεων, υπερνομοθετικη ισχυ), γεγονος που κατοχυρωνει τα εισοδηματα που πραγματοποιουνται απο τις κυπριακες εταιρειες σε συναλλαγες με ελληνικα νομικα και φυσικα προσωπα. σημειωνουμε επισης τις τελευταιες αλλαγες στην ελληνικη φορολογικη νομοθεσια που ισχυουν απο 1/1/2003 και ιδιαιτερα τις δυσμενεις προνοιες για τις "εξωχωριες" εταιρειες καθως και τον επισημο ορισμο της "εξωχωριας εταιρειας" (αρθρο 5., ν. 3091/2002) βασει του οποιου οι κυπριακες εδε δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" και δεν υποκεινται στις δυσμενεις προνοιες. [η "μαυρη λιστα" του ελληνικου υπουργειου οικονομικων (εταιρειες χωρων που θεωρουνται εξωχωριες) δημοσιευτηκε με διευκρινιστικη εγκυκλιο στις 6.3.2003 - εαν επιθυμειτε αντιγραφο της δημοσιευσης καθως και σχετικα αποσπασματα απο τον νεο φορολογικο νομο παρακαλω επικοινωνηστε μαζι μας στa τηλεφωνα των γραφειων μας]. επισης σημειωνουμε οτι ενδεχομενως να υπαρχει αμεση αναγκη αναδιαρθρωσης υφισταμενων εταιρικων διαρθρωσεων που συμπεριλαμβανουν εξωχωριες εταιρειες (bvi, λιβερια, παναμας, isle of man κλπ.) και χρησης κυπριακων εδε η αγγλικων εταιρειων (εγχωριες εταιρειες) σε αντικατασταση των υφισταμενων εξωχωριων εταιρειων. γενικοτερα, η πρακτικη χρηση των "offshore" η εξωχωριων εταιρειων στην ευρωπη (απ' ευθειας) κρινεται δυσχερης και τελει υπο καθεστως καταπολεμησης. η νομιμη χρηση εταιρειων η/και εταιρικων διαρθρωσεων (οχι "φθηνων" μεμονωμενων εταιρειων με μικρη πρακτικη αξια και μεγαλους νομικους κινδυνους) που ειναι συστημενες η αξιοποιουν και εταιρειες που ειναι συστημενες σε "συνεργασιμες" χωρες οπως η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο (re: οοσα και εε), που εχουν ενα ευρυ δικτυο διακρατικων συμβασεων, μοντερνα και ευελικτη φορολογικη και εταιρικη νομοθεσια, χαμηλη φορολογια (κυπρος) και που στην τελευταια αναλυση …πληρωνουν φορο ειναι η μονη νομιμη και ενδεδειγμενη λυση φορολογικου σχεδιασμου στο μοντερνο επιχειρηματικο περιβαλλον. "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" ενδιαφερον αποσπασματα αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχομενα & κεφαλαια 1-4) κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") κυπριακες εταιρειες περιεχομενα εισαγωγη 2 (1) (1) η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο 3-4 (2) (2) η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. 4-6 (3) (3) η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης 7-9 εταιρικης νομοθεσιας (4) (4) οι χρησεις των κεδε στην ελλαδα 10-11 (5) (5) διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα 12-14 (6) (6) η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιρειας 15-26 & εταιρικο δικαιο εταιρικο δικαιο συσταση - η εγγραφη της εταιρειας στον εφορο εταιρειων εγκριση ονοματος ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο μετοχικο κεφαλαιο μετοχοι-ανωνυμια γενικες συνελευσεις διευθυντες & δ.ς. εταιρικα εγγραφα τελη χαρτοσημων γραμματεας εδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) τραπεζικοι λογαριασμοι πιστοποιητικο συστασης λογιστικα βιβλια & στοιχεια καθημερινη διαχειριση (7) (7) ενημερωση 27-32 δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας υπηρεσιες κατοχυρωσης εμπορικων σηματων / πατεντων / πνευματικων δικαιωματων στην κυπρο & παγκοσμιως υπηρεσιες ανοιγματος τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τα channel islands (& παγκοσμιως) προβληματα - λυσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι ελληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. απαραιτητη προϋποθεση για την ευρυθμη λειτουργια ενος τετοιου χρηματοοικονομικου κεντρου ειναι η υπαρξη ενος ολοκληρωμενου και αξιοπιστου θεσμικου πλαισιου το οποιο να παρεχει τη μεγιστη δυνατη ευελιξια αλλα, ταυτοχρονα, να παρεχει την ασφαλεια που ενας υποψηφιος επενδυτης ευλογα επιζητει να εξασφαλισει πριν απο την διαθεση των κεφαλαιων του. ενα τετοιο θεσμικο πλαισιο ειναι εκεινο της κυπριακης εταιρειας. βασισμενο στο αγγλοσαξονικο δικαιο και υποστηριζομενο απο ενα αποτελεσματικο δικαικο συστημα, ενα ελκυστικο πλεγμα φορολογικων κινητρων και διμερων διεθνων συμβασεων αποφυγης της διπλης φορολογιας, δημοσιες υπηρεσιες ταγμενες στην υπηρεσια του πολιτη και, γενικοτερα, απο μια ιδιαιτερα αναπτυγμενη επιχειρηματικη υποδομη, εχει ηδη καθιερωθει διεθνως, προσελκυοντας προς εγκατασταση στην κυπρο τοσο μεγαλες πολυεθνικες οσο και μικρες "οικογενειακες" εταιρειες. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει λογικη φορολογια επι των κερδων (10%) εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). ετσι η κυπρος δεν εχει υποστει και δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους ελληνες. 2. η κυπρος και η ενταξη της στην ε.ε. η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαικη ενωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος εχει απλοποιημενες διαδικασιες και ουσιαστικη εξυπηρετηση των επιχειρησεων απο τις δημοσιες υπηρεσιες ενω παραλληλα διατηρει την χαμηλοτερη φορολογια στην ευρωπαικη κοινοτητα, γεγονος που την εχει αναδειξει σαν ενα ευρωπαικο επιχειρηματικο κεντρο που χρησιμοποιειται απο ευρωπαικες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. ο νεος φορολογικος νομος, που αποτελει τη τελικη και επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαικη, εχει εγκριθει απο τους ευρωπαιους εταιρους μας στις βρυξελλες και εχει ψηφιστει απο τη βουλη των αντιπροσωπων στις 15 ιουλιου 2002. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιρειων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος αναβαθμιζει σημαντικα το επιπεδο των κυπριακων εταιρειων και θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς το φορολογικο καθεστως για τις κυπριακες εταιρειες απο την 1η ιανουαριου 2003 καταργηθηκε το καθεστως offshore / "εξωχωριων εταιρειων" που ισχυε προηγουμενως. ολες οι κυπριακες εταιρειες θεωρουνται απο την 1η ιανουαριου 2003 ως εγχωριες εταιρειες. ως εκ τουτου απο την 1η ιανουαριου 2003, (α) ο φορολογικος συντελεστης εταιρικου φορου που ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιρειες εχει οριστει στο 10% επι των καθαρων κερδων - δεν προσφερεται πλεον καμια ευνοικη φορολογικη μεταρρυθμιση (β) εχουν καταργηθει οι περιορισμοι που ισχυαν στις δραστηριοτητες των κυπριακων εταιρειων ξενων συμφεροντων για δραστηριοτητες αποκλειστικα εντος κυπρου - τωρα ολες οι κυπριακες εταιρειες ανεξαρτητως μετοχικης συνθεσης μπορουν να δραστηριοποιουνται εντος και εκτος κυπρου. ο νεος φορολογικος νομος εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. με το νεο φορολογικο νομο η κυπρος διαθετει ενα συγχρονο φορολογικο συστημα, πληρως και επισημα αποδεκτο απο την ευρωπαικη ενωση και τον οοσα, που παραλληλα προσφερει σημαντικοτατα κινητρα στους διεθνεις επενδυτες. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες) πχ.: εισαγωγες - εξαγωγες παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων επενδυτικες εταιρειες η ιθυνουσες εταιρειες ναυτιλιακα η εταιρεια μας ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. ενδεικτικα, μερικες απο τις πολλες χρησεις ειναι οι εξης: η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% για τα κερδη της κυπριακης εταιρειας αντι λ.χ. 32% η 25% στην ελλαδα - για ενδοκοινοτικο η για διεθνες εμποριο. διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.τ.λ.). η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties. το κερδος (εισοδημα) της κυπριακης εταιρειας απο τις εργασιες της που διεξαγονται απο την κυπρο, φορολογειται επισης με σταθερο συντελεστη 10%. - με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. η συμμετοχη σε αλλες εταιρειες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων Εισαγωγή Η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί σαν ένα ευυπόληπτο διεθνές εμπορικό κέντρο. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιδρύθηκαν και λειτουργούν από την Κύπρο, αρκετές με δικά τους γραφεία, ανέρχονται σε χιλιάδες. Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία ανήκει σε αλλοδαπούς και οι δραστηριότητες της, εκτός από την διοίκηση της, πρέπει να διεξάγονται εκτός Κύπρου. Φορολογία υπεράκτιων εταιρειών Η υπεράκτια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου όπως όλες οι Κυπριακές εταιρείες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν πάνω στα φορολογητέα κέρδη της, ανεξάρτητα από που εξασκείται η διεύθυνση και ο έλεγχος της. Πλοιοκτήτριες εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται του φόρου. Οι υπεράκτιες και ναυτιλιακές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Φορολογία αλλοδαπού προσωπικού Το αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε υπεράκτιες εταιρείες απαλλάσσεται της φορολογίας ή φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές ως ακολούθως: Φορολογικοί συντελεστές % Προσωπικό που απασχολείται στο εξωτερικό και οι αμοιβές του καταβάλλονται μέσω: τραπεζικού λογαριασμού σε Κυπριακή τράπεζα ΜΗΔΕΝ λογαριασμού στο εξωτερικό 0-4 Προσωπικό που απασχολείται στην Κύπρο 0-20 Προσωπικό που εργάζεται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό καταβάλλει φόρο σύμφωνα με τα πιο πάνω συνδυασμένα ποσοστά. Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας Η Κύπρος έχει συμβάσεις με τις ακόλουθες χώρες: Αίγυπτος, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Δημ. της Τσεχίας, Δημ. της Σλοβακίας, Ελλάδα, Ηνωμένο, Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσσία, Σουηδία, Συρία. Ο σκοπός των συμβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος που πηγάζει σε οποιανδήποτε από αυτές τις χώρες. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία, όπως η Κυπριακή εγχώρια εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τις πρόνοιες όλων των συμβάσεων εκτός από ορισμένες πρόνοιες των συμβάσεων με τον Καναδά, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμβάσεις αυτές σε συσχετισμό με το πλεονεκτικό φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, τους επιτρέπει να προβούν σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Η σύμβαση με την Ελλάδα Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Η σύμβαση αυτή ισχύει και για τις Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα διάφορα εισοδήματα. Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα Εισόδημα που πληρώθηκε από την Ελλάδα και εισπράκτηκε από την κυπριακή Εταιρεία % 25 (1) 10 Μηδέν (2) Εισόδημα που πληρώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία προς την Ελλάδα (3) % 25 10 Μηδέν (2) Σημειώσεις Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οποιουδήποτε φόρου και σαν αποτέλεσμα τα μερίσματα πληρώνονται στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία χωρίς καμιά φορολογική επιβάρυνση 5 τοις εκατό πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών Οι Κυπριακές υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν παρακρατούν όμως οποιονδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν βάση της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εκτός Ελλάδος δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές και διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση (δηλ. κατάστημα, γραφείο). Αποφυγή διπλής φορολογίας στην Ελλάδα Η διπλή φορολογία στην Ελλάδα πάνω σε εισόδημα που εισπράττεται από την Κύπρο αποφεύγεται με τη χρήση του συστήματος φορολογικής πίστωσης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσφέρεται χαριστική πίστωση που για τους Έλληνες επενδυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος. Χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους που θα παρακρατούνταν σε μερίσματα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα. Σαν αποτέλεσμα της χαριστικής πίστωσης, μέρισμα το οποίο πληρώνουν υπεράκτιες εταιρείες στους Έλληνες ιδιοκτήτες τους μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου προς 4,25 τοις εκατό δικαιούται φορολογική απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην Κύπρο λόγω των φορολογικών κινήτρων. Στην ουσία η υπεράκτια εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατό αλλά οι μέτοχοι της δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις στην Ελλάδα ύψους 20 με 25 τοις εκατό. Το γραφείο Φόρου Εισοδήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει στις υπεράκτιες εταιρείες και τους Έλληνες επενδυτές τους βεβαίωση καταβολής φόρων ή και πιστοποιεί τα φορολογικά έντυπα των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών που γίνονται δεκτά στην Ελληνική Εφορία για σκοπούς έκπτωσης φόρων. Ευκαιρίες φορολογικού προγραμματισμού μέσω Κύπρου Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να προβεί σε διεθνή φορολογικό προγραμματισμό εκμεταλλευόμενη τις συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Αν και η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία με την εγγραφή της θεωρείται αυτόματα φορολογικός κάτοικος Κύπρου, για σκοπούς των συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος, είναι προς όφελος της να εξασκεί τον έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας από την Κύπρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διορισμό κατοίκων Κύπρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και την λήψη των αποφάσεων στην Κύπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by εισαγωγη η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει σαν ενα ευυποληπτο διεθνες εμπορικο κεντρο. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες που εγκαθιδρυθηκαν και λειτουργουν απο την κυπρο, αρκετες με δικα τους γραφεια, ανερχονται σε χιλιαδες. κυπριακες υπερακτιες εταιρειες η κυπριακη υπερακτια εταιρεια ανηκει σε αλλοδαπους και οι δραστηριοτητες της, εκτος απο την διοικηση της, πρεπει να διεξαγονται εκτος κυπρου. φορολογια υπερακτιων εταιρειων η υπερακτια εταιρεια θεωρειται φορολογικος κατοικος της κυπρου οπως ολες οι κυπριακες εταιρειες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατον πανω στα φορολογητεα κερδη της, ανεξαρτητα απο που εξασκειται η διευθυνση και ο ελεγχος της. πλοιοκτητριες εταιρειες με πλοια υπο κυπριακη σημαια που εκτελουν δρομολογια σε διεθνη υδατα, εξαιρουνται του φορου. οι υπερακτιες και ναυτιλιακες εταιρειες δεν υποκεινται σε φορολογια κεφαλαιουχικων κερδων εκτος στις περιπτωσεις διαθεσης ακινητης ιδιοκτησιας που βρισκεται στην κυπρο. φορολογια αλλοδαπου προσωπικου το αλλοδαπο προσωπικο που απασχολειται σε υπερακτιες εταιρειες απαλλασσεται της φορολογιας η φορολογειται με χαμηλους συντελεστες ως ακολουθως: φορολογικοι συντελεστες % προσωπικο που απασχολειται στο εξωτερικο και οι αμοιβες του καταβαλλονται μεσω: τραπεζικου λογαριασμου σε κυπριακη τραπεζα μηδεν λογαριασμου στο εξωτερικο 0-4 προσωπικο που απασχολειται στην κυπρο 0-20 προσωπικο που εργαζεται και στην κυπρο και στο εξωτερικο καταβαλλει φορο συμφωνα με τα πιο πανω συνδυασμενα ποσοστα. συμβασεις για αποφυγη διπλης φορολογιας η κυπρος εχει συμβασεις με τις ακολουθες χωρες: αιγυπτος, αυστρια, βουλγαρια, γαλλια, γερμανια, γιουγκοσλαβια, δανια, δημ. της τσεχιας, δημ. της σλοβακιας, ελλαδα, ηνωμενο, βασιλειο, ηνωμενες πολιτειες, ινδια, ιρλανδια, ιταλια, καναδας, κινα, κουβειτ, λευκορωσια, μαλτα, νορβηγια, ουγγαρια, πολωνια, ρουμανια, ρωσσια, σουηδια, συρια. ο σκοπος των συμβασεων αυτων ειναι η αποφυγη διπλης φορολογιας εισοδηματος που πηγαζει σε οποιανδηποτε απο αυτες τις χωρες. η κυπριακη υπερακτια εταιρεια, οπως η κυπριακη εγχωρια εταιρεια μπορει να επωφεληθει απο τις προνοιες ολων των συμβασεων εκτος απο ορισμενες προνοιες των συμβασεων με τον καναδα, γαλλια, ηνωμενο βασιλειο και ηνωμενες πολιτειες. οι συμβασεις αυτες σε συσχετισμο με το πλεονεκτικο φορολογικο πλαισιο που διεπει τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες, τους επιτρεπει να προβουν σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο με σημαντικα φορολογικα οφελη. η συμβαση με την ελλαδα η κυπρος και η ελλαδα εχουν υπογραψει συμβαση για αποφυγη διπλης φορολογιας. η συμβαση αυτη ισχυει και για τις κυπριακες υπερακτιες εταιρειες. ο πιο κατω πινακας παρουσιαζει τους συντελεστες παρακρατησης φορων που προνοει η συμβαση για τα διαφορα εισοδηματα. μερισματα τοκοι δικαιωματα εισοδημα που πληρωθηκε απο την ελλαδα και εισπρακτηκε απο την κυπριακη εταιρεια % 25 (1) 10 μηδεν (2) εισοδημα που πληρωθηκε απο την κυπριακη εταιρεια προς την ελλαδα (3) % 25 10 μηδεν (2) σημειωσεις η συμβαση προνοει για παρακρατηση φορου αλλα η νομοθεσια στην ελλαδα δεν προνοει για την παρακρατηση οποιουδηποτε φορου και σαν αποτελεσμα τα μερισματα πληρωνονται στην κυπριακη υπερακτια εταιρεια χωρις καμια φορολογικη επιβαρυνση 5 τοις εκατο πανω σε δικαιωματα κινηματογραφικων ταινιων οι κυπριακες υπερακτιες επιχειρησεις δεν παρακρατουν ομως οποιονδηποτε φορο για τις πληρωμες που κανουν βαση της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες εκτος ελλαδος δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα. κυπριακη υπερακτια εταιρεια που ανηκει σε έλληνες επενδυτες και διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες στην ελλαδα δεν υποκειται σε φορολογια στην ελλαδα αν δεν εχει στην ελλαδα μονιμη εγκατασταση (δηλ. καταστημα, γραφειο). αποφυγη διπλης φορολογιας στην ελλαδα η διπλη φορολογια στην ελλαδα πανω σε εισοδημα που εισπραττεται απο την κυπρο αποφευγεται με τη χρηση του συστηματος φορολογικης πιστωσης. ιδιαιτερα σημαντικο ειναι το γεγονος οτι προσφερεται χαριστικη πιστωση που για τους έλληνες επενδυτες ειναι ιδιαιτερα σημαντικη λαμβανοντας υποψη τα εκτεταμενα φορολογικα κινητρα που προσφερει η κυπρος. χαριστικη πιστωση παρεχεται για φορους που θα παρακρατουνταν σε μερισματα αν δεν δινονταν φορολογικα κινητρα. σαν αποτελεσμα της χαριστικης πιστωσης, μερισμα το οποιο πληρωνουν υπερακτιες εταιρειες στους έλληνες ιδιοκτητες τους μετα την αφαιρεση του εταιρικου φορου προς 4,25 τοις εκατο δικαιουται φορολογικη απαλλαγη απο ολους τους σχετικους φορους που δεν καταβαλλουν στην κυπρο λογω των φορολογικων κινητρων. στην ουσια η υπερακτια εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατο αλλα οι μετοχοι της δικαιουνται φορολογικες πιστωσεις στην ελλαδα υψους 20 με 25 τοις εκατο. το γραφειο φορου εισοδηματος της κυπριακης δημοκρατιας παρεχει στις υπερακτιες εταιρειες και τους έλληνες επενδυτες τους βεβαιωση καταβολης φορων η και πιστοποιει τα φορολογικα εντυπα των ελληνικων φορολογικων αρχων που γινονται δεκτα στην ελληνικη εφορια για σκοπους εκπτωσης φορων. ευκαιριες φορολογικου προγραμματισμου μεσω κυπρου η κυπριακη υπερακτια εταιρεια μπορει να προβει σε διεθνη φορολογικο προγραμματισμο εκμεταλλευομενη τις συμφωνιες για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος με σημαντικα φορολογικα οφελη. αν και η κυπριακη υπερακτια εταιρεια με την εγγραφη της θεωρειται αυτοματα φορολογικος κατοικος κυπρου, για σκοπους των συμφωνιων για αποφυγη διπλης φορολογιας που εχει συναψει η κυπρος, ειναι προς οφελος της να εξασκει τον ελεγχο και την διοικηση της εταιρειας απο την κυπρο. αυτο επιτυγχανεται με τον διορισμο κατοικων κυπρου στο διοικητικο συμβουλιο της εταιρειας και την ληψη των αποφασεων στην κυπρο. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, ksa, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, cpa, certified public accountants, certified accountants, chartered accountants, chartered certified accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax η εταιρεια | χρησης εταιρειων | υπερακτιες εταιρειες | ίδρυση εταιρειων | ίδρυση υποκαταστηματων | ίδρυση συνεταιρισμων | ναυτιλιακες εταιρειες copyright 2000-2003 by kyriakides, savvides & associates. all rights reserved. designed and maintained by Η Εταιρεία | Η επιτυχημένη ομάδα | Επικοινωνία Ο ελεγκτικός οίκος Κυριακίδης, Σαββίδης και Συνεργάτες είναι ένας δυναμικός οίκος που με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει γίνει πολύ γνωστός για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους πιο κάτω τομείς: Ελεγκτικό και Λογιστικό Φορολογικό Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείριση και εγγραφή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων Ο ελεγκτικός μας οίκος έχει εισχωρήσει με επιτυχία στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχοντας ένα από τους πιο ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα του, λόγω του υψηλού επαγγελματισμού και των δύο συνεταίρων. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται: Στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και η οποία είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Στην πείρα των συνεταίρων και του προσωπικού αλλά και της διαφοροποιημένης εμπειρίας που αποκτήθηκε μετά από μακρόχρονη εργοδότηση σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες Στη μεγάλη κλίμακα υπηρεσιών που προσφέρουμε Το όραμα μας: Να είμαστε ανάμεσα στους πρώτους οργανισμούς στην Κύπρο Η αποστολή μας: Η επιτυχία των πελατών μας μέσα από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Ο σκοπός μας: Να επικεντρωθούμε στον πελάτη με σκοπό την παροχή προσωπικής εξυπηρέτησης cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Τριγωνικό εμπόριο με την Ελλάδα Εισαγωγική Ελλαδική εταιρεία ιδρύει υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο με σκοπό την ανατιμολόγηση των εισαγωγών της. Το προκύπτον ακριβότερο κόστος κτήσης των προϊόντων της χαμηλώνει την φορολογική της βάση στην Ελλάδα ενώ το νεοπραγματοποιούμενο εισόδημα της στην Κύπρο εμπίπτει στο 4,25 τοις εκατόν. Το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο με την ανατιμολόγηση φορολογείται προς 4,25 τοις εκατό χωρίς καμιά άλλη φορολογική επιβάρυνση. Εμπόριο με τρίτες χώρες Λόγω των πολλών συμβάσεων που έχει συνάψει η Κύπρος με τρίτες χώρες κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες σε πολλές τρίτες χώρες και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Εμπόριο με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγει την φορολογία των εμπορικών της κερδών στις χώρες αυτές. Τα εμπορικά της κέρδη θα φορολογηθούν μόνο στην Κύπρο προς 4,25 τοις εκατό. Επιπρόσθετα, η κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να αποφεύγει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εγγραφή της στο μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα αποφεύγεται στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση πώλησης προϊόντων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώλησης των προϊόντων αυτών σε άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικοδομικές εργασίες στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εξαιρεί από τον φόρο στις χώρες αυτές τα κέρδη της από οικοδομικές εργασίες στις πιο κάτω περιπτώσεις: Χρονικό περιθώριο για αποπεράτωση του έργου και εξαίρεση από την φορολογία στα κέρδη που προκύπτουν: Μήνες Βουλγαρία 18 Δημ. της Τσεχίας 6(1) Λευκορωσία 12 Ουγγαρία 12(1) Πολωνία 12 Ρουμανία 12(1) Ρωσσία και Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 12(2) Δημ. της Σλοβακίας 6(1) Πρώην Γιουγκοσλαβία 12 Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για έργα συναρμολόγησης που αφορούν την παράδοση μηχανών και εξοπλισμού Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εκτέλεση εργασιών προγραμματισμού, ανάπτυξης και επιστημονικών ερευνών και μηχανολογίας Είσπραξη μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων Οι συμβάσεις που αναφέρονται πιο κάτω επιτρέπουν στην κυπριακή υπεράκτια εταιρεία να εισπράττει μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με πλεονεκτικούς φορολογικούς συντελεστές που πληρώνονται από τις χώρες που αναφέρονται στον πίνακα. Σε συνδυασμό με την φορολογική έκπτωση που παρέχεται στην Κύπρο για τον αλλοδαπό φόρο η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται επιπρόσθετα, σε σημείο που σε αρκετές περιπτώσεις διαγράφεται. Μερίσματα % Τόκοι % Δικαιώματα % Βουλγαρία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Δημοκρατία της Τσεχίας 10 10 5 Λευκορωσία 10 (1) 5 5 Ουγγαρία 5 (1) 10 Μηδέν Πολωνία 10 10 5 Ρουμανία 10 10 5 Ρωσσία (2) Μηδέν Μηδέν Σλοβακία 10 10 5 Πρώην Γιουγκοσλαβία 10 10 10 Σημειώσεις 15 τοις εκατό αν η κυπριακή εταιρεία ελέγχει λιγότερο από το 25 τοις εκατό της εταιρείας. Η παλιά σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Σοβιετικής Ένωσης εφαρμόζεται στις περισσότερες από τις χώρες που αποτελούν την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. Η νέα σύμβαση που έχει πρόσφατα συνομολογηθεί προνοεί για φόρο παρακράτησης στα μερίσματα ύψους 5 τοις εκατό. Η νέα σύμβαση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Εταιρείες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Αν κάποιος υπολογίσει ότι μια πιθανή επένδυση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά τεχνολογίας και την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η χρήση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Πληρωμές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιτρέπονται συνήθως σαν φορολογικό έξοδο στην χώρα από την οποία γίνεται η πληρωμή. Αυτή η είσπραξη δικαιωμάτων υπόκειται σε φορολογία 4,25 τοις εκατό στην Κύπρο μετά από αφαίρεση των εξόδων στην Κύπρο. Το κέρδος αυτό μπορεί να συσσωρευθεί στην Κύπρο και να επανεπενδυθεί στο συγκρότημα εταιρειών ή να επαναπατριστεί στο συγκρότημα εταιρειών χωρίς επιπρόσθετη φορολογία στην Κύπρο. Εταιρείες χρηματοδοτήσεων Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επένδυση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι συνδυασμός δανεισμού και συμμετοχής σε κεφάλαιο. Ο ψηλός δανεισμός είναι συνήθως πολύ επωφελής στον Δυτικοευρωπαίο επενδυτή διότι ο τόκος είναι φορολογικό έξοδο, δεδομένου ότι αυτό προνοείται από τη νομοθεσία της χώρας. Η χρήση Κυπριακής χρηματοδοτικής εταιρείας θα δώσει το δικαίωμα στον επενδυτή να εισπράξει τον τόκο με μειωμένους συντελεστές βάση των συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας. Επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες μερισμάτων Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εισπράττει μερίσματα από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας, με χαμηλό φόρο παρακράτησης. Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις δίνονται για μερίσματα που εισπράττονται από επενδύσεις στη Ρωσσία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Από όλες τις συμβάσεις που υπέγραψε η Ρωσσία με άλλα κράτη, η σύμβαση με την Κύπρο προνοεί το χαμηλότερο φόρο παρακράτησης. Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Αγγλία έχουν τον ίδιο φόρο παρακράτησης με την Κύπρο αλλά ο φορολογικός συντελεστής στις χώρες αυτές είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή της Κύπρου που είναι 4,25 τοις εκατό. Ακίνητη περιουσία Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επενδυτική εταιρεία για μετοχές σε εταιρείες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και στην Ελλάδα οι οποίες κατέχουν ακίνητη περιουσία. Η Κυπριακή υπεράκτια εταιρεία εξαιρείται από την φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών σε αυτές τις χώρες και στην Ελλάδα σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει σε αυτές τις εταιρείες. Ταυτόχρονα δεν φορολογείται στην Κύπρο λόγω της Κυπριακής νομοθεσίας. Εργοδοτικές εταιρείες Η υπεράκτια εργοδοτική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνές φορολογικό προγραμματισμό σε σχέση με τη φορολογία αλλοδαπού προσωπικού. Ξένοι υπήκοοι που εργοδοτούνται από Κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός Κύπρου δεν φορολογούνται στην Κύπρο αν ο μισθός τους πληρώνεται μέσω Κύπρου. Ταυτόχρονα οι συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας τους παρέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις την ευκαιρία να αποφύγουν τον φόρο στις αλλοδαπές χώρες. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Πιο κάτω αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας. Όνομα εταιρείας Οποιοδήποτε όνομα το οποίο δεν έχει καμμιά σχέση με το όνομα κάποιας υφιστάμενης εταιρείας μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Έφορο Εταιρειών. Πριν αποφασιστεί το τελικό όνομα το οποίο θα χρησιμοποιεί η εταιρεία συνίσταται να προταθούν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό διευκολύνει τον Έφορο Εταιρειών να επιλέξει και να εγκρίνει το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Όλες οι Κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οφείλουν να συγγράφουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, τα οποία να καθορίζουν τις δραστηριότητες και εσωτερική οργάνωση της εταιρείας. Με βάση τις περιγραφές των δραστηριοτήτων της εταιρείας που δίνονται μπορούν να συνταχθούν τα πιο πάνω έγγραφα. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπάρχει καμμιά νομική υποχρέωση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μιάς εταιρείας. Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον ένα ποσό ίσο με Κ£1.000 πρέπει να εκδοθεί και να καταβληθεί την μέρα που η εταιρεία αποκτά τη δική της νομική οντότητα. Αν η εταιρεία επιθυμεί να εισάξει αφορολόγητα είδη, τότε πρέπει να διατηρεί δικό της γραφείο στην Κύπρο και το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο της να είναι τουλάχιστον Κ£10.000. Μέτοχοι Κάθε εταιρεία οφείλει να έχει ένα εγγεγραμμένο μέτοχο. Εάν επιθυμείται ανωνυμία, τότε Κυπριακή καταπιστευματοδόχος (trustee) εταιρεία μπορεί να κρατά τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων. Η ταυτότητα των πραγματικών μετόχων δεν γίνεται γνωστή. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο: πλήρες όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα, αριθμός μετοχών και αντίγραφο διαβατηρίου. Τραπεζικές συστάσεις Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να μπορέσει να διατηρήσει την επιχειρηματική υπόληψη των υπεράκτιων εταιρειών, απαιτεί τραπεζικές συστάσεις όσον αφορά τους μετόχους υπεράκτιων εταιρειών, άσχετα αν αυτοί θα είναι δημόσια γνωστοί ή όχι. Τέτοιες συστάσεις μπορούν να σταλούν από την τράπεζα των μετοχών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω του γραφείου μας. Το κείμενο των τραπεζικών συστάσεων μπορεί να είναι ως ακολούθως: Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μετά από παράκληση των Κυριακίδης & Σαββίδης, CPAs, Λεμεσός, επιβεβαιώνουμε ότι γνωρίζουμε (ονόματα των μετόχων). Κατά την γνώμη μας πρόκειται για άτομα φερέγγυα και αξιόπιστα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. (Υπογρ.) ___________________________ Όνομα τράπεζας Μέλη διοικητικού συμβουλίου Για το διορισμό κάθε μέλους, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αναγκαίες: πλήρες όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα. Άτομα από το γραφείο μας μπορούν να προταθούν για να αποτελέσουν τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η διεύθυνση και ο έλεγχος του συμβουλίου πρέπει να ασκούνται από την Κύπρο, τότε συνιστάται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι. Γραμματέας Η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διορίσει ένα Γραμματέα. Γι’ αυτό το λόγο μια από τις εταιρείες μας που ασκούν καθήκοντα γραμματέα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Εγγεγραμμένη διεύθυνση Ο νόμος απαιτεί από κάθε εταιρεία να έχει εγγεγραμμένη έδρα στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εμπορική διεύθυνση της εταιρείας από την οποία θα μπορεί να διεξάγει τις εργασίες της. Η διεύθυνση του γραφείου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Απαιτούμενη χρονική περίοδος για την καταχώρηση της εταιρείας Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. Τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα. Οι λογαριασμοί μπορούν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε από τα κυριότερα νομίσματα, και οποιεσδήποτε χρηματικές μεταφορές μπορούν να γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας υπεράκτιας εταιρείας Τα συνολικά έξοδα για την ίδρυση μιας εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους Κ£1.000, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου και λογιστή, καθώς και άλλων μικροεξόδων όπως χαρτόσημα κλπ., κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£1.250. Τα ετήσια σταθερά έξοδα συνοψίζονται στα ακόλουθα: ΛΚ£ Αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 200 Αμοιβή γραμματέα 150 Αμοιβή καταπιστευματοδόχου 150 Αμοιβή εγγεγραμμένου γραφείου 150 Τα άλλα έξοδα όπως λογιστικά, ελεγκτικά και οι καθημερινές εργασίες μιας υπεράκτιας εταιρείας όπως σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, πληρωμές και εισπράξεις, επανατιμολόγηση και άλλες εμπορικές υπηρεσίες υπολογίζονται με βάση το χρόνο που χρειάζεται για να διεκπεραιωθούν αλλά είναι πολύ ευνοϊκές σε σύγκριση με άλλα υπεράκτια κέντρα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί τραπεζικές συστάσεις για οποιανδήποτε ξένη εταιρεία για την εγκαθίδρυση υποκαταστήματος της στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Υπεράκτιο υποκατάστημα μιας εταιρείας εγγεγραμμένης εκτός Κύπρου («ξένη εταιρεία») μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών των ακολούθων εντύπων τα οποία πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά: Ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού ή οποιουδήποτε εντύπου το οποίο επιβεβαιώνει το καταστατικό της εταιρείας. Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα της εταιρείας. Το όνομα και διεύθυνση ενός τουλάχιστον ατόμου το οποίο ζει στην Κύπρο και είναι εξουσιοδοτημένο να αποδέχεται έγγραφα εκ μέρους της εταιρείας. Διαχείριση υποκαταστήματος Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος, σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος φορολογούνται με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν αν η διοίκηση και ο έλεγχος διεξάγονται από την Κύπρο. Αν η διοίκηση και ο έλεγχος είναι εκτός Κύπρου, τότε τα κέρδη δε φορολογούνται. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου υποκαταστήματος μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Ίδρυση Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζητά τραπεζικές συστάσεις για τους συνεταίρους για την εγκαθίδρυση υπεράκτιου συνεταιρισμού στην Κύπρο. Οι συστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση υπεράκτιας εταιρείας. Ένας υπεράκτιος συνεταιρισμός μπορεί να εγγραφεί στην Κύπρο με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών της αίτησης σε ειδικό έντυπο που εκδίδεται από το γραφείο του Έφορο Εταιρειών και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συνεταίρων. Διαχείριση συνεταιρισμού Το γραφείο μας μπορεί να χειρίζεται όλες τις καθημερινές εργασίες ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού σε περίπτωση μη ύπαρξης γραφείου στην Κύπρο. Φορολογία Τα κέρδη ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού φορολογούνται, καθώς και οι συνεταίροι εξαιρούνται εντελώς της φορολογίας. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα για την ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού κυμαίνονται γύρω στις ΛΚ£800. Η ίδρυση ενός υπεράκτιου συνεταιρισμού μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε μια εβδομάδα. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by Εισαγωγή Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Σαν αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιούν την Κυπριακή σημαία έχει αυξηθεί από το 1978 από 1.200 σε πάνω από 2.700 πλοία, αναβαθμίζοντας την Κύπρο στην πέμπτη θέση σαν διεθνή ναυτιλιακή χώρα. Μή κάτοικοι Κύπρου μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολόγιο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια. Ίδρυση ναυτιλιακής εταιρείας Για να εγγραφεί ένα πλοίο στο Κυπριακό νηολόγιο θα πρέπει να ιδρυθεί μία Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία η οποία θα είναι και ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Η εταιρεία μπορεί να ανήκει σε μή κατοίκους της Κύπρου για σκοπούς συναλλαγματικού ελέγχου. Σαν αποτέλεσμα η εταιρεία θα μπορεί να αγοράζει και να πωλεί πλοία από και προς μή κατοίκους Κύπρου, να δανείζεται εκτός Κύπρου και να υποθηκεύει τα πλοία της προς όφελος μή κατοίκων Κύπρου χωρίς να χρειάζεται άδεια από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας. Φορολογία Ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία υπό Κυπριακή σημαία που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνή ύδατα, εξαιρούνται της φορολογίας κερδών. Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών εκτός στις περιπτώσεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο. Μερίσματα που πληρώνονται από τις εταιρείες αυτές προς τους μετόχους τους εξαιρούνται από το φόρο. Η μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ως αποτέλεσμα πώλησης ή κληρονομιάς δεν υπόκειται σε φόρο. Οι μισθοί των ναυτικών που εργοδοτούνται πάνω στα πλοία αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα ίδρυσης μίας Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας είναι παρόμοια με τα έξοδα για ίδρυση Κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας. limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax cyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,taxcyprus,cyprus,offshore,offshore,off-shore,off,shore,off-shore,off,shore,offshoreoffshore,offshoreoffshore,shoreof,shoreof,international,company,formation,cheap,lawyer,legal,business,help,registration limassol,nicosia,pafos,larnaka,account,accounting,accountants,lawyers,advocates,business,offshore,manage,management, associates,company,companies,advise,legal,legislation,register,Cyprus offshore, international business companies, international business, offshore jurisdictions, offshore, companies, registration, incorporation, business, offshore companies, cyprus offshore business, offshore companies, offshore trusts, international jurisdictions, tax heavens, KSA, cyprus, international companies, registration, registration of offshore companies, incorporation, incorporation of offshore companies, trusts, offshore trusts, services, tax planning, nominee, audit, accounting, consultancy, franchising, actuarial, services, CPA, Certified Public Accountants, Certified Accountants, Chartered Accountants, Chartered Certified Accountants, tax, double tax treaties, auditors, accountants,registration,tax Η εταιρεία | Χρήσης εταιρειών | Υπεράκτιεσ εταιρείες | Ίδρυση εταιρειών | Ίδρυση υποκαταστημάτων | Ίδρυση συνεταιρισμών | Ναυτιλιακές εταιρείεσ Copyright 2000-2003 by Kyriakides, Savvides & Associates. All rights reserved. Designed and maintained by υπηρεσιες / δραστηριοτητες ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε. υπηρεσιες / δραστηριοτητες, ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε, οργανωση επιχειρησεων, διοικηση, μηχανοργανωση, παρακολουθηση προσωπικου, διοικηση business plan, market plan, ταμειακο προγραμμα, χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ, αναπτυξιακοι νομοι, κοινοτικα προγραμματα, μηχανοργανωση, software, hardware, internet, παρακολουθηση, λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο, αναλυτικη λογιστικη, εσωτερικος ελεγχος, δηλωσεις, μεγαλη ακινητη περιουσια, διαχειριση ανθρωπινων πορων, εργατικα, ασφαλιστικα, μισθοδοσια, αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο, διαφημιση-δημιουργικο, πιστοποιηση(iso), νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια), συμβουλες ασφαλειων-factoring οργανωση επιχειρησεων διοικηση μηχανοργανωση παρακολουθηση προσωπικου διοικηση business plan market plan ταμειακο προγραμμα χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ αναπτυξιακοι νομοι κοινοτικα προγραμματα μηχανοργανωση software hardware internet παρακολουθηση λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο αναλυτικη λογιστικη εσωτερικος ελεγχος δηλωσεις μεγαλη ακινητη περιουσια διαχειριση ανθρωπινων πορων εργατικα ασφαλιστικα μισθοδοσια αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο διαφημιση-δημιουργικο πιστοποιηση(iso) νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια) συμβουλες ασφαλειων-factoring