Φορολογικά κίνητρα και άλλα πλεονεκτήματα.


Η Εταιρεία πρέπει κάθε χρόνο να ετοιμάζει ισολογισμό και Λογαριασμούς κερδών και ζημιών οι οποίοι θα ελέγχονται από αναγνωρισμένους ντόπιους ελεγκτές. Το γραφείο μας συνεργάζεται με εγκεκριμένους ελεγκτές οι οποίοι εξειδικεύονται σε θέματα υπεράκτιων Εταιρειών. Οι λογαριασμοί αυτοί πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Τράπεζα, στον Φόρο Εισοδήματος και στον ΄Εφορο Εταιρειών.


Επίσης κάθε χρόνο η Εταιρεία πρέπει να υποβάλλει προς τον Έφορον Εταιρειών την ετήσια της Έκθεση στην οποία θα καθορίζονται τυχόν αλλαγές στην δομή της εταιρείας (μέτοχοι, διευθυντές, γραμματέας κλπ). Αυτή η έκθεση συνήθως καταρτίζεται και υποβάλλεται απο τα δικηγορικά γραφεία

Διοικητικό Γραφείο στην Κύπρο

Η Υπεράκτια Εταιρεία θεωρείται ως μη κάτοικος για σκοπούς ελέγχου συναλλάγματος και κατά συνέπειαν μπορεί να ανοίγει ελεύθερα λογαριασμούς σε ξένο συνάλλαγμα (U.S.$, D.M κλπ) σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή επεμβάσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και οι τοπικές τράπεζες επιτρέπουν σε αλλοδαπούς πελάτες τους όπως είναι η διεθνής εταιρεία να διενεργούν συναλλαγές (π.χ. άνοιγμα πιστώσεων).


Το καθαρό κέρδος της Εταιρείας υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 10%.


Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες διεθνήςς εταιρείας δεν υπόκεινται σε επιπρόσθετη φορολογία στα μερίσματα ή κέρδη πέραν και πάνω από το ποσό που πληρώθηκε ή θα πληρωθεί από την αντίστοιχη διεθνής εταιρεία.


Ξένοι εργοδοτούμενοι:
Ξένοι εργοδοτούμενοι που εργάζονται και ζουν στην Κύπρο υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή από μηδέν μέχρι είκοσι τοις εκατό, ως ακολούθως:
Για εισοδήματα μέχρι Λ.Κ.2,000 - Φόρος 0%
Για εισοδήματα απο Λ.Κ.2,001 μέχρι Λ.Κ.4,000 - Φόρος 10%
Για εισοδήματα από Λ.Κ.4,000 μέχρι Λ.Κ.8,000 - Φόρος 15%
Για εισοδήματα από Λ.Κ.8,001 και πάνω - Φόρος 20%
Οι ξένοι εργοδοτούμενοι που εργάζονται και ζουν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, δεν πληρώνουν φόρο. Αν πληρώνονται απευθείας μέσω τραπεζικού λογαριασμού που βρίσκεται στο εξωτερικό (εκτός Κύπρου) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος από 0% μέχρι 4% το ανώτατο.

Πλήρης μυστικότητα μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ονομαστικούς μετόχους.


Δεν πληρώνεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών κατά την πώληση ή μεταβίβαση μετοχών σε μιά διεθνής εταιρεία. Κανένας φόρος κληρονομιών δεν είναι πληρωτέος κατά την κληρονομία μετοχών σε μία διεθνής εταιρεία σε περίπτωση θανάτου ενός μετόχου. Κανένας φόρος κεφαλαιουχικών κερδών δεν πληρώνεται απο την μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται στο εξωτερικό (εκτός Κύπρου).


Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός
Η Κύπρος έχει υπογράψει διμερείς φορολογικές συμβάσεις με αρκετές χώρες για την αποφυγήν διπλής φορολογίας εισοδήματος που κερδίζεται σε οποιονδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα κράτη.

Είκοσι έξι χώρες έχουν συνάψει διμερείς φορολογικές συμβάσεις με την Κύπρο:

Στο παρόν στάδιο οι σχετικές χώρες είναι οι ακόλουθες:


Αυστρία
Βουλγαρία
Καναδάς
Κίνα
Τσεχία
Δανία
Αίγυπτος
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ινδία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κουβέιτ
Μάλτα
Νορβηγία
Πολωνία
Ρουμανία
Ρωσσία
Σλοβακία
Σουηδία
Συρία
Ηνωμένο Βασίλειο
Η.Π.Α.
Γιουγκοσλαβία
Υπάρχει επίσης συμφωνία με το Βέλγιο η οποία αναμένεται να επικυρωθεί και διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο και Φιλλανδία για τη σύναψη τέτοιων διμερών φορολογικών συμβάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα αυτό και για το περιεχόμενο κάθε ειδικής συμβάσεως είναι δυνατόν να δοθούν από το γραφείο μας.

Οι διεθνείς εταιρείες δεν πληρώνουν τέλη χαρτοσήμου στα έγγραφα που σχετίζονται με συναλλαγές σχετικές με τις συνήθεις διεθνείς δραστηριότητες τους.


Μια διεθνής Εταιρεία δεν πληρώνει πάνω στα καθαρά κέρδη οποιουδήποτε είδους ειδική εισφορά ή εισφορά για την άμυνα. (Ειδικοί νόμοι που εφαρμόζονται για Κυπριακές Εταιρείες).


Τόκοι και δικαιώματα (royalties) που πληρώνονται από Κυπριακή διεθνής εταιρεία σε μη κατοίκους δεν υπόκεινται σε φορολογία αν η χρήση τέτοιων δικαιωμάτων θα γίνεται εκτός Κύπρου.


Δεν υπάρχει καμία υποχρεώση εγγραφής της Υπεράκτιας Εταιρείας στον Φόρο Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) ο οποίος είναι τώρα στην αναλογία του 8% σ’ όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται απ’ αυτούς που εγγράφονται στο σχετικό μητρώο


Αφορολόγητα είδη:


Βάσει του νόμου Περί Τελωνείων και Δασμών, οι διεθνείς εταιρείες και το αλλοδαπό προσωπικό τους μπορούν να αποκτούν αδασμολόγητο γραφειακό και οικιακό εξοπλισμό (εκτός από έπιπλα) όπως επίσης αυτοκίνητα, νοουμένου ότι έχουν ανοίξει γραφείο στην Κύπρο, έχουν πλήρως απασχολούμενο προσωπικό και οι εργοδοτούμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όφελος, έχουν ετήσιο μισθό τουλάχιστον Λ.Κ.12,000.

 
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Γενικά περι Κυπριακών εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων

Δραστηριότητες υπερακτίων εταιρειών

Διεθνείς συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας

Πλεονεκτήματα σύστασης Κυπριακής εταιρείας


Τύποι μορφές εταιρειών σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο.

Διαδικασία ίδρυσης εταιρειών στην Κύπρο – απαιτούμενα:
I Ποίος μπορεί να κάνει αίτηση;
II Απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα;
III Οροι που επιβάλλονται από την Κεντρική Τράπεζα;
IV Υποβολή εγγράφων προς έγκριση της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών;
V Μέτοχοι της εταιρείας;
VI Διοίκηση – γραμματεία – γραφείο- λοιπό προσωπικό;

Φόροι και άλλες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τις αρχές.

Χρόνος ίδρυσης Κυπριακής εταιρείας.

Οι υπηρεσίες που προφέρουμε είναι:

www.CyprusLTD.info

υπηρεσιες διεθνους εμποριου και παροχης υπηρεσιων το διεθνωσ αναγνωρισμενο υπερακτιο καθεστωσ τησ κυπρου με τα τοσο σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει εχει προσελκυσει περαν των 40,000 εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (εδε) στο νησι. χιλιαδεσ απο αυτεσ προερχονται απο την ελλαδα. OFFSHORE BUSINESS CYPRUS, υπερακτιεσ εταιρειεσ στην κυπρο, υπερακτια δραστηριοτητα, διεθνησ επιχειρησεισ, οφσορ εταιρεια, φορολογικοι παραδεισοι, μειωμενοι φοροι, ανωνυμια ιδιοκτητων, ανωνυμεσ μετοχεσ, ανωνυμη εταιρεια, μειωση φορων μειωσεισ φορου εισοδηματοσ, ελαχιστουσ φορολογικουσ συντελεστεσ, κυπριακεσ επε, εταιρειεσ περιορισμενησ ευθυνησ μειωμενοι συντελεστεσ φορολογιασ εισοδηματοσ, ευνοικο φορολογικο καθεστωσ, η κυπροσ δεν ειναι φορολογικοσ παραδεισοσ ειναι η χωρα τησ ευρωπαικησ ενωσησ με τον χαμηλοτερο συντελεστη φορολογιασ εισοδηματοσ. φιλοξενει εταιρειεσ των οποιων οι ιδιοκτητεσ τουσ βρισκονται σε ολεσ τισ χωρεσ του κοσμου. υπερακτιεσ χρηματοδοτικεσ και επενδυτικεσ εταιρειεσ. διεθνεισ επιχειρησεισ με χαμηλουσ φορολογικουσ συντελεστεσ. το διεθνωσ αναγνωρισμενο υπερακτιο καθεστωσ τησ κυπρου με τα τοσο σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει εχει προσελκυσει περαν των 40,000 εταιρειων διεθνων επιχειρησεων (εδε) στο νησι. χιλιαδεσ απο αυτεσ προερχονται απο την ελλαδα. OFFSHORE BUSINESS CYPRUS, υπερακτιεσ εταιρειεσ στην κυπρο, υπερακτια δραστηριοτητα, διεθνησ επιχειρησεισ, οφσορ εταιρεια, φορολογικοι παραδεισοι, μειωμενοι φοροι, ανωνυμια ιδιοκτητων, ανωνυμεσ μετοχεσ, ανωνυμη εταιρεια, μειωση φορων μειωσεισ φορου εισοδηματοσ, ελαχιστουσ φορολογικουσ συντελεστεσ, κυπριακεσ επε, εταιρειεσ περιορισμενησ ευθυνησ μειωμενοι συντελεστεσ φορολογιασ εισοδηματοσ, ευνοικο φορολογικο καθεστωσ, η κυπροσ δεν ειναι φορολογικοσ παραδεισοσ ειναι η χωρα τησ ευρωπαικησ ενωσησ με τον χαμηλοτερο συντελεστη φορολογιασ εισοδηματοσ. φιλοξενει εταιρειεσ των οποιων οι ιδιοκτητεσ τουσ βρισκονται σε ολεσ τισ χωρεσ του κοσμου. υπερακτιεσ χρηματοδοτικεσ και επενδυτικεσ εταιρειεσ. διεθνεισ επιχειρησεισ με χαμηλουσ φορολογικουσ συντελεστεσ. υπερακτιεσ εταιρειεσ στην κυπρο, η κυπροσ και η ελλαδα εχουν υπογραψει διακρατικη συμβαση για αποφυγη διπλησ φορολογιασ. κυπρος: συσταση και λειτουργια εμπορικων εταιρειων, εταιρειων παροχης υπηρεσιων η γραφειο αντιπροσωπειας. συσταση και λειτουργια ναυτικιακων εταιρειων. συσταση και λειτουργια διεθνη εμπιστευματων. παροχη υπηρεσιων τυποις (nominee) γραμματεα, διευθυντων και μετοχων, για πληρη ανωνυμια και προστασια των μετοχων. παροχη υπηρεσιων εμπιστευματοδοχων διεθνη εμπιστευματων. ολοκληρωμενες λογιστικες και ελεγκτικες υπηρεσιες. διεθνης φορολογικος σχεδιασμος. παροχη διευθυνσης εγγεγραμμενου γραφειου. τηρηση πρακτικων και ολοκληρωμενη γραμματειακη και διοικητικη υποστηριξη. μελετες βιωσιμοτητας για επεκταση δραστηριοτητων. αντιπροσωπευση εταιρειων, προιοντων, υπηρεσιων. κατοχυρωση και εκμεταλλευση εμπορικων σηματων. κ.α. υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών κυπριακές εταιρίες διεθνών επιχειρήσεων ("κεδε") 1. η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο2. η κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην ε.ε.3. η κύπρος και τα κίνητρα της κυπριακής εταιρικής νομοθεσίας4. οι χρήσεις των κεδε5. διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την ελλάδα6. η διαδικασία εγγραφής κυπριακής εταιρίας διεθνών δραστηριοτήτων · η άδεια της κεντρικής τράπεζας · η εγγραφή της εταιρείας στον eφορο εταιρειών · eγκριση ονόματος · ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό · μετοχικό κεφάλαιο · μέτοχοι-ανωνυμία · διευθυντές & δ.ς. · εταιρικά έγγραφα · τέλη χαρτοσήμων · γραμματέας · eδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) · τραπεζικοί λογαριασμοί · πιστοποιητικό σύστασης · καθημερινή διαχείριση η κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι ελληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. η κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει φορολογία επί των κερδών έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (οοσα). eτσι η κύπρος δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον οοσα. η κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την ελλάδα. επιπλέον, σε αντίθεση με τους φορολογικούς παράδεισους κατοχυρώνει πλήρως την ιδιοκτησία των αλλοδαπών μετόχων των κυπριακών εταιριών με την τήρηση του απόρρητου, βάσει νόμου, αρχείου μετόχων της κεντρικής τράπεζας κύπρου. οι φορολογικοί παράδεισοι, αν και προσφέρουν μηδενική φορολογία, υστερούν σε αυτό το σημείο και δεν προσφέρονται για υψηλού-επιπέδου συναλλαγές, λόγω της έλλειψης δημόσιου αρχείου μετόχων-διευθυντών και συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. για τους πιο πάνω λόγους, η κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. περί τις 50,000 διεθνείς επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με έδρα τους την κύπρο, πολλές από αυτές ελληνικών συμφερόντων. αρκετές από αυτές διαθέτουν τα δικά τους πλήρως δραστηριοποιημένα γραφεία στην κύπρο. τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους ελληνες. [αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κύπρος προσφέρεται ιδιαίτερα και για χρήση σαν μέρος εταιρικών διαρθρώσεων "υψηλού-προφίλ" (π.χ. ο συνδυασμός μιας κυπριακής επε με μια αγγλική επε - "nominee" κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αγγλική επε που εδρεύει στο λονδίνο να είναι ο μοναδικός συμβαλλόμενος με εταιρίες στην ελλάδα / ευρώπη -για λογαριασμό της κυπριακής επε) - σχετικό έντυπο.] η κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην ε.ε. η επικείμενη ένταξη της κύπρου στην ευρωπαϊκή eνωση στα επόμενα χρόνια αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της κύπρου σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές το μοντέλο του λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. η κύπρος αναμένεται να έχει την χαμηλότερη φορολογία στην κοινότητα, γεγονός που θα την αναδείξει σαν ένα ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κέντρο που θα χρησιμοποιείται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην ευρώπη. το προσχέδιο του νέου φορολογικού νόμου, που θα αποτελεί και την τελική επίσημη "εναρμόνιση" της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, αφού έχει συζητηθεί με τους ευρωπαίους εταίρους στις βρυξέλλες, έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο της κυπριακής δημοκρατίας τον νοέμβριο του 2001 και έχει τεθεί ενώπιον της βουλής των αντιπροσώπων για έγκριση. κατά το χρόνο της σύνταξης του παρόντος εκκρεμεί η τελική έγκριση από τη βουλή των αντιπροσώπων. η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των κυπριακών εταιριών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της κοινότητας. ο νέος φορολογικός νόμος θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς τον τελικό κοινό φορολογικό συντελεστή εταιρικού φόρου εισοδήματος που θα ισχύει για όλες τις κυπριακές εταιρίες και που έχει καθοριστεί στο 10% των καθαρών κερδών (από το 4,25% που ισχύει για τις εταιρίες αλλοδαπών μετόχων - "εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων"). σημειώνεται ότι η εφαρμογή του νέου νόμου όσον αφορά τις εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων θα παραταθεί έως το 2011 που είναι και η ημερομηνία λήξης της παρούσας νομοθεσίας για αυτές τις εταιρίες, ότι δεν θα υπάρχουν παρακρατήσεις στα μερίσματα που θα είναι πληρωτέα σε αλλοδαπούς μετόχους και ότι θα υπάρχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές για εισοδήματα που πραγματοποιούνται εκτός κύπρου και που θα μειώνουν τον αποτελεσματικό συντελεστή φόρου εισοδήματος, για μια εταιρία που δραστηριοποιείται εκτός κύπρου, σε επίπεδα κάτω του 10%. το προσχέδιο του νόμου έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον σύνδεσμο εταιριών διεθνών δραστηριοτήτων της κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. είναι φανερό ότι το μέλλον της κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. η κύπρος και τα κίνητρα της κυπριακής εταιρικής νομοθεσίας οι κυπριακές εταιρίες διεθνών επιχειρήσεων (κεδε) είναι απλά κυπριακές εταιρίες των οποίων 1) 100% των μετόχων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι εξωτερικού και 2) 100% των δραστηριοτήτων τους λαμβάνουν χώρα εκτός κύπρου. ο φορολογικός συντελεστής για τα εταιρικά κέρδη των κεδε ανέρχεται στο 4,25 τοις εκατόν επί των καθαρών κερδών. τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται πλαισιώνονται με την, βάσει νόμου, δυνατότητα της διατήρησης της πλήρους ανωνυμίας των δικαιούχων των μετοχών των κεδε καθώς και την πλήρη άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στα τραπεζικά διαθέσιμα των κεδε (εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί) και των δικαιούχων τους (προσωπικοί λογαριασμοί). από νομικής άποψης, οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην κύπρο και ανήκουν σε ντόπιους μόνιμους κάτοικους. για την ακρίβεια, ο όρος "διεθνής" δεν είναι νομική έννοια, πρόκειται απλώς για μια περιγραφή που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για λόγους ευκολίας και προσδιορίζει τις επιχειρηματικές οντότητες που "ανήκουν εξ’ ολοκλήρου σε αλλοδαπούς και το εισόδημα των οποίων προέρχεται από εμπορικές δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός κύπρου". σημειώνουμε ότι παρόμοια κίνητρα παρέχονται και σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κύπριους. τα κέρδη τους από δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός κύπρου υπόκεινται σε φορολογία με φορολογικούς συντελεστές κατά πολύ χαμηλότερους. υπάρχουν περιπτώσεις όπου η φορολογία που καταβάλλεται από επιχειρήσεις που ανήκουν σε κυπρίους είναι χαμηλότερη από την φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν που καταβάλλουν οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες. η κύπρος, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το μεγάλο δίκτυο διακρατικών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, είναι ένας ιδανικός χώρος για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στις αγορές της μέσης ανατολής, της αφρικής και της ευρώπης. το γεγονός ότι η διεθνής επιχειρηματική οντότητα που λειτουργεί με έδρα την κύπρο υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών της, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία της από τη νομοθεσία ενάντια στην φοροαποφυγή που εφαρμόζεται σε άλλα κράτη συμπεριλαμβανομένης και της ελλάδας. τα κυριότερα κίνητρα των κεδε συνοψίζονται πιο κάτω: · δεν παρακρατείται φόρος επί των μερισμάτων · τα καθαρά κέρδη των διεθνών επιχειρηματικών εταιρειών υπόκεινται σε φορολογία μα συντελεστή 4,25 τοις εκατόν επί των καθαρών κερδών · πλήρης φοροαπαλλαγή επί των κερδών των διεθνών επιχειρηματικών συνεταιρισμών · πλήρης φοροαπαλλαγή επί των κερδών των διεθνών επιχειρηματικών υποκαταστημάτων αν η διεύθυνση και ο έλεγχος τους διεξάγονται εκτός κύπρου · τα καθαρά κέρδη των διεθνών επιχειρηματικών υποκαταστημάτων υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή μόλις 4,25 τοις εκατόν αν η διεύθυνση και ο έλεγχος της εταιρείας διεξάγεται στην κύπρο · όλες οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την απόκτηση εισοδήματος καθώς επίσης και οι ετήσιες εκπτώσεις επί των πάγιων στοιχείων ενεργητικών αφαιρούνται από το φόρο · πλήρης απαλλαγή φόρου κληρονομιάς επί της κληρονομιάς μετοχών σε διεθνή επιχειρηματική εταιρεία · πλήρης απαλλαγή φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών, εκτός στην περίπτωση πώλησης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην κύπρο · πλήρης απαλλαγή από τοπικά σχέδια κοινωνικών ασφαλίσεων για ξένους υπαλλήλους διεθνών επιχειρηματικών οντοτήτων · πλήρης απαλλαγή τελών χαρτοσήμων επί συμβολαίων τα οποία συνάπτουν οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες · οι ξένοι υπάλληλοι διεθνών επιχειρηματικών οντοτήτων, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη κύπρο, υπόκεινται στον κυπριακό φόρο εισοδήματος με συντελεστή που ισοδυναμεί με τον μισό των κανονικών συντελεστών φορολογίας στην κύπρο. · πλήρης απαλλαγή εισαγωγικών δασμών για την εισαγωγή ή αγορά αυτοκινήτων, γραφειακού και οικιακού εξοπλισμού (εκτός από έπιπλα και συστήματα κλιματισμού) για χρήση από την διεθνή επιχειρηματική οντότητα και τους ξένους υπάλληλούς της, νοουμένου ότι η διεθνής επιχειρηματική οντότητα διατηρεί στην κύπρο πλήρως δραστηριοποιημένο γραφείο. · άδειες παραμονής και εργασίας για τους ξένους υπαλλήλους. εφόσον η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην κύπρο, η έκδοση άδειας παραμονής και για της οικογένειες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. · λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς (σε οποιοδήποτε νόμισμα) είναι δυνατό να διατηρούνται τόσο στην κύπρο όσο και στο εξωτερικό. · δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ότι αφορά τον έλεγχο ξένου συναλλάγματος. οι χρήσεις των κεδε οι κεδε είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές). η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. [αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κύπρος προσφέρεται ιδιαίτερα και για χρήση σαν μέρος εταιρικών διαρθρώσεων "υψηλού-προφίλ" (π.χ. ο συνδυασμός μιας κυπριακής επε με μια αγγλική επε - "nominee" κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αγγλική επε που εδρεύει στο λονδίνο να είναι ο μοναδικός συμβαλλόμενος με εταιρίες στην ελλάδα / ευρώπη -για λογαριασμό της κυπριακής επε)- σχετικό έντυπο.] διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την ελλάδα η κύπρος έχει συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της ελλάδας. ο σκοπός των συμβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος που πηγάζει από οποιανδήποτε από αυτές τις χώρες. σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, φόρος που επιβάλλεται στην μια χώρα δίνεται ως πίστωση στο φόρο που επιβάλλεται στην χώρα στην οποία διαμένει ο φορολογούμενος, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μην επιβαρύνεται με ψηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον συντελεστή της χώρας με τον πιο ψηλό συντελεστή φόρου. επιπλέον, οι συμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή των παρακρατήσεων στα εμβάσματα προς και από την κύπρο για τις διάφορες μορφές εισοδήματος. ειδικά για την ελλάδα, η σύμβαση προβλέπει και "χαριστικές πιστώσεις" που φθάνουν το 20-25% για εισοδήματα από μερίσματα κυπριακών εταιριών. η κύπρος και η ελλάδα έχουν υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα διάφορα εισοδήματα τα οποία υπόκεινται σε παρακράτηση. εισόδημα που εισπράκτηκε στην κύπρο % εισόδημα που πληρώθηκε από την κύπρο(3) % μερίσματα 25(1) 25 τόκοι 10 10 δικαιώματα μηδέν(2) μηδέν(2) σημειώσεις: 1. η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οπουδήποτε φόρου. 2. 5 τοις εκατόν πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών. 3. οι κυπριακές διεθνείς επιχειρήσεις δεν παρακρατούν οποιοδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν. αποφυγή διπλής φορολογίας στην ελλάδα προσφέρεται χαριστική πίστωση στους eλληνες επενδυτές η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η κύπρος. χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους οι οποίοι θα ήταν πληρωτέοι στην κύπρο πάνω σε κέρδη ή τόκους αν δεν υπήρχαν φορολογικά κίνητρα. χαριστική πίστωση παρέχεται επίσης για φόρους που θα παρακρατούνταν σε μερίσματα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα. ως αποτέλεσμα της χαριστικής πίστωσης, μέρισμα το οποίο πληρώνουν διεθνείς εταιρείες στους eλληνες ιδιοκτήτες τους δικαιούται φορολογική απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην κύπρο λόγω των φορολογικών κινήτρων. στην ουσία η διεθνής εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 4,25 τοις εκατόν αλλά οι μέτοχοι δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις ύψους 20 με 25 τοις εκατό. η διαδικασία εγγραφής η κεντρική τράπεζα απαιτεί την προσκόμιση τραπεζικών συστατικών επιστολών ως προς την αξιοπιστία των προτεινόμενων μετόχων. η άδεια της κεντρικής τράπεζας, η οποία συνήθως παραχωρείται χωρίς πρόβλημα, περιέχει τους πιο κάτω όρους: · η επιχείρηση πρέπει να περιορίζεται σε δραστηριότητες εκτός κύπρου · οι πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει πάντοτε να είναι μη μόνιμοι κάτοικοι · καμιά χρηματοδότηση δεν πρέπει να λαμβάνεται από τοπικές πηγές, εκτός από διεθνή τραπεζική μονάδα. · όλα τα τοπικά έξοδα πρέπει να καλύπτονται από κεφάλαια που θα εισάγονται από εξωτερικές πηγές · οι ετήσιοι ελεγμένοι λογαριασμοί και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στην κεντρική τράπεζα σε τακτά διαστήματα · στην κεντρική τράπεζα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε τακτά διαστήματα αναφορά για τα ξένα κεφάλαια που εισάγονται και μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα σημειώνεται ότι η κεντρική τράπεζα της κύπρου, για να μπορέσει να διατηρήσει την επιχειρηματική υπόληψη των εργασιών, ζητά τραπεζικές συστάσεις, όσον αφορά τους μετόχους των υπεράκτιων εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων άσχετα αν αυτοί είναι δημόσια γνωστοί ή όχι. τέτοιες συστάσεις θα μπορούσαν να σταλούν από την τράπεζα σας στην κεντρική τράπεζα της κύπρου μέσω φαξ. μετά την εξασφάλιση της άδειας από την κεντρική τράπεζα, ακολουθεί η εγγραφή της εταιρείας στον eφορο εταιρειών, δυνάμει του περί εταιρειών νόμου, η διαδικασία για την σύσταση και εγγραφή μιας διεθνούς επιχειρηματικής εταιρείας στην κύπρο είναι αρκετά απλή. επεξηγούνται πιο κάτω τα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής. eγκριση ονόματος πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την σύσταση μιας εταιρείας, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση έγκρισης από τον eφορο εταιρειών ότι το προτεινόμενο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας γίνεται αποδεκτό. δεν είναι δυνατή η αποδοχή από τον eφορο ονόματος το οποίο: · είναι παρόμοιο με το όνομα υφιστάμενης εταιρείας, · θεωρείται παραπλανητικό (π.χ. αν το όνομα μιας εταιρείας με περιορισμένους πόρους υποδηλώνει ότι εταιρεία διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες σε ευρεία κλίμακα ή σε ευρύ τομέα δραστηριοτήτων) · υποδηλώνει μια βασιλική σχέση (π.χ. περιλαμβάνει λέξεις όπως "royal", "king", "queen", "crown", κτλ) · περιλαμβάνει μια από τις ακόλουθες λέξεις: "national", "corporation", "commonwealth", "co-operative". λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω περιορισμούς, συστήνεται η υποβολή στον eφορο δύο ή τριών ονομάτων για έγκριση εκτός από την πρώτη επιλογή, καθώς από πείρα έχει αποδειχθεί ότι με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. καταχώρηση του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της εταιρείας για να τεθεί σε ισχύ η εγγραφή μιας εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί το ιδρυτικό eγγραφο και το καταστατικό της, τα οποία καταχωρούνται στα αρχεία του εφόρου εταιρειών. ιδρυτικό eγγραφο το ιδρυτικό eγγραφο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: · το όνομα της εταιρείας με τη λέξη "λίμιτεδ" στο τέλος · την έδρα του εγγεγραμμένου γραφείου · τους σκοπούς της εταιρείας. συστήνεται όπως οι σκοποί αυτοί είναι όσο το δυνατό πιο ευρείς, ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία να διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να υπερβαίνει τις εξουσίες της . · δήλωση ότι η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη με μετοχές ή με εγγύηση ανάλογα με την περίπτωση · το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου · τα ονόματα των υπογράφων του ιδρυτικού εγγράφου μαζί με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες έχουν εγγραφεί καταστατικό το καταστατικό περιέχει τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική διαχείριση της εταιρείας και ρυθμίζουν τα δικαιώματα των μελών της. τα άρθρα του καταστατικού είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή νέα άρθρα είναι δυνατό να προστεθούν με ειδική απόφαση, η οποία απαιτεί πλειοψηφία πέραν του 75 τοις εκατόν των μελών. το καταστατικό ρυθμίζει θέματα όπως: · γενικές συνελεύσεις της εταιρείας · δικαιώματα ψήφου των μελών · μεταβίβαση μετοχών · διορισμός και εξουσίες μελών του δ.ς. · μερίσματα · λογαριασμοί και έλεγχος μετοχικό κεφάλαιο δεν υπάρχει κανένας νομικός όρος που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. η κεντρική τράπεζα της κύπρου όμως προτείνει το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο να είναι τουλάχιστον k£1.000. το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να διαιρεθεί σε 1.000 μετοχές της k£1 η κάθε μια. αν η εταιρεία επιθυμεί να εισάξει αφορολόγητα είδη στην κύπρο, τότε το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον k£10.000. μέτοχοι-ανωνυμία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο αριθμός των μετόχων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας. οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο: · πλήρες όνομα · διεύθυνση · εθνικότητα · επάγγελμα · αριθμός μετοχών αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται ανωνυμία, οι εμπιστευματοδόχες εταιρείες στην κύπρο μπορούν να κατέχουν τις μετοχές σε εμπίστευμα για τον πραγματικό δικαιούχο, μη μόνιμο κάτοικο κύπρου. ο εμπιστευτοδόχος οφείλει να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από τη κεντρική τράπεζα για να κατέχει μετοχές σε εμπίστευμα εκ μέρους των πραγματικών δικαιούχων. διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου (δ.ς.) λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων νομικών απαγορεύσεων και περιορισμών, ο τρόπος διορισμού των μελών του δ.ς. καθορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας, ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο καταστατικό, τον τελικό λόγο για τον διορισμό και απομάκρυνση των μελών του δ.ς. έχουν τα μέλη της εταιρείας. στις πλείστες περιπτώσεις το καταστατικό προβλέπει ότι τα ονόματα των πρώτων μελών του δ.ς. καθορίζονται από τους υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι τα πρώτα μέλη. τα πρόσωπα που κατονομάζονται από τους υπογραφείς διορίζονται μέλη του δ.ς. κατά την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης αυτής. σε ότι αφορά το φορολογικό σχεδιασμό, είναι σημαντικό όπως η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται στην κύπρο. συνεπώς, συστήνεται όπως η πλειοψηφία των μελών του δ.ς. που διορίζονται είναι μόνιμοι κάτοικοι κύπρου. πολλές φορές ενδείκνυται και ο διορισμός ξένων μελών του δ.ς. συστήνεται, όμως, όπως ο αριθμός των προτεινόμενων ξένων μελών του δ.ς. που διαμένουν σε συγκεκριμένη χώρα, είναι πάντοτε μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που είναι απαραίτητος για την δημιουργία απαρτίας. σε ότι αφορά τα προτεινόμενα μέλη του δ.ς., απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: · πλήρες όνομα ( δεν αρκούν τα αρχικά) · επάγγελμα · διεύθυνση οικίας · υπηκοότητα εταιρικά έγγραφα τέτοια έγγραφα περιλαμβάνουν συνήθως: · το πιστοποιητικό της εγγραφής · το καταστατικό και ιδρυτικό eγγραφο · τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας · τα ονόματα των μελών του δ.ς., του γραμματέα και των μετόχων · τα πιστοποιητικά μετοχών · τα πρακτικά της καταστατικής συνέλευσης και άλλα απαραίτητα πρακτικά των συνεδριάσεων των μελών του δ.ς. και των μετόχων · τα επιστολόχαρτα με στοιχεία της εταιρείας, τιμολόγια και άλλη γραφική ύλη της εταιρείας · οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύστασης της τέλη χαρτοσήμων τα τέλη χαρτοσήμων που καταβάλλονται κατά την εγγραφή της εταιρείας και το ύψος τους εξαρτάται από το εξουσιοδοτημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με βάση τον ακόλουθο πίνακα: εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο κ£ τέλη χαρτοσήμων κ£ μέχρι 5.000 75 5.001 - 10.000 50 για ποσά πέραν των κ£10.000 τα τέλη χαρτοσήμων που καταβάλλονται είναι κ£125 συν 30 σεντ για κάθε επιπλέον κ£100 ή για κάθε επιμέρους ποσό των κ£100. διορισμός γραμματέα ο γραμματέας διορίζεται από τα μέλη του δ.ς. και το καταστατικό πρέπει να περιέχει σχετική πρόνοια. ο διορισμός γραμματέα απαιτείται από τον νόμο (όπου προβλέπεται επίσης ότι στην περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο μέλος στο δ.ς., αυτός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και γραμματέας). για πρακτικούς σκοπούς, είναι δυνατός ο διορισμός στη θέση του γραμματέα νομικού προσώπου (π.χ. μιας εταιρείας), πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο μέλος στο δ.ς. της εταιρείας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και το μοναδικό μέλος στο δ.ς. του νομικού προσώπου γραμματέα. εγγεγραμμένο γραφείο κάθε εταιρεία οφείλει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο, από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να διεξάγει τις εργασίες της ή από την 14η μέρα μετά την σύσταση της, ανάλογα με το ποια από τις δυο ημερομηνίες προηγείται χρονικά. στο εγγεγραμμένο γραφείο επιδίδονται εντάλματα, κλήσεις, ειδοποιήσεις, διατάγματα και άλλα επίσημα έγγραφα που απευθύνονται στην εταιρεία. η έδρα του εγγεγραμμένου γραφείου καθορίζεται από τα μέλη του δ.ς. με σχετική απόφαση του δ.ς. τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα στα περισσότερα στα περισσότερα από τα κυριότερα νομίσματα. οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. αν χρειαστεί, είναι δυνατή η εξεύρεση ατόμων τα οποία θα έχουν δικαίωμα υπογραφής στην τράπεζα, χωρίς οποιοδήποτε κόστος. πιστοποιητικό σύστασης oταν ο eφορος εταιρειών κρίνει ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν αναφορικά με την προτεινόμενη εταιρεία πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής και η εταιρεία καθίσταται εταιρική οντότητα με ανεξάρτητη νομική υπόσταση, ξεχωριστή από τους μετόχους που την απαρτίζουν. καθημερινή διαχείριση της εταιρείας η εταιρεία εταιρεία μας έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες οποιασδήποτε διεθνούς επιχειρηματικής εταιρείας, όπως την ετοιμασία των μισθολογικών καταστάσεων, τις πληρωμές και τις εισπράξεις μετρητών, την έκδοση τιμολογίων και άλλες λογιστικές και εμπορικές υπηρεσίες. για το σκοπό αυτό, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί άρτια καταρτισμένο προσωπικό το οποί εργάζεται χρησιμοποιώντας σύγχρόνους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάνοντας χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων. η εταιρεία μας προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της (βλέπε εταιρική μπροσούρα). κυπριακες εταιριες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο2. η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε.3. η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης νομοθεσιας4. οι χρησεις των κεδε5. διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα6. η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιριας διεθνων δραστηριοτητων · η αδεια της κεντρικης τραπεζας · η εγγραφη της εταιρειας στον eφορο εταιρειων · eγκριση ονοματος · ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο · μετοχικο κεφαλαιο · μετοχοι-ανωνυμια · διευθυντες & δ.ς. · εταιρικα εγγραφα · τελη χαρτοσημων · γραμματεας · eδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) · τραπεζικοι λογαριασμοι · πιστοποιητικο συστασης · καθημερινη διαχειριση η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι ελληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει φορολογια επι των κερδων εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). eτσι η κυπρος δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. επιπλεον, σε αντιθεση με τους φορολογικους παραδεισους κατοχυρωνει πληρως την ιδιοκτησια των αλλοδαπων μετοχων των κυπριακων εταιριων με την τηρηση του απορρητου, βασει νομου, αρχειου μετοχων της κεντρικης τραπεζας κυπρου. οι φορολογικοι παραδεισοι, αν και προσφερουν μηδενικη φορολογια, υστερουν σε αυτο το σημειο και δεν προσφερονται για υψηλου-επιπεδου συναλλαγες, λογω της ελλειψης δημοσιου αρχειου μετοχων-διευθυντων και συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. περι τις 50,000 διεθνεις επιχειρησεις και οι ναυτιλιακες εταιρειες εχουν ιδρυθει και λειτουργουν με εδρα τους την κυπρο, πολλες απο αυτες ελληνικων συμφεροντων. αρκετες απο αυτες διαθετουν τα δικα τους πληρως δραστηριοποιημενα γραφεια στην κυπρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους ελληνες. [αξιζει να σημειωθει εδω οτι η κυπρος προσφερεται ιδιαιτερα και για χρηση σαν μερος εταιρικων διαρθρωσεων "υψηλου-προφιλ" (π.χ. ο συνδυασμος μιας κυπριακης επε με μια αγγλικη επε - "nominee" κατα τετοιο τροπο ωστε η αγγλικη επε που εδρευει στο λονδινο να ειναι ο μοναδικος συμβαλλομενος με εταιριες στην ελλαδα / ευρωπη -για λογαριασμο της κυπριακης επε) - σχετικο εντυπο.] η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. η επικειμενη ενταξη της κυπρου στην ευρωπαϊκη eνωση στα επομενα χρονια αναμενεται να αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της κυπρου σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος αναμενεται να εχει την χαμηλοτερη φορολογια στην κοινοτητα, γεγονος που θα την αναδειξει σαν ενα ευρωπαϊκο επιχειρηματικο κεντρο που θα χρησιμοποιειται απο ευρωπαϊκες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. το προσχεδιο του νεου φορολογικου νομου, που θα αποτελει και την τελικη επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαϊκη, αφου εχει συζητηθει με τους ευρωπαιους εταιρους στις βρυξελλες, εχει εγκριθει απο το υπουργικο συμβουλιο της κυπριακης δημοκρατιας τον νοεμβριο του 2001 και εχει τεθει ενωπιον της βουλης των αντιπροσωπων για εγκριση. κατα το χρονο της συνταξης του παροντος εκκρεμει η τελικη εγκριση απο τη βουλη των αντιπροσωπων. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιριων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς τον τελικο κοινο φορολογικο συντελεστη εταιρικου φορου εισοδηματος που θα ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιριες και που εχει καθοριστει στο 10% των καθαρων κερδων (απο το 4,25% που ισχυει για τις εταιριες αλλοδαπων μετοχων - "εταιριες διεθνων δραστηριοτητων"). σημειωνεται οτι η εφαρμογη του νεου νομου οσον αφορα τις εταιριες διεθνων δραστηριοτητων θα παραταθει εως το 2011 που ειναι και η ημερομηνια ληξης της παρουσας νομοθεσιας για αυτες τις εταιριες, οτι δεν θα υπαρχουν παρακρατησεις στα μερισματα που θα ειναι πληρωτεα σε αλλοδαπους μετοχους και οτι θα υπαρχουν σημαντικες φοροαπαλλαγες για εισοδηματα που πραγματοποιουνται εκτος κυπρου και που θα μειωνουν τον αποτελεσματικο συντελεστη φορου εισοδηματος, για μια εταιρια που δραστηριοποιειται εκτος κυπρου, σε επιπεδα κατω του 10%. το προσχεδιο του νομου εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιριων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης νομοθεσιας οι κυπριακες εταιριες διεθνων επιχειρησεων (κεδε) ειναι απλα κυπριακες εταιριες των οποιων 1) 100% των μετοχων ειναι φυσικα η νομικα προσωπα, κατοικοι εξωτερικου και 2) 100% των δραστηριοτητων τους λαμβανουν χωρα εκτος κυπρου. ο φορολογικος συντελεστης για τα εταιρικα κερδη των κεδε ανερχεται στο 4,25 τοις εκατον επι των καθαρων κερδων. τα σημαντικα φορολογικα κινητρα που προσφερονται πλαισιωνονται με την, βασει νομου, δυνατοτητα της διατηρησης της πληρους ανωνυμιας των δικαιουχων των μετοχων των κεδε καθως και την πληρη αρση των συναλλαγματικων περιορισμων στα τραπεζικα διαθεσιμα των κεδε (εταιρικοι τραπεζικοι λογαριασμοι) και των δικαιουχων τους (προσωπικοι λογαριασμοι). απο νομικης αποψης, οι διεθνεις επιχειρηματικες οντοτητες δεν διαφερουν καθολου απο τις αντιστοιχες επιχειρηματικες οντοτητες που ειναι εγγεγραμμενες στην κυπρο και ανηκουν σε ντοπιους μονιμους κατοικους. για την ακριβεια, ο ορος "διεθνης" δεν ειναι νομικη εννοια, προκειται απλως για μια περιγραφη που χρησιμοποιειται απο τους επαγγελματιες για λογους ευκολιας και προσδιοριζει τις επιχειρηματικες οντοτητες που "ανηκουν εξ’ ολοκληρου σε αλλοδαπους και το εισοδημα των οποιων προερχεται απο εμπορικες δραστηριοτητες που διεξαγονται εκτος κυπρου". σημειωνουμε οτι παρομοια κινητρα παρεχονται και σε επιχειρησεις που ανηκουν σε κυπριους. τα κερδη τους απο δραστηριοτητες που διεξαγονται εκτος κυπρου υποκεινται σε φορολογια με φορολογικους συντελεστες κατα πολυ χαμηλοτερους. υπαρχουν περιπτωσεις οπου η φορολογια που καταβαλλεται απο επιχειρησεις που ανηκουν σε κυπριους ειναι χαμηλοτερη απο την φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατον που καταβαλλουν οι διεθνεις επιχειρηματικες οντοτητες. η κυπρος, χαρη στη γεωγραφικη της θεση και το μεγαλο δικτυο διακρατικων συμβασεων για την αποφυγη της διπλης φορολογιας, ειναι ενας ιδανικος χωρος για την διεξαγωγη δραστηριοτητων στις αγορες της μεσης ανατολης, της αφρικης και της ευρωπης. το γεγονος οτι η διεθνης επιχειρηματικη οντοτητα που λειτουργει με εδρα την κυπρο υποκειται σε φορολογια επι των κερδων της, αποτελει σημαντικο παραγοντα για την προστασια της απο τη νομοθεσια εναντια στην φοροαποφυγη που εφαρμοζεται σε αλλα κρατη συμπεριλαμβανομενης και της ελλαδας. τα κυριοτερα κινητρα των κεδε συνοψιζονται πιο κατω: · δεν παρακρατειται φορος επι των μερισματων · τα καθαρα κερδη των διεθνων επιχειρηματικων εταιρειων υποκεινται σε φορολογια μα συντελεστη 4,25 τοις εκατον επι των καθαρων κερδων · πληρης φοροαπαλλαγη επι των κερδων των διεθνων επιχειρηματικων συνεταιρισμων · πληρης φοροαπαλλαγη επι των κερδων των διεθνων επιχειρηματικων υποκαταστηματων αν η διευθυνση και ο ελεγχος τους διεξαγονται εκτος κυπρου · τα καθαρα κερδη των διεθνων επιχειρηματικων υποκαταστηματων υποκεινται σε φορολογια με συντελεστη μολις 4,25 τοις εκατον αν η διευθυνση και ο ελεγχος της εταιρειας διεξαγεται στην κυπρο · ολες οι δαπανες που προκυπτουν κατα την αποκτηση εισοδηματος καθως επισης και οι ετησιες εκπτωσεις επι των παγιων στοιχειων ενεργητικων αφαιρουνται απο το φορο · πληρης απαλλαγη φορου κληρονομιας επι της κληρονομιας μετοχων σε διεθνη επιχειρηματικη εταιρεια · πληρης απαλλαγη φορου επι των κεφαλαιουχικων κερδων, εκτος στην περιπτωση πωλησης ακινητης περιουσιας που βρισκεται στην κυπρο · πληρης απαλλαγη απο τοπικα σχεδια κοινωνικων ασφαλισεων για ξενους υπαλληλους διεθνων επιχειρηματικων οντοτητων · πληρης απαλλαγη τελων χαρτοσημων επι συμβολαιων τα οποια συναπτουν οι διεθνεις επιχειρηματικες οντοτητες · οι ξενοι υπαλληλοι διεθνων επιχειρηματικων οντοτητων, οι οποιοι παρεχουν τις υπηρεσιες τους στη κυπρο, υποκεινται στον κυπριακο φορο εισοδηματος με συντελεστη που ισοδυναμει με τον μισο των κανονικων συντελεστων φορολογιας στην κυπρο. · πληρης απαλλαγη εισαγωγικων δασμων για την εισαγωγη η αγορα αυτοκινητων, γραφειακου και οικιακου εξοπλισμου (εκτος απο επιπλα και συστηματα κλιματισμου) για χρηση απο την διεθνη επιχειρηματικη οντοτητα και τους ξενους υπαλληλους της, νοουμενου οτι η διεθνης επιχειρηματικη οντοτητα διατηρει στην κυπρο πληρως δραστηριοποιημενο γραφειο. · αδειες παραμονης και εργασιας για τους ξενους υπαλληλους. εφοσον η εταιρεια διατηρει γραφειο στην κυπρο, η εκδοση αδειας παραμονης και για της οικογενειες δεν παρουσιαζει ιδιαιτερες δυσκολιες. · λογαριασμοι σε ξενο νομισμα χωρις συναλλαγματικους περιορισμους (σε οποιοδηποτε νομισμα) ειναι δυνατο να διατηρουνται τοσο στην κυπρο οσο και στο εξωτερικο. · δεν υπαρχει κανενας περιορισμος σε οτι αφορα τον ελεγχο ξενου συναλλαγματος. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες). η εταιρεία μας ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. [αξιζει να σημειωθει εδω οτι η κυπρος προσφερεται ιδιαιτερα και για χρηση σαν μερος εταιρικων διαρθρωσεων "υψηλου-προφιλ" (π.χ. ο συνδυασμος μιας κυπριακης επε με μια αγγλικη επε - "nominee" κατα τετοιο τροπο ωστε η αγγλικη επε που εδρευει στο λονδινο να ειναι ο μοναδικος συμβαλλομενος με εταιριες στην ελλαδα / ευρωπη -για λογαριασμο της κυπριακης επε)- σχετικο εντυπο.] διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα η κυπρος εχει συναψει συμβασεις για την αποφυγη της διπλης φορολογιας με 37 χωρες, συμπεριλαμβανομενης και της ελλαδας. ο σκοπος των συμβασεων αυτων ειναι η αποφυγη διπλης φορολογιας εισοδηματος που πηγαζει απο οποιανδηποτε απο αυτες τις χωρες. συμφωνα με τις συμβασεις αυτες, φορος που επιβαλλεται στην μια χωρα δινεται ως πιστωση στο φορο που επιβαλλεται στην χωρα στην οποια διαμενει ο φορολογουμενος, με αποτελεσμα ο φορολογουμενος να μην επιβαρυνεται με ψηλοτερο φορολογικο συντελεστη απο τον συντελεστη της χωρας με τον πιο ψηλο συντελεστη φορου. επιπλεον, οι συμβασεις αυτες εχουν ως αποτελεσμα την αποφυγη των παρακρατησεων στα εμβασματα προς και απο την κυπρο για τις διαφορες μορφες εισοδηματος. ειδικα για την ελλαδα, η συμβαση προβλεπει και "χαριστικες πιστωσεις" που φθανουν το 20-25% για εισοδηματα απο μερισματα κυπριακων εταιριων. η κυπρος και η ελλαδα εχουν υπογραψει συμβαση για αποφυγη διπλης φορολογιας. ο πιο κατω πινακας παρουσιαζει τους συντελεστες παρακρατησης φορων που προνοει η συμβαση για τα διαφορα εισοδηματα τα οποια υποκεινται σε παρακρατηση. εισοδημα που εισπρακτηκε στην κυπρο % εισοδημα που πληρωθηκε απο την κυπρο(3) % μερισματα 25(1) 25 τοκοι 10 10 δικαιωματα μηδεν(2) μηδεν(2) σημειωσεις: 1. η συμβαση προνοει για παρακρατηση φορου αλλα η νομοθεσια στην ελλαδα δεν προνοει για την παρακρατηση οπουδηποτε φορου. 2. 5 τοις εκατον πανω σε δικαιωματα κινηματογραφικων ταινιων. 3. οι κυπριακες διεθνεις επιχειρησεις δεν παρακρατουν οποιοδηποτε φορο για τις πληρωμες που κανουν. αποφυγη διπλης φορολογιας στην ελλαδα προσφερεται χαριστικη πιστωση στους eλληνες επενδυτες η οποια ειναι ιδιαιτερα σημαντικη λαμβανοντας υποψη τα εκτεταμενα φορολογικα κινητρα που προσφερει η κυπρος. χαριστικη πιστωση παρεχεται για φορους οι οποιοι θα ηταν πληρωτεοι στην κυπρο πανω σε κερδη η τοκους αν δεν υπηρχαν φορολογικα κινητρα. χαριστικη πιστωση παρεχεται επισης για φορους που θα παρακρατουνταν σε μερισματα αν δεν δινονταν φορολογικα κινητρα. ως αποτελεσμα της χαριστικης πιστωσης, μερισμα το οποιο πληρωνουν διεθνεις εταιρειες στους eλληνες ιδιοκτητες τους δικαιουται φορολογικη απαλλαγη απο ολους τους σχετικους φορους που δεν καταβαλλουν στην κυπρο λογω των φορολογικων κινητρων. στην ουσια η διεθνης εταιρεια υποκειται σε φορολογια με συντελεστη 4,25 τοις εκατον αλλα οι μετοχοι δικαιουνται φορολογικες πιστωσεις υψους 20 με 25 τοις εκατο. η διαδικασια εγγραφης η κεντρικη τραπεζα απαιτει την προσκομιση τραπεζικων συστατικων επιστολων ως προς την αξιοπιστια των προτεινομενων μετοχων. η αδεια της κεντρικης τραπεζας, η οποια συνηθως παραχωρειται χωρις προβλημα, περιεχει τους πιο κατω ορους: · η επιχειρηση πρεπει να περιοριζεται σε δραστηριοτητες εκτος κυπρου · οι πραγματικοι δικαιουχοι πρεπει παντοτε να ειναι μη μονιμοι κατοικοι · καμια χρηματοδοτηση δεν πρεπει να λαμβανεται απο τοπικες πηγες, εκτος απο διεθνη τραπεζικη μοναδα. · ολα τα τοπικα εξοδα πρεπει να καλυπτονται απο κεφαλαια που θα εισαγονται απο εξωτερικες πηγες · οι ετησιοι ελεγμενοι λογαριασμοι και αλλες απαιτουμενες πληροφοριες πρεπει να υποβαλλονται στην κεντρικη τραπεζα σε τακτα διαστηματα · στην κεντρικη τραπεζα πρεπει επισης να υποβαλλεται σε τακτα διαστηματα αναφορα για τα ξενα κεφαλαια που εισαγονται και μετατρεπονται σε εθνικο νομισμα σημειωνεται οτι η κεντρικη τραπεζα της κυπρου, για να μπορεσει να διατηρησει την επιχειρηματικη υποληψη των εργασιων, ζητα τραπεζικες συστασεις, οσον αφορα τους μετοχους των υπερακτιων εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων ασχετα αν αυτοι ειναι δημοσια γνωστοι η οχι. τετοιες συστασεις θα μπορουσαν να σταλουν απο την τραπεζα σας στην κεντρικη τραπεζα της κυπρου μεσω φαξ. μετα την εξασφαλιση της αδειας απο την κεντρικη τραπεζα, ακολουθει η εγγραφη της εταιρειας στον eφορο εταιρειων, δυναμει του περι εταιρειων νομου, η διαδικασια για την συσταση και εγγραφη μιας διεθνους επιχειρηματικης εταιρειας στην κυπρο ειναι αρκετα απλη. επεξηγουνται πιο κατω τα διαφορα σταδια της διαδικασιας αυτης. eγκριση ονοματος πριν απο οποιαδηποτε αλλη ενεργεια για την συσταση μιας εταιρειας, ειναι απαραιτητη η εξασφαλιση εγκρισης απο τον eφορο εταιρειων οτι το προτεινομενο ονομα της υπο συσταση εταιρειας γινεται αποδεκτο. δεν ειναι δυνατη η αποδοχη απο τον eφορο ονοματος το οποιο: · ειναι παρομοιο με το ονομα υφισταμενης εταιρειας, · θεωρειται παραπλανητικο (π.χ. αν το ονομα μιας εταιρειας με περιορισμενους πορους υποδηλωνει οτι εταιρεια διεξαγει εμπορικες δραστηριοτητες σε ευρεια κλιμακα η σε ευρυ τομεα δραστηριοτητων) · υποδηλωνει μια βασιλικη σχεση (π.χ. περιλαμβανει λεξεις οπως "royal", "king", "queen", "crown", κτλ) · περιλαμβανει μια απο τις ακολουθες λεξεις: "national", "corporation", "commonwealth", "co-operative". λαμβανοντας υποψη τους πιο πανω περιορισμους, συστηνεται η υποβολη στον eφορο δυο η τριων ονοματων για εγκριση εκτος απο την πρωτη επιλογη, καθως απο πειρα εχει αποδειχθει οτι με τον τροπο αυτο ειναι δυνατη η εξοικονομηση χρονου και κοστους. καταχωρηση του ιδρυτικου εγγραφου και του καταστατικου της εταιρειας για να τεθει σε ισχυ η εγγραφη μιας εταιρειας, θα πρεπει να υποβληθει το ιδρυτικο eγγραφο και το καταστατικο της, τα οποια καταχωρουνται στα αρχεια του εφορου εταιρειων. ιδρυτικο eγγραφο το ιδρυτικο eγγραφο περιεχει τις ακολουθες πληροφοριες: · το ονομα της εταιρειας με τη λεξη "λιμιτεδ" στο τελος · την εδρα του εγγεγραμμενου γραφειου · τους σκοπους της εταιρειας. συστηνεται οπως οι σκοποι αυτοι ειναι οσο το δυνατο πιο ευρεις, ωστε να επιτρεπουν στην εταιρεια να διεξαγει οποιαδηποτε δραστηριοτητα, χωρις να υπερβαινει τις εξουσιες της . · δηλωση οτι η ευθυνη των μελων ειναι περιορισμενη με μετοχες η με εγγυηση αναλογα με την περιπτωση · το υψος του μετοχικου κεφαλαιου · τα ονοματα των υπογραφων του ιδρυτικου εγγραφου μαζι με τον αριθμο των μετοχων για τις οποιες εχουν εγγραφει καταστατικο το καταστατικο περιεχει τους κανονες που διεπουν την εσωτερικη διαχειριση της εταιρειας και ρυθμιζουν τα δικαιωματα των μελων της. τα αρθρα του καταστατικου ειναι δυνατο να τροποποιηθουν η νεα αρθρα ειναι δυνατο να προστεθουν με ειδικη αποφαση, η οποια απαιτει πλειοψηφια περαν του 75 τοις εκατον των μελων. το καταστατικο ρυθμιζει θεματα οπως: · γενικες συνελευσεις της εταιρειας · δικαιωματα ψηφου των μελων · μεταβιβαση μετοχων · διορισμος και εξουσιες μελων του δ.ς. · μερισματα · λογαριασμοι και ελεγχος μετοχικο κεφαλαιο δεν υπαρχει κανενας νομικος ορος που να καθοριζει το κατωτατο η ανωτατο ποσο του μετοχικου κεφαλαιου της εταιρειας. η κεντρικη τραπεζα της κυπρου ομως προτεινει το εγκεκριμενο μετοχικο κεφαλαιο να ειναι τουλαχιστον k£1.000. το κεφαλαιο αυτο θα μπορουσε να διαιρεθει σε 1.000 μετοχες της k£1 η καθε μια. αν η εταιρεια επιθυμει να εισαξει αφορολογητα ειδη στην κυπρο, τοτε το εκδοθεν και καταβληθεν κεφαλαιο πρεπει να ειναι τουλαχιστον k£10.000. μετοχοι-ανωνυμια συμφωνα με τη σχετικη νομοθεσια ο αριθμος των μετοχων πρεπει να ειναι τουλαχιστον ενας. οι πιο κατω πληροφοριες ειναι απαραιτητες για καθε μετοχο: · πληρες ονομα · διευθυνση · εθνικοτητα · επαγγελμα · αριθμος μετοχων αξιζει επισης να σημειωθει οτι στην περιπτωση που απαιτειται ανωνυμια, οι εμπιστευματοδοχες εταιρειες στην κυπρο μπορουν να κατεχουν τις μετοχες σε εμπιστευμα για τον πραγματικο δικαιουχο, μη μονιμο κατοικο κυπρου. ο εμπιστευτοδοχος οφειλει να εξασφαλισει τη σχετικη αδεια απο τη κεντρικη τραπεζα για να κατεχει μετοχες σε εμπιστευμα εκ μερους των πραγματικων δικαιουχων. διορισμος μελων του διοικητικου συμβουλιου (δ.ς.) λαμβανομενων υποψη των συγκεκριμενων νομικων απαγορευσεων και περιορισμων, ο τροπος διορισμου των μελων του δ.ς. καθοριζεται απο το καταστατικο της εταιρειας, ανεξαρτητα με το τι προβλεπεται στο καταστατικο, τον τελικο λογο για τον διορισμο και απομακρυνση των μελων του δ.ς. εχουν τα μελη της εταιρειας. στις πλειστες περιπτωσεις το καταστατικο προβλεπει οτι τα ονοματα των πρωτων μελων του δ.ς. καθοριζονται απο τους υπογραφεις του ιδρυτικου εγγραφου, οι οποιοι στην πραγματικοτητα ειναι τα πρωτα μελη. τα προσωπα που κατονομαζονται απο τους υπογραφεις διοριζονται μελη του δ.ς. κατα την ημερομηνια υπογραφης της αποφασης αυτης. σε οτι αφορα το φορολογικο σχεδιασμο, ειναι σημαντικο οπως η εταιρεια διευθυνεται και ελεγχεται στην κυπρο. συνεπως, συστηνεται οπως η πλειοψηφια των μελων του δ.ς. που διοριζονται ειναι μονιμοι κατοικοι κυπρου. πολλες φορες ενδεικνυται και ο διορισμος ξενων μελων του δ.ς. συστηνεται, ομως, οπως ο αριθμος των προτεινομενων ξενων μελων του δ.ς. που διαμενουν σε συγκεκριμενη χωρα, ειναι παντοτε μικροτερος απο τον ελαχιστο αριθμο που ειναι απαραιτητος για την δημιουργια απαρτιας. σε οτι αφορα τα προτεινομενα μελη του δ.ς., απαιτουνται τα ακολουθα στοιχεια: · πληρες ονομα ( δεν αρκουν τα αρχικα) · επαγγελμα · διευθυνση οικιας · υπηκοοτητα εταιρικα εγγραφα τετοια εγγραφα περιλαμβανουν συνηθως: · το πιστοποιητικο της εγγραφης · το καταστατικο και ιδρυτικο eγγραφο · τη διευθυνση του εγγεγραμμενου γραφειου της εταιρειας · τα ονοματα των μελων του δ.ς., του γραμματεα και των μετοχων · τα πιστοποιητικα μετοχων · τα πρακτικα της καταστατικης συνελευσης και αλλα απαραιτητα πρακτικα των συνεδριασεων των μελων του δ.ς. και των μετοχων · τα επιστολοχαρτα με στοιχεια της εταιρειας, τιμολογια και αλλη γραφικη υλη της εταιρειας · οποιαδηποτε αλλα εγγραφα που σχετιζονται με τις δραστηριοτητες της εταιρειας μεχρι την ημερομηνια συστασης της τελη χαρτοσημων τα τελη χαρτοσημων που καταβαλλονται κατα την εγγραφη της εταιρειας και το υψος τους εξαρταται απο το εξουσιοδοτημενο μετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας, με βαση τον ακολουθο πινακα: εξουσιοδοτημενο κεφαλαιο κ£ τελη χαρτοσημων κ£ μεχρι 5.000 75 5.001 - 10.000 50 για ποσα περαν των κ£10.000 τα τελη χαρτοσημων που καταβαλλονται ειναι κ£125 συν 30 σεντ για καθε επιπλεον κ£100 η για καθε επιμερους ποσο των κ£100. διορισμος γραμματεα ο γραμματεας διοριζεται απο τα μελη του δ.ς. και το καταστατικο πρεπει να περιεχει σχετικη προνοια. ο διορισμος γραμματεα απαιτειται απο τον νομο (οπου προβλεπεται επισης οτι στην περιπτωση που υπαρχει ενα μονο μελος στο δ.ς., αυτος δεν μπορει να ειναι ταυτοχρονα και γραμματεας). για πρακτικους σκοπους, ειναι δυνατος ο διορισμος στη θεση του γραμματεα νομικου προσωπου (π.χ. μιας εταιρειας), πρεπει ωστοσο να σημειωθει οτι στην περιπτωση που υπαρχει ενα μονο μελος στο δ.ς. της εταιρειας δεν μπορει να ειναι ταυτοχρονα και το μοναδικο μελος στο δ.ς. του νομικου προσωπου γραμματεα. εγγεγραμμενο γραφειο καθε εταιρεια οφειλει να διατηρει εγγεγραμμενο γραφειο, απο την ημερα κατα την οποια αρχιζει να διεξαγει τις εργασιες της η απο την 14η μερα μετα την συσταση της, αναλογα με το ποια απο τις δυο ημερομηνιες προηγειται χρονικα. στο εγγεγραμμενο γραφειο επιδιδονται ενταλματα, κλησεις, ειδοποιησεις, διαταγματα και αλλα επισημα εγγραφα που απευθυνονται στην εταιρεια. η εδρα του εγγεγραμμενου γραφειου καθοριζεται απο τα μελη του δ.ς. με σχετικη αποφαση του δ.ς. τραπεζιτες, νομισμα και υπογραφοντες η εταιρεια εχει την δυνατοτητα να ανοιγει τραπεζικους λογαριασμους σε οποιαδηποτε τραπεζα στα περισσοτερα στα περισσοτερα απο τα κυριοτερα νομισματα. οι μεταφορες χρηματων πραγματοποιουνται χωρις συναλλαγματικους περιορισμους. αν χρειαστει, ειναι δυνατη η εξευρεση ατομων τα οποια θα εχουν δικαιωμα υπογραφης στην τραπεζα, χωρις οποιοδηποτε κοστος. πιστοποιητικο συστασης oταν ο eφορος εταιρειων κρινει οτι τα εγγραφα που κατατεθηκαν αναφορικα με την προτεινομενη εταιρεια πληρουν τα απαραιτητα κριτηρια, εκδιδεται το πιστοποιητικο εγγραφης και η εταιρεια καθισταται εταιρικη οντοτητα με ανεξαρτητη νομικη υποσταση, ξεχωριστη απο τους μετοχους που την απαρτιζουν. καθημερινη διαχειριση της εταιρειας η εταιρεια εταιρεία μας εχει την ικανοτητα να διαχειριζεται τις καθημερινες εργασιες οποιασδηποτε διεθνους επιχειρηματικης εταιρειας, οπως την ετοιμασια των μισθολογικων καταστασεων, τις πληρωμες και τις εισπραξεις μετρητων, την εκδοση τιμολογιων και αλλες λογιστικες και εμπορικες υπηρεσιες. για το σκοπο αυτο, η εταιρεία μας χρησιμοποιει αρτια καταρτισμενο προσωπικο το οποι εργαζεται χρησιμοποιωντας συγχρονους ηλεκτρονικους υπολογιστες και κανοντας χρηση εξειδικευμενων λογισμικων προγραμματων. η εταιρεία μας προσφερει επισης ενα ολοκληρωμενο πακετο υπηρεσιων με στοχο την εξυπηρετηση των πελατων της (βλεπε εταιρικη μπροσουρα). το διεθνές δίκτυο εταιριών της εταιρεία μας έχει κεντρικά γραφεία στην κύπρο, δραστηριοποιείται στο τρίγωνο αθήνας - λονδίνου - λευκωσίας και υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο επίσημων συνεργατών. παρέχουμε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση νομικών και φυσικών προσώπων στην ευρώπη γενικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή διεθνών υπηρεσιών στον eλληνα πελάτη και τον κύπριο επιχειρηματία που σχεδιάζει την επέκταση του στην ελληνική αγορά. οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν σαν βασικό κορμό τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα xρηματοοικονομικά κέντρα της κύπρου, του ηνωμένου βασιλείου καθώς των χωρών που είναι εξαρτημένες από το ηνωμένο βασίλειο ή / και λειτουργούν βάσει του αγγλικού δικαίου. η κύπρος και το ηνωμένο βασίλειο προσφέρονται ιδιαίτερα σαν χρηματοοικονομικά κέντρα λόγω της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας των διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών τους, την επωφελή εφαρμογή των υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο και της ύπαρξης των διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της ελλάδας, της κύπρου και του ηνωμένου βασιλείου. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κύπριο επιχειρηματία που σχεδιάζει την είσοδο του στην ελληνική αγορά παρουσιάζουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, που εξειδικεύονται στην πλήρη υποστήριξη μιας επικείμενης εγκατάστασης στην ελλάδα. με την επικείμενη ένταξη της κύπρου στην ευρωπαϊκή eνωση οι κυπριακές εταιρίες θα αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις της ελεύθερης kοινοτικής αγοράς. η ύπαρξη μίας "ευρωπαϊκής" στρατηγικής ανάπτυξης θα είναι πλέον απαραίτητη για την υγιή παρουσία της κυπριακής επιχείρησης στην ευρωπαϊκή αγορά. η ελλάδα αποτελεί τον πρώτο "φυσικό" σταθμό για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων. αν και οι ανταμοιβές που μπορεί να προσφέρει η ελληνική αγορά είναι μεγάλες οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κύπριος επιχειρηματίας αναμένονται να είναι σημαντικές. οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ενός έμπειρου και έμπιστου συμβουλευτικού οίκου, σε όλα τα στάδια της επένδυσης. ενός οίκου που έχει ταυτόχρονη παρουσία, συνεργάτες και διασυνδέσεις στην ελλάδα και την κύπρο και έμπρακτη γνώση της ελληνικής αλλά και της κυπριακής αγοράς. φορολογικός σχεδιασμός · διεθνής φορολογικός σχεδιασμός· σχεδιασμός εταιρικών διαρθρώσεων παγκοσμίως· προστασία - διαχείριση περιουσίαςσύσταση eταιριών, aντιπροσώπευση& διοικητική υποστήριξη · σύσταση εταιριών, εμπιστευμάτων, συνεταιρισμών και υποκαταστημάτων στη kύπρο, aγγλία και όλο τον κόσμο.· παροχή έτοιμων ("shelf") εταιριών· αντιπροσώπευση - παροχή εγγεγραμμένου γραφείου, γραμματέα, τύποις mέτοχων, διευθυντών και επιτρόπων εμπιστευμάτων· aνοιγμα εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην κύπρο, στην aγγλία και σε όλο τον κόσμο. · υπηρεσίες γραμματέα εταιρίας - πρακτικά δ.ς., πληρεξούσια, γενικές συνελεύσεις, μεταβολές, έκδοση πιστοποιητικών, επίσημες μεταφράσεις και πιστοποιήσεις - νομιμοποιήσεις από αρμόδιες αρχές - πιστοποιήσεις "apostille" (πιστοποίηση βάσει της συνθήκης της χάγης, του 1961) · τήρηση βιβλίων και στοιχείων που απαιτούνται από τη νομοθεσία· αντιπροσώπευση ενώπιον των αρμοδίων αρχών, προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ετήσιων και περιοδικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας και υποβολής της ετήσιας δήλωσης στον eφορο εταιριών.διαχείριση και λειτουργία · εταιρικά επιστολόχαρτα, επαγγελματικές κάρτες, τιμολόγια, καλυπτικά φύλλα τηλεμοιοτύπου· παροχή διεύθυνσης και ταχυδρομικής θυρίδας για αλληλογραφία, τηλεφώνου, φαξ και e-mail & υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων· τιμολογήσεις· αποστολή - λήψη παραγγελιών· σύνταξη προσφορών· σύνταξη, αποστολή και αρχειοθέτηση εταιρικής αλληλογραφίας· letters of credit - ενέγγυες πιστώσεις· λειτουργία - διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών· μισθοδοσία· πλήρης γραμματειακή υποστήριξησυμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με επενδύσεις καιτον τραπεζικό τομέα · αξιολόγηση επενδύσεων & συμβουλές· διαχείριση χαρτοφυλακίου· private banking· δυναμική διαχείριση πλεονάζουσας εταιρικής ρευστότητας· aνοιγμα και διαχείριση εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμώνeλεγχος εταιριών, λογιστικές, φοροτεχνικές & νομικές yπηρεσίες · eλεγκτικές υπηρεσίες-ετήσιοι και περιοδικοί έλεγχοι εταιριών - έκδοση πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή· λογιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων ("international accounting standards") και της υποβολής τους σε όλες τις αρμόδιες αρχές· φοροτεχνικές υπηρεσίες - έναρξη, άνοιγμα φορολογικού φακέλου και χορήγηση αφμ - έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας - έκδοση πιστοποιητικών-αιτήσεων για την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας- υπολογισμός εταιρικού φόρου εισοδήματος - συμφωνία φόρου - προετοιμασία και υποβολή περιοδικών και τελικών δηλώσεων - πληρωμή φόρου - αντιπροσώπευση ενώπιον των φορολογικών αρχών για οποιοδήποτε ζήτημα· νομικές υπηρεσίες - κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και επωνυμιών, μελέτη, νομικές συμβουλές, σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων συμβουλευτικές υπηρεσίες (και για κύπριους που σχεδιάζουν επέκταση στην ελλάδα) · συμβουλές στρατηγικής (strategy consulting) και επιχειρηματικά σχέδια (business plans)· eρευνες αγοράς - εξεύρεση ή/και αξιολόγηση εταιριών στόχων εξαγοράς ή στρατηγικών εταίρων ή εμπορικών αντιπροσώπων· αποτιμήσεις επιχειρήσεων και εταιρικών μεριδίων· συμβουλές για εξαγορές - συγχωνεύσεις - πωλήσεις εταιριών· eιδικοί νομικοί eλεγχοι (legal due diligence) και ειδικοί οικονομικοί eλεγχοι (financial due diligence)υπηρεσίες υποστήριξης, ελέγχου και παρακολούθησηςeλληνικών επιχειρήσεων, κυπριακών συμφερόντων(για κύπριους που επιχειρηματίες που σχεδιάζουν εγκατάσταση στην ελλάδα): συμβουλές για την επιλογή της πιο συμφέρουσας νομικής μορφής - σύσταση εταιριών-νομικών μορφών - eπιλογή, μίσθωση-αγορά και εξοπλισμός κατάλληλων υποστατικών - eναρξη στις φορολογικές αρχές - aνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - πλήρης λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη - yπηρεσίες γραμματέα εταιρίας - μηχανογράφηση - eξεύρεση στελεχών και προσωπικού - προϋπολογισμοί - eξέταση παρεκκλίσεων - eλεγχος πληρωμών - aναφορές προς τα κεντρικά γραφεία / διοίκηση - eμπορικός έλεγχος ορθολογισμού των εξόδων & εσόδων και των αυξομειώσεων - aξιολόγηση απόδοσης στελεχών & προσωπικού η κοινή μας αποστολή"mε απόλυτη εμπιστευτικότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, να προστατεύουμε νόμιμα τα συμφέροντα του πελάτη, να μειώνουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τις διεθνείς συναλλαγές του και να ελαχιστοποιούμε τις "ψυχολογικές αποστάσεις" μεταξύ του και των διεθνών του συμφερόντων μέσω της συνεχούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και δυναμικής παρακολούθησης των ελληνικών και διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων που τα επηρεάζουν, στα πλαίσια μιας σχέσης εμπιστοσύνης, επαγγελματισμού και παραδοσιακά eλληνικής φιλικής εξυπηρέτησης". το διεθνες δικτυο εταιριων της εταιρεία μας εχει κεντρικα γραφεια στην κυπρο, δραστηριοποιειται στο τριγωνο αθηνας - λονδινου - λευκωσιας και υποστηριζεται απο ενα διεθνες δικτυο επισημων συνεργατων. παρεχουμε υπηρεσιες που αποσκοπουν στην εξυπηρετηση νομικων και φυσικων προσωπων στην ευρωπη γενικοτερα, με ιδιαιτερη εμφαση στην παροχη διεθνων υπηρεσιων στον eλληνα πελατη και τον κυπριο επιχειρηματια που σχεδιαζει την επεκταση του στην ελληνικη αγορα. οι υπηρεσιες που παρεχει η εταιρεία μας εχουν σαν βασικο κορμο τις επαγγελματικες υπηρεσιες που παρεχονται απο τα xρηματοοικονομικα κεντρα της κυπρου, του ηνωμενου βασιλειου καθως των χωρων που ειναι εξαρτημενες απο το ηνωμενο βασιλειο η / και λειτουργουν βασει του αγγλικου δικαιου. η κυπρος και το ηνωμενο βασιλειο προσφερονται ιδιαιτερα σαν χρηματοοικονομικα κεντρα λογω της υψηλης ποιοτητας και αξιοπιστιας των διεθνων επαγγελματικων υπηρεσιων τους, την επωφελη εφαρμογη των υπηρεσιων στον ελληνικο χωρο και της υπαρξης των διακρατικων συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας μεταξυ της ελλαδας, της κυπρου και του ηνωμενου βασιλειου. ιδιαιτερο ενδιαφερον για τον κυπριο επιχειρηματια που σχεδιαζει την εισοδο του στην ελληνικη αγορα παρουσιαζουν οι συμβουλευτικες υπηρεσιες μας, που εξειδικευονται στην πληρη υποστηριξη μιας επικειμενης εγκαταστασης στην ελλαδα. με την επικειμενη ενταξη της κυπρου στην ευρωπαϊκη eνωση οι κυπριακες εταιριες θα αντιμετωπισουν τις σημαντικες προκλησεις της ελευθερης kοινοτικης αγορας. η υπαρξη μιας "ευρωπαϊκης" στρατηγικης αναπτυξης θα ειναι πλεον απαραιτητη για την υγιη παρουσια της κυπριακης επιχειρησης στην ευρωπαϊκη αγορα. η ελλαδα αποτελει τον πρωτο "φυσικο" σταθμο για την ευρωπαϊκη αναπτυξη των κυπριακων επιχειρησεων. αν και οι ανταμοιβες που μπορει να προσφερει η ελληνικη αγορα ειναι μεγαλες οι προκλησεις που θα αντιμετωπισει ο κυπριος επιχειρηματιας αναμενονται να ειναι σημαντικες. οι ιδιαιτεροτητες που παρουσιαζει η ελληνικη αγορα καθιστουν απαραιτητη τη χρηση ενος εμπειρου και εμπιστου συμβουλευτικου οικου, σε ολα τα σταδια της επενδυσης. ενος οικου που εχει ταυτοχρονη παρουσια, συνεργατες και διασυνδεσεις στην ελλαδα και την κυπρο και εμπρακτη γνωση της ελληνικης αλλα και της κυπριακης αγορας. φορολογικος σχεδιασμος · διεθνης φορολογικος σχεδιασμος· σχεδιασμος εταιρικων διαρθρωσεων παγκοσμιως· προστασια - διαχειριση περιουσιαςσυσταση eταιριων, aντιπροσωπευση& διοικητικη υποστηριξη · συσταση εταιριων, εμπιστευματων, συνεταιρισμων και υποκαταστηματων στη kυπρο, aγγλια και ολο τον κοσμο.· παροχη ετοιμων ("shelf") εταιριων· αντιπροσωπευση - παροχη εγγεγραμμενου γραφειου, γραμματεα, τυποις mετοχων, διευθυντων και επιτροπων εμπιστευματων· aνοιγμα εταιρικων και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, στην aγγλια και σε ολο τον κοσμο. · υπηρεσιες γραμματεα εταιριας - πρακτικα δ.ς., πληρεξουσια, γενικες συνελευσεις, μεταβολες, εκδοση πιστοποιητικων, επισημες μεταφρασεις και πιστοποιησεις - νομιμοποιησεις απο αρμοδιες αρχες - πιστοποιησεις "apostille" (πιστοποιηση βασει της συνθηκης της χαγης, του 1961) · τηρηση βιβλιων και στοιχειων που απαιτουνται απο τη νομοθεσια· αντιπροσωπευση ενωπιον των αρμοδιων αρχων, προετοιμασια και υποβολη των απαιτουμενων απο τη νομοθεσια ετησιων και περιοδικων δηλωσεων, συμπεριλαμβανομενης και της προετοιμασιας και υποβολης της ετησιας δηλωσης στον eφορο εταιριων.διαχειριση και λειτουργια · εταιρικα επιστολοχαρτα, επαγγελματικες καρτες, τιμολογια, καλυπτικα φυλλα τηλεμοιοτυπου· παροχη διευθυνσης και ταχυδρομικης θυριδας για αλληλογραφια, τηλεφωνου, φαξ και e-mail & υπηρεσιες ληψης και διαβιβασης μηνυματων· τιμολογησεις· αποστολη - ληψη παραγγελιων· συνταξη προσφορων· συνταξη, αποστολη και αρχειοθετηση εταιρικης αλληλογραφιας· letters of credit - ενεγγυες πιστωσεις· λειτουργια - διαχειριση τραπεζικων λογαριασμων· μισθοδοσια· πληρης γραμματειακη υποστηριξησυμβουλευτικες υπηρεσιες που σχετιζονται με επενδυσεις καιτον τραπεζικο τομεα · αξιολογηση επενδυσεων & συμβουλες· διαχειριση χαρτοφυλακιου· private banking· δυναμικη διαχειριση πλεοναζουσας εταιρικης ρευστοτητας· aνοιγμα και διαχειριση εταιρικων και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμωνeλεγχος εταιριων, λογιστικες, φοροτεχνικες & νομικες yπηρεσιες · eλεγκτικες υπηρεσιες-ετησιοι και περιοδικοι ελεγχοι εταιριων - εκδοση πιστοποιητικου ορκωτου ελεγκτη· λογιστικες υπηρεσιες, συμπεριλαμβανομενης και της προετοιμασιας ετησιων και περιοδικων οικονομικων καταστασεων, βασει των διεθνων λογιστικων προτυπων ("international accounting standards") και της υποβολης τους σε ολες τις αρμοδιες αρχες· φοροτεχνικες υπηρεσιες - εναρξη, ανοιγμα φορολογικου φακελου και χορηγηση αφμ - εκδοση πιστοποιητικων φορολογικης κατοικιας - εκδοση πιστοποιητικων-αιτησεων για την εφαρμογη των συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας- υπολογισμος εταιρικου φορου εισοδηματος - συμφωνια φορου - προετοιμασια και υποβολη περιοδικων και τελικων δηλωσεων - πληρωμη φορου - αντιπροσωπευση ενωπιον των φορολογικων αρχων για οποιοδηποτε ζητημα· νομικες υπηρεσιες - κατοχυρωση εμπορικων σηματων και επωνυμιων, μελετη, νομικες συμβουλες, συνταξη και παρακολουθηση συμβασεων συμβουλευτικες υπηρεσιες (και για κυπριους που σχεδιαζουν επεκταση στην ελλαδα) · συμβουλες στρατηγικης (strategy consulting) και επιχειρηματικα σχεδια (business plans)· eρευνες αγορας - εξευρεση η/και αξιολογηση εταιριων στοχων εξαγορας η στρατηγικων εταιρων η εμπορικων αντιπροσωπων· αποτιμησεις επιχειρησεων και εταιρικων μεριδιων· συμβουλες για εξαγορες - συγχωνευσεις - πωλησεις εταιριων· eιδικοι νομικοι eλεγχοι (legal due diligence) και ειδικοι οικονομικοι eλεγχοι (financial due diligence)υπηρεσιες υποστηριξης, ελεγχου και παρακολουθησηςeλληνικων επιχειρησεων, κυπριακων συμφεροντων(για κυπριους που επιχειρηματιες που σχεδιαζουν εγκατασταση στην ελλαδα): συμβουλες για την επιλογη της πιο συμφερουσας νομικης μορφης - συσταση εταιριων-νομικων μορφων - eπιλογη, μισθωση-αγορα και εξοπλισμος καταλληλων υποστατικων - eναρξη στις φορολογικες αρχες - aνοιγμα τραπεζικων λογαριασμων - πληρης λογιστικη και φοροτεχνικη υποστηριξη - yπηρεσιες γραμματεα εταιριας - μηχανογραφηση - eξευρεση στελεχων και προσωπικου - προϋπολογισμοι - eξεταση παρεκκλισεων - eλεγχος πληρωμων - aναφορες προς τα κεντρικα γραφεια / διοικηση - eμπορικος ελεγχος ορθολογισμου των εξοδων & εσοδων και των αυξομειωσεων - aξιολογηση αποδοσης στελεχων & προσωπικου η κοινη μας αποστολη"mε απολυτη εμπιστευτικοτητα, σοβαροτητα και επαγγελματισμο, να προστατευουμε νομιμα τα συμφεροντα του πελατη, να μειωνουμε τους κινδυνους που συνδεονται με τις διεθνεις συναλλαγες του και να ελαχιστοποιουμε τις "ψυχολογικες αποστασεις" μεταξυ του και των διεθνων του συμφεροντων μεσω της συνεχους επικοινωνιας, ενημερωσης και δυναμικης παρακολουθησης των ελληνικων και διεθνων χρηματοοικονομικων εξελιξεων που τα επηρεαζουν, στα πλαισια μιας σχεσης εμπιστοσυνης, επαγγελματισμου και παραδοσιακα eλληνικης φιλικης εξυπηρετησης". (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ) Υπόψη: 1. Διευθ. Συμβούλου 2. Γεν. Διευθυντή 3. Oικονομικού Διευθυντή (για εσωτερική διανομή) ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ 15Ο “MONEY SHOW” * 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΑΒ. & ΚΥΡ.) ΞΕΝ. HILTON - ΑΘΗΝΑ 17 & 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΑΒ. & ΚΥΡ.) ΞΕΝ. HYATT- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ * MONEY SHOW ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ “ΜΟΝΕΥ SHOW” ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΑΞ. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF] - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΝΟΜΙΜΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ» ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ «ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ», Ή ΑΛΛΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΩΣ «ΟΦΣΟΡ» Ή “OFFSHORE”) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ - ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ή ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ, ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1999, ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΑΣ (KATOΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΚΕΔΕ» ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΝΟΜΙΜΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ» ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ «ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ», Ή ΑΛΛΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΩΣ «ΟΦΣΟΡ» Ή “OFFSHORE”) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ - ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Από: Focus Business Services (Cyprus) Ltd. (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας & πληροφορίες για την εταιρεία μας βρίσκονται στο τέλος του μηνύματος) [Η Focus Business Services (Cyprus) Ltd. διαθέτει πλήρη γραφεία στην Λευκωσία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Associate offices παγκοσμίως και εξειδικεύεται στην παροχή διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών σε Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fbsglobal.com) ή ζητήστε εταιρικά έντυπα από τα γραφεία μας.] ΘΕΜΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ - Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κυρίως για την νόμιμη μείωση της φορολογίας (με τη χρήση της Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων «ΚΕΔΕ») και την μεγιστοποίηση της μετά φόρων απόδοσης των επενδύσεων-περιουσίας ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ελλάδος (με τη χρήση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΙΕ» ή «CYPRUS HOLDING COMPANY») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Η ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ): ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ (1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ή ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & (2) ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 1-4) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ [ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ] Τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να μάθετε πώς εσείς και οι πελάτες σας μπορείτε να κερδίσετε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας [Οfficial Professional Associates – Intermediaries Program (“PA Program”)] ή για να μας ζητήσετε το πλήρες κείμενο της ενημερωτικής έκθεσης για τις Κυπριακές εταιρείες (1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ: Η Νόμιμη και Αποτελεσματική & Ευρωπαϊκή «Φορολογική Λύση» …με Διασφαλισμένη την Ανωνυμία Σας από την Κυπριακή Νομοθεσία» Χιλιάδες Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιώτες απολαμβάνουν νόμιμα αυτή τη στιγμή, ως μέτοχοι Κυπριακών Εταιρειών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Ή ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, τα οφέλη που προσφέρουν οι Κυπριακές ΕΔΕ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος διεθνών εταιρικών διαρθρώσεων. ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΔΕ (Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων) ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΟΥΛ. 2002) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΕΚ. 2002) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Bάσει της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας δεν θεωρούνται «εξωχώριες εταιρείες» ή «offshore», δεν συμπεριλαμβάνονται σε «μαύρες λίστες» και δεν τελούν υπό καθεστώς καταπολέμησης σε καμία χώρα του κόσμου. Βάσει της νέας Κυπριακής Νομοθεσίας οι ΕΔΕ είναι τώρα απλά … Κυπριακές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς καθώς και για επιτόπιες – εντός Κύπρου - δραστηριότητες [(1) επεκτάθηκαν τα προνόμια που είχαν πριν οι ΕΔΕ ή «εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων» και στις εγχώριες εταιρείες και δεν υφίσταται πλέον κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους, (2) καταργήθηκε η περιοριστική πρόνοια για δραστηριότητες αποκλειστικά σε άλλες χώρες εκτός Κύπρου, που ίσχυε για τις ΕΔΕ και (3) καταργήθηκε κάθε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που απολάμβαναν οι ΕΔΕ με την πρόνοια για ενιαίο εταιρικό φόρο 10% για όλες τις Κυπριακές Εταιρείες – RE: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ» ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.]. Οι Κυπριακές ΕΔΕ καθίστανται πλήρως αποδεκτές, με επίσημη έγκριση από την ΕΕ (και την Ελλάδα) και τον ΟΟΣΑ, σαν νόμιμα οχήματα διεθνών επιχειρήσεων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η FOCUS BUSINESS SERVICES ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ] «Γιατί οι Έλληνες Συστήνουν μία Κυπριακή ΕΔΕ;…τα Κίνητρα» Κυρίως για την νόμιμη μείωση της φορολογίας (με τη χρήση της Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων «ΚΕΔΕ») και την μεγιστοποίηση της μετά φόρων απόδοσης των επενδύσεων-περιουσίας ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ελλάδος (με τη χρήση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΙΕ» ή «CYPRUS HOLDING COMPANY») για την ιδιοκτησία (& προστασία της περιουσίας τους), εκμετάλλευση και επαναπατρισμό κερδών πάσης φύσεως επένδυσης ή περιουσίας/ιδιοκτησίας κινητής ή/και ακίνητης (μετοχές, χρεόγραφα χαρτοφυλακίου ή πραγματικές συμμετοχές, πνευματική ιδιοκτησία, ακίνητη περιουσία κ.α.). Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΣ Η ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό προγραμματισμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων / χρήσεων πχ.: -Εργασίες Ιθύνουσας (Holding Company) Εταιρείας – Εταιρείας Συμμετοχών / Επενδυτικής Εταιρείας -Εισαγωγές – Εξαγωγές - (& τριγωνικό εμπόριο)- Είσπραξη προμηθειών -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Ναυτιλιακά Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. «Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας» Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ) είναι, με βάσει τη νέα φορολογία, απλά Κυπριακές Εταιρείες. Από νομικής άποψης, οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και ανήκουν σε ντόπιους μόνιμους κάτοικους. Για την ακρίβεια, ο όρος «διεθνής» δεν είναι νομική έννοια, πρόκειται απλώς για μια περιγραφή που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για λόγους ευκολίας και προσδιορίζει τις επιχειρηματικές οντότητες που «ανήκουν σε αλλοδαπούς». Τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται πλαισιώνονται με την, βάσει Νόμου, δυνατότητα της διατήρησης της πλήρους ανωνυμίας των δικαιούχων των μετοχών των ΚΕΔΕ καθώς και την πλήρη άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στα τραπεζικά διαθέσιμα των ΚΕΔΕ (εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί) και των δικαιούχων τους (προσωπικοί λογαριασμοί). Η Κύπρος, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το μεγάλο δίκτυο διακρατικών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, είναι ένας ιδανικός χώρος για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η διεθνής επιχειρηματική οντότητα που λειτουργεί με έδρα την Κύπρο υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών της, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία της από τη νομοθεσία ενάντια στην φοροαποφυγή που εφαρμόζεται σε άλλα Κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ν.3091/2002). Τα κυριότερα κίνητρα των ΚΕΔΕ συνοψίζονται πιο κάτω: · Η εταιρική φορολογία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ (10% επί των καθαρών κερδών) · Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω μείωσης της φορολογίας · Οι Κυπριακές εταιρείες, βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δεν είναι εξωχώριες (offshore ή «οφσόρ») εταιρείες. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέμησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ · Τιμολόγια δαπανών και εξόδων από Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται στα Ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων (αποφεύγονται δηλαδή οι περιπλοκές των «offshore» / εξωχώριων τιμολογίων – ν. 3091/2002 – που δεν εκπίπτουν) · Oι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 π. 3) στον «ειδικό φόρο του 3%» που προβλέπεται από τον Νέο Ελληνικό Φορολογικό Νόμο 3091/2002 · Πληρωμές από κυπριακές ΕΔΕ προς εξωχώριες, ως προς τη Κύπρο, εταιρείες δεν επιβαρύνονται με κανένα φόρο παρακράτησης ή καμία άλλη επί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση · Η Κυπριακή Φορολογική Νομοθεσία δεν περιέχει δυσμενείς διατάξεις για συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών με «εξωχώριες» ή «offshore» εταιρείες · Τα πιο πάνω αφήνουν σημαντικές ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό με τη χρήση «εξωχώριων» ή «offshore» εταιρειών σε συνδυασμό με τις Κυπριακές εταιρείες · Οι φορολογικές ζημίες που δεν συμψηφίζονται με κέρδη μέσα στο έτος μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, έπ’ αόριστων. Επίσης, φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη άλλης εταιρείας του ομίλου με τη οποία υπάρχει 75% άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση · Απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση τίτλων ή κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή μερίσματα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό · Οι αλλοδαποί δικαιούχοι των Κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους ή τέλη πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας · Η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων στο εξωτερικό χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση σε συνδυασμό με το ευρύ Δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας παραμένουν ένα πολύ δυνατό ατού για το κυπριακό τομέα διεθνών δραστηριοτήτων · Επιτρέπονται οι χωρίς φορολογική επίπτωση αναδιοργανώσεις, ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών · Πρόσβαση & χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 (& άλλες 39! Υπό διαπραγμάτευση στο παρόν στάδιο) διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, εκ των οποίων ιδιαίτερα επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί με την Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής · Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων συνεχίζουν να φορολογούνται με συντελεστή 4,25% · Πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυμίας των δικαιούχων (προαιρετική ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά) – τα στοιχεία των ιδιοκτητών Κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε καμία Κρατική αρχή – δημόσιο αρχείο · Πλήρης απελευθέρωση συναλλάγματος – κανένας περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών · Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της Κυπριακής Κρατικής πολιτικής) · Δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου (στην Κυπριακή αγορά) ή/και εκτός Κύπρου, χωρίς καμία επιπλέον άδεια · Δυνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ – σύστημα VIES · Δυνατότητα ανοίγματος γραφείου-εγκατάστασης στην Λευκωσία ή άλλες πόλεις (και για διενέργεια και επιτόπιων συναλλαγών) για άμεσες επενδύσεις ή/και για να δοθεί αυξημένη «αξιοπιστία» στο φορολογικό προγραμματισμό του πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδών της Κυπριακής Εταιρείας «Πώς οι Έλληνες Χρησιμοποιούν μία Κυπριακή ΕΔΕ;… Παραδείγματα» (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) [βλέπε στη συνέχεια … «Αποσπάσματα από την έκθεση για τις Κυπριακές εταιρείες» κεφάλαιο 4.] «Η Λειτουργία της Εταιρείας …οι Υπηρεσίες Μας …Τα Έξοδα Σας» Η λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή υπόθεση. Είμαστε επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές / Νομοθεσία. Σας παρέχουμε πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική κάλυψη στην Κύπρο και ΔΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη – Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών ]. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του Έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές αρχές της FBS είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων. Ενημερωτικά, το πλήρες κόστος σύστασης μιας Κυπριακής ΕΔΕ ανέρχεται σε 1.500 EURO και τα ετήσια έξοδα αντιπροσώπευσης (πλήρης υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραμμένου γραφείου, γραμματέα) σε 1.000 EURO. «Πρόσκληση σε συνάντηση ή ενημέρωση μέσω e-mail» Εάν: έχετε σοβαρό ενδιαφέρον για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας (ή εταιρείας σε άλλη διεθνή δικαιοδοσία – κράτος) στο άμεσο μέλλον τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε με εσάς, ή / και τους οικονομικούς, φοροτεχνικούς, νομικούς σας σύμβουλους, τη δική σας εξειδικευμένη περίπτωση και ανάγκες, να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας υποβάλουμε οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας και να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό Ή σε αυτό το στάδιο θέλετε απλώς μια γενικότερης φύσεως ενημέρωση για τις Κυπριακές Εταιρείες, τις επωφελείς χρήσεις τους και λεπτομέρειες για τις τελευταίες διατάξεις της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας παρακαλώ είτε (α) διαβάστε αποσπάσματα της ενημερωτικής έκθεσης που ακολουθεί, (β) ζητήστε μας να σας αποστείλουμε με e-mail (αρχείο PDF) to πλήρες κείμενο της έκθεσης,(γ) περάστε από τα γραφεία μας (ώρες γραφείου) για να προμηθευτείτε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, την μπροσούρα του οίκου μας και ένα πλήρες «πακέτο ενημέρωσης», είτε και (δ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.fbsglobal.com. Άρης Κοτσομύτης ΒSc, ACA, ΙCPA (Cy) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (2) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (περιεχόμενα & κεφάλαια 1-4) [τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7475 050-1 και ζητήστε μας να σας αποστείλουμε με e-mail (αρχείο PDF) το πλήρες κείμενο της έκθεσης] Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων («ΚΕΔΕ») Κυπριακές Εταιρείες Περιεχόμενα Εισαγωγή (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο (2) Η Κύπρος και η επικείμενη ένταξη της στην Ε.Ε. (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής Νομοθεσίας (4) Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα (5) Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα (6) Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας & εταιρικό δίκαιο - Εταιρικό δίκαιο - Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών - Έγκριση ονόματος - Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό - Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι-Ανωνυμία - Γενικές Συνελεύσεις - Διευθυντές & Δ.Σ. - Εταιρικά έγγραφα - Τέλη Χαρτοσήμων - Γραμματέας - Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο) - Τραπεζικοί λογαριασμοί - Πιστοποιητικό σύστασης - Λογιστικά βιβλία & στοιχεία - Καθημερινή διαχείριση (7) Ενημέρωση & Τα νέα της Focus Business Services - Επέκταση σε νέα Κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία - Ίδρυση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδος (7/2/2005) (& εκλογή της Focus Business Services στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου) - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ - Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων / πατέντων / πνευματικών δικαιωμάτων στην Κύπρο & παγκοσμίως - Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τα Channel Islands (& παγκοσμίως) - Προβλήματα - Λύσεις: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2005 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: 1. Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαϊκό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας , Δημόσιες Υπηρεσίες ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές «οικογενειακές» εταιρείες. Το 2004, βάσει των επίσημων στοιχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη), οι εγγραφές Κυπριακών εταιρειών έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Οι νέες εγγραφές εταιρειών για το 2004 ανέρχονται σε 11.586 εταιρείες (& 1.848 έως 28/2/2005). Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2001 (9.432 εταιρείες). Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία την 31/12/2004 είναι 125.361. Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους «φορολογικούς παράδεισους» ή τις «μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες» («μαύρη λίστα») όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο «συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα» από τον ΟΟΣΑ. Η Κύπρος θεωρείται ενός «υψηλού-προφίλ» δικαιοδοσία που παρέχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα. Οι φορολογικοί παράδεισοι, αν και προσφέρουν μηδενική φορολογία, υστερούν σε αυτό το σημείο και δεν προσφέρονται για υψηλού-επιπέδου συναλλαγές, λόγω της έλλειψης δημόσιου αρχείου μετόχων-διευθυντών και συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Περί τις 80,000 διεθνείς επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με έδρα τους την Κύπρο, πολλές από αυτές Ελληνικών συμφερόντων. Αρκετές από αυτές διαθέτουν τα δικά τους πλήρως δραστηριοποιημένα γραφεία στην Κύπρο. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες. 2. Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ακολουθείται από τις Αρμόδιες Αρχές το μοντέλο του Λουξεμβούργου, αλλά με ακόμη χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Η Κύπρος έχει την χαμηλότερη φορολογία στην Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη. Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη «εναρμόνιση» της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της «εναρμόνισης» είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο «αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός» εντός της Κοινότητας. Ο νέος φορολογικός νόμος αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / «εξωχώριων εταιρειών» που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοϊκή φορολογική μεταρρύθμιση και (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου – τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός καθώς και εκτός Κύπρου. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν παρακρατήσεις στα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αλλοδαπούς μετόχους και ότι υπάρχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές για εισοδήματα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου και που μειώνουν τον αποτελεσματικό συντελεστή φόρου εισοδήματος, για μια εταιρία που δραστηριοποιείται εκτός Κύπρου, σε επίπεδα κάτω του 10%, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και σε 0%. Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις. Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ , που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές. Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός «υψηλού-επιπέδου» διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά. 4. Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.: -Εισαγωγές – Εξαγωγές -Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών -Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) -Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας -Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων -Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες -Ναυτιλιακά Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής: · Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα, δηλαδή εξοικονομείται 25% φόρου για τα «Κυπριακά κέρδη»! – ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ · ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος) · Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.ο.κ). · Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ROYALTIES (κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως · Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) – επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES EΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Με ισχύ από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005, λόγω ανάπτυξης της εταιρείας και για τη καλύτερη σας εξυπηρέτηση, τα Κεντρικά μας γραφεία μεταφέρονται (επεκτείνονται) από την υφιστάμενη μας διεύθυνση στη διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 9, Λευκωσία. Σημειώνουμε ότι: (α) δεν θα υπάρξει αλλαγή στους αριθμούς τηλεφώνων, φαξ & ταχυδρομικού κωδικού της εταιρείας, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή της εταιρικής μας ιστοσελίδας (β) τα παλιά μας γραφεία (2ος & 4ος όρόφος στο Μέγαρο LIBRA HOUSE) διατηρούνται στη διάθεση του ομίλου και θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο (“satellite offices”)– σημ.: βρίσκονται σε απόσταση 200μ. από τα νέα μας γραφεία. (γ) απολογούμαστε εκ των προτέρων και ζητούμε την κατανόηση σας για τυχόν «μικροταλαιπωρίες» κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των γραφείων μας (από 18-23 Φεβρουαρίου 2005) (δ) το ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου της Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Νο.9, είναι νεόδμητο κτίριο με νεοκλασική αρχιτεκτονική και ένα από τα πιο μοντέρνα και τεχνολογικώς προηγμένα κτίρια γραφείων στην Κύπρο. Η Focus Business Services θα κατέχει το ρετιρέ του κτιρίου (550 τ.μ., 35 θέσεις εργασίας, χώροι υποδοχής, 3 αίθουσες συνεδριάσεων) ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (7/2/2005) (& ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ 2ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ) Ιδρύθηκε στις 7/2/2005, υπό την αιγίδα της Κυπριακής και Ελληνικής Κυβέρνησης και σαν μέρος του ΚΕΒΕ – Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (αντίστοιχο του ΕΒΕΑ) ο Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος. Μέρος των σκοπών του Συνδέσμου, είναι η προαγωγή, επέκταση και ενθάρρυνση των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και η υποβολή σχετικών προτάσεων στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Ο κ. Αριστείδης Κοτσομύτης (εκπροσωπώντας την Focus Business Services, που είναι από τα Ιδρυτικά Μέλη) εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Η Α.Ε. εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο θα είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου. Άλλα μέλη του Δ.Σ. (στο οποίο εκπροσωπούνται ευρύ φάσμα κλάδων & επαγγελμάτων) είναι οι Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA Bank, o λογιστικός οίκος PricewaterhouseCoopers κ.α. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ] Faithfully yours A Kotsomitis BSc ACA ICPA (Cy) Managing Director FOCUS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD www.fbsglobal.com Nicosia Main Office: SEVERIS HOUSE, No. 9, Archbishop Makarios III Avenue CYPRUS Tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) Fax: +357 (22) 668 180 E-mail: cyprus@fbsglobal.com Money Show (WWW.MONEYSHOW.ORG) Το 2005 διοργανώνεται για 15η συνεχή φορά στην Ελλάδα, από τo Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με συνδιοργανωτές τα μεγαλύτερα διμερή επιμελητήρια, το κεντρικό επιχειρηματικό επενδυτικό Πολυσυνέδριο /Εκθεση Money Show. Η ιδέα του Money Show Το Money Show είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα πολυσυνεδριακό φόρουμ που αποτελείται από Συνεδριακές Εκδηλώσεις και Εκθεσιακές Εταιρικές παρουσιάσεις, της επενδυτικής αγοράς, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της αγοράς χρήματος. Κάθε χρονιά συγκεντρώνει, στο πλαίσιο της διοργάνωσής του, όλες τις δυνάμεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσμικών φορέων της αγοράς χρήματος, των μεγάλων επενδύσεων και των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων. Βασικοί στόχοι του Money Show: · Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και Πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε μία εκδήλωση, σε ένα Πολυσυνέδριο – Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. · Δυνατότητα διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. · Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις δυνατότητες της Εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις εξέλιξής της. Κοινό: Το Money Show, ως διοργάνωση στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση ειδικής μερίδας κοινού άμεσου ενδιαφέροντος του Money Show. · Επιχειρηματίες (βιομηχάνους, βιοτέχνες, ξενοδόχους, εμπόρους) · Ελεύθερους επαγγελματίες (νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, οργανωτές κ.λ.π) · Επενδυτές · Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών · Επιστημονικό δυναμικό · Φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης ___________________________________________ FOCUS BUSINESS SERVICES GROUP WEBSITE www.fbscyprus.com (International Site) www.fbsglobal.com (Greek Site) FOCUS BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD HEAD OFFICE A K KOTSOMITIS Chartered Accountants Ltd Nicosia Main Office: SEVERIS HOUSE, No. 9, Archbishop Makarios III Avenue [Satellite Offices: LIBRA HOUSE, 2nd & 4th floor 21 P. Katelari Street (& Diagorou Ave.)] P.O. Box 22784, 1524 Nicosia CYPRUS Tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) Fax: +357 (22) 668 180 E-mail: cyprus@fbscyprus.com, cyprus@fbsglobal.com FBS HELLAS ATHENS 92 Vasilissis Sofias Avenue 115 28 ATHENS, GREECE Τel.:+30 (210) 7475 050-51 Fax: +30 (210) 7475 055 THESSALONIKI ARISTOTELIS BUILDING BALKAN OFFICE COMPLEX 4th floor, 31 Gianitson St. GR-54627, THESSALONIKI GREECE Τel.:+30 (2310) 530 450 Fax:+30 (2310) 534 005 E-mail: cyprus@fbscyprus.com, hellas@fbsglobal.com (LEGAL DEPARTMENT) 14 Mnasiades St., 1065 Nicosia, CYPRUS (παρακαλω εκτυπωστε για πιο ευκολη αναγνωση) υποψη: 1. διευθ. συμβουλου 2. γεν. διευθυντη 3. oικονομικου διευθυντη (για εσωτερικη διανομη) κυπριακες εταιρeιες - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου προσκληση (για γνωριμια με τον προεδρο του ομιλου μας - ενημερωση) στο περιπτερο της focus business services στο 15ο "money show" * 3 & 4 δεκεμβριου (σαβ. & κυρ.) ξεν. hilton - αθηνα 17 & 18 δεκεμβριου (σαβ. & κυρ.) ξεν. hyatt- θες/νικη * money show βλεπε σχετικο ενημερωτικο σημειωμα για το "μονευ show" στην τελευταια σελιδα του φαξ. κυπριακες εταιρeιες [προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας η αποστολη λεπτομερους ενημερωτικης εκθεσης - σε μορφη αρχειου pdf] - - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου η νομιμη, ευρωπαϊκη και αποτελεσματικη λυση μειωστε νομιμα την παγκοσμια συνολικη φορολογικη σας επιβαρυνση και απελευθερωστε διαθεσιμα για επανεπενδυση μεγιστοποιηστε την μετα φορων αποδοση των επενδυσεων σας - ελαχιστοποιηστε τις "φορολογικες διαρροες" μειωστε τους κινδυνους (αποφευγοντας τις "εξωχωριες εταιρειες", η αλλως γνωστες ως "οφσορ" η "offshore") χρησιμοποιωντας - αντι αυτων - κυπριακες εταιρειες για τις διεθνεις σας συναλλαγες προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας στην αθηνα η την θεσσαλονικη - συναντησεις διεξαγονται, αδειαλειπτα απο το 1999, σε εβδομαδιαια βαση και καθ'ολη τη διαρκεια του ετους η αποστολη σε σας (katoπιν αιτησεως) λεπτομερους ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων "κεδε" κυπριακες εταιρeιες - λυση διεθνους φορολογικου προγραμματισμου η νομιμη, ευρωπαϊκη και αποτελεσματικη λυση μειωστε νομιμα την παγκοσμια συνολικη φορολογικη σας επιβαρυνση και απελευθερωστε διαθεσιμα για επανεπενδυση μεγιστοποιηστε την μετα φορων αποδοση των επενδυσεων σας - ελαχιστοποιηστε τις "φορολογικες διαρροες" μειωστε τους κινδυνους (αποφευγοντας τις "εξωχωριες εταιρειες", η αλλως γνωστες ως "οφσορ" η "offshore") χρησιμοποιωντας - αντι αυτων - κυπριακες εταιρειες για τις διεθνεις σας συναλλαγες απο: focus business services (cyprus) ltd. (πληρη στοιχεια επικοινωνιας & πληροφοριες για την εταιρεια μας βρισκονται στο τελος του μηνυματος) [η focus business services (cyprus) ltd. διαθετει πληρη γραφεια στην λευκωσια, αθηνα και θεσσαλονικη και associate offices παγκοσμιως και εξειδικευεται στην παροχη διεθνων επαγγελματικων υπηρεσιων σε ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες. για περισσοτερες πληροφοριες παρακαλω οπως επισκεφθειτε την ιστοσελιδα της εταιρειας (www.fbsglobal.com) η ζητηστε εταιρικα εντυπα απο τα γραφεια μας.] θεμα: κυπριακες εταιρeιες - η νομιμη και αποτελεσματικη ευρωπαϊκη λυση φορολογικου προγραμματισμου (κυριως για την νομιμη μειωση της φορολογιας (με τη χρηση της κυπριακης εταιρειας διεθνων επιχειρησεων "κεδε") και την μεγιστοποιηση της μετα φορων αποδοσης των επενδυσεων-περιουσιας εντος και εκτος ελλαδος (με τη χρηση της κυπριακης ιθυνουσας εταιρειας "κιε" η "cyprus holding company") προσκληση σε συναντηση η περαιτερω ενημερωση (η επωφελης χρηση των κυπριακων εταιρειων και της κυπρου για ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες & αλλα επικαιρα και σημαντικα θεματα φορολογικου προγραμματισμου) σημειωση (περιεχομενα μυνηματος): ακολουθουν (1) ενημερωτικο μυνημα - προσκληση σε συναντηση στα γραφεια μας στην αθηνα η τη θεσσαλονικη & (2) τα περιεχομενα και αποσπασματα (κεφ. 1-4) σχετικης ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες (εταιρικη, φορολογικη νομοθεσια, χρησεις & πρακτικα θεματα) που μπορειτε χωρις χρεωση να μας ζητησετε να σας προμηθευσουμε [αποκλειστικα για ενημερωτικη χρηση] τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 (κεντρικο τηλεφωνο για συναντησεις ελλαδος) και ζητηστε μας συναντηση στην αθηνα η τη θεσσαλονικη για να μαθετε πως εσεις και οι πελατες σας μπορειτε να κερδισετε απο το προγραμμα συνεργασιας [οfficial professional associates - intermediaries program ("pa program")] η για να μας ζητησετε το πληρες κειμενο της ενημερωτικης εκθεσης για τις κυπριακες εταιρειες (1) ενημερωτικο μυνημα: η νομιμη και αποτελεσματικη & ευρωπαϊκη "φορολογικη λυση" …με διασφαλισμενη την ανωνυμια σας απο την κυπριακη νομοθεσια" χιλιαδες ελληνες επιχειρηματιες και ιδιωτες απολαμβανουν νομιμα αυτη τη στιγμη, ως μετοχοι κυπριακων εταιρειων και ανεξαρτητα απο το ειδος η το μεγεθος των δραστηριοτητων τους, τα οφελη που προσφερουν οι κυπριακες εδε, ειτε μεμονωμενα ειτε ως μερος διεθνων εταιρικων διαρθρωσεων. οι κυπριακες εδε (εταιρειες διεθνων επιχειρησεων) επισημα πλεον και βασει των νεων φορολογικων νομων της κυπριακης δημοκρατιας (ιουλ. 2002) και της ελληνικης δημοκρατιας (δεκ. 2002) θεωρουνται εγχωριες εταιρειες. bασει της ελληνικης και κυπριακης νομοθεσιας δεν θεωρουνται "εξωχωριες εταιρειες" η "offshore", δεν συμπεριλαμβανονται σε "μαυρες λιστες" και δεν τελουν υπο καθεστως καταπολεμησης σε καμια χωρα του κοσμου. βασει της νεας κυπριακης νομοθεσιας οι εδε ειναι τωρα απλα … κυπριακες εταιρειες και μπορουν να χρησιμοποιηθουν για διεθνεις καθως και για επιτοπιες - εντος κυπρου - δραστηριοτητες [(1) επεκταθηκαν τα προνομια που ειχαν πριν οι εδε η "εταιρειες αλλοδαπων συμφεροντων" και στις εγχωριες εταιρειες και δεν υφισταται πλεον κανενας διαχωρισμος μεταξυ τους, (2) καταργηθηκε η περιοριστικη προνοια για δραστηριοτητες αποκλειστικα σε αλλες χωρες εκτος κυπρου, που ισχυε για τις εδε και (3) καταργηθηκε καθε ευνοϊκη φορολογικη μεταχειριση που απολαμβαναν οι εδε με την προνοια για ενιαιο εταιρικο φορο 10% για ολες τις κυπριακες εταιρειες - re: "εναρμονιση" με την ε.ε.]. οι κυπριακες εδε καθιστανται πληρως αποδεκτες, με επισημη εγκριση απο την εε (και την ελλαδα) και τον οοσα, σαν νομιμα οχηματα διεθνων επιχειρησεων. σημαντικη σημειωση: η focus business services παρεχει υπηρεσιες συστασης & διαχειρισης εταιρειων και αλλων νομικων μορφων στην κυπρο και σε αλλες δικαιοδοσιες παγκοσμιως] "γιατι οι ελληνες συστηνουν μια κυπριακη εδε;…τα κινητρα" κυριως για την νομιμη μειωση της φορολογιας (με τη χρηση της κυπριακης εταιρειας διεθνων επιχειρησεων "κεδε") και την μεγιστοποιηση της μετα φορων αποδοσης των επενδυσεων-περιουσιας εντος και εκτος ελλαδος (με τη χρηση της κυπριακης ιθυνουσας εταιρειας "κιε" η "cyprus holding company") για την ιδιοκτησια (& προστασια της περιουσιας τους), εκμεταλλευση και επαναπατρισμο κερδων πασης φυσεως επενδυσης η περιουσιας/ιδιοκτησιας κινητης η/και ακινητης (μετοχες, χρεογραφα χαρτοφυλακιου η πραγματικες συμμετοχες, πνευματικη ιδιοκτησια, ακινητη περιουσια κ.α.). η κυπριακη ιθυνουσα εταιρεια θεωρειται τωρα (με τον νεο φορολογικο νομο της κυπρου & την ενταξη στην εε) απο τους διεθνεις ειδημονες φορολογικου προγραμματισμου ως η πλεον αποτελεσματικη λυση για ιδιοκτησια και εκμεταλλευση επενδυσεων - περιουσιας, παγκοσμιως. οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο προγραμματισμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων / χρησεων πχ.: -εργασιες ιθυνουσας (holding company) εταιρειας - εταιρειας συμμετοχων / επενδυτικης εταιρειας -εισαγωγες - εξαγωγες - (& τριγωνικο εμποριο)- εισπραξη προμηθειων -παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων -ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας -ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων -ναυτιλιακα η focus business services ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. "η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης και φορολογικης νομοθεσιας" οι κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων (κεδε) ειναι, με βασει τη νεα φορολογια, απλα κυπριακες εταιρειες. απο νομικης αποψης, οι διεθνεις επιχειρηματικες οντοτητες δεν διαφερουν καθολου απο τις αντιστοιχες επιχειρηματικες οντοτητες που ειναι εγγεγραμμενες στην κυπρο και ανηκουν σε ντοπιους μονιμους κατοικους. για την ακριβεια, ο ορος "διεθνης" δεν ειναι νομικη εννοια, προκειται απλως για μια περιγραφη που χρησιμοποιειται απο τους επαγγελματιες για λογους ευκολιας και προσδιοριζει τις επιχειρηματικες οντοτητες που "ανηκουν σε αλλοδαπους". τα σημαντικα φορολογικα κινητρα που προσφερονται πλαισιωνονται με την, βασει νομου, δυνατοτητα της διατηρησης της πληρους ανωνυμιας των δικαιουχων των μετοχων των κεδε καθως και την πληρη αρση των συναλλαγματικων περιορισμων στα τραπεζικα διαθεσιμα των κεδε (εταιρικοι τραπεζικοι λογαριασμοι) και των δικαιουχων τους (προσωπικοι λογαριασμοι). η κυπρος, χαρη στη γεωγραφικη της θεση και το μεγαλο δικτυο διακρατικων συμβασεων για την αποφυγη της διπλης φορολογιας, ειναι ενας ιδανικος χωρος για την διεξαγωγη δραστηριοτητων στις αγορες της μεσης ανατολης, της αφρικης και της ευρωπης. το γεγονος οτι η διεθνης επιχειρηματικη οντοτητα που λειτουργει με εδρα την κυπρο υποκειται σε φορολογια επι των κερδων της, αποτελει σημαντικο παραγοντα για την προστασια της απο τη νομοθεσια εναντια στην φοροαποφυγη που εφαρμοζεται σε αλλα κρατη συμπεριλαμβανομενης και της ελλαδας (ν.3091/2002). τα κυριοτερα κινητρα των κεδε συνοψιζονται πιο κατω: · · η εταιρικη φορολογια ειναι η χαμηλοτερη στην εε (10% επι των καθαρων κερδων) · · με τον καταλληλο φορολογικο σχεδιασμο υπαρχουν δυνατοτητες περαιτερω μειωσης της φορολογιας · · οι κυπριακες εταιρειες, βασει της ελληνικης και ευρωπαϊκης νομοθεσιας, δεν ειναι εξωχωριες (offshore η "οφσορ") εταιρειες. οι κυπριακες εταιρειες ειναι ευρωπαϊκες εγχωριες εταιρειες που δεν τελουν υπο οποιοδηποτε καθεστως καταπολεμησης απο την ελλαδα, την εε η τον οοσα · · τιμολογια δαπανων και εξοδων απο κυπριακες εταιρειες αναγνωριζονται στα ελληνικα βιβλια και εκπιπτουν απο τα εσοδα των ελληνικων επιχειρησεων (αποφευγονται δηλαδη οι περιπλοκες των "offshore" / εξωχωριων τιμολογιων - ν. 3091/2002 - που δεν εκπιπτουν) · · oι κυπριακες εταιρειες δεν υποκεινται (απαλλασσονται βασει του αρθρου 15 π. 3) στον "ειδικο φορο του 3%" που προβλεπεται απο τον νεο ελληνικο φορολογικο νομο 3091/2002 · · πληρωμες απο κυπριακες εδε προς εξωχωριες, ως προς τη κυπρο, εταιρειες δεν επιβαρυνονται με κανενα φορο παρακρατησης η καμια αλλη επι προσθετη φορολογικη επιβαρυνση · · η κυπριακη φορολογικη νομοθεσια δεν περιεχει δυσμενεις διαταξεις για συναλλαγες κυπριακων εταιρειων με "εξωχωριες" η "offshore" εταιρειες · · τα πιο πανω αφηνουν σημαντικες ευκαιριες για φορολογικο σχεδιασμο με τη χρηση "εξωχωριων" η "offshore" εταιρειων σε συνδυασμο με τις κυπριακες εταιρειες · · οι φορολογικες ζημιες που δεν συμψηφιζονται με κερδη μεσα στο ετος μπορουν να μεταφερθουν και να συμψηφιστουν με μελλοντικα κερδη, επ' αοριστων. επισης, φορολογικες ζημιες μπορουν να συμψηφιστουν με κερδη αλλης εταιρειας του ομιλου με τη οποια υπαρχει 75% αμεση η εμμεση μετοχικη σχεση · · απαλλασσονται του εταιρικου φορου, κερδη που προερχονται απο τη διαθεση τιτλων η κερδη απο μονιμη εγκατασταση στο εξωτερικο η μερισματα απο το εσωτερικο η το εξωτερικο · · οι αλλοδαποι δικαιουχοι των κυπριακων εταιρειων δεν επιβαρυνονται με επιπλεον φορους η τελη περαν της εταιρικης φορολογιας επι των φορολογητεων κερδων της εταιρειας · · η δυνατοτητα πραγματοποιησης πληρωμων, μερισματων, τοκων και δικαιωματων στο εξωτερικο χωρις καμια φορολογικη επιβαρυνση σε συνδυασμο με το ευρυ δικτυο συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας παραμενουν ενα πολυ δυνατο ατου για το κυπριακο τομεα διεθνων δραστηριοτητων · · επιτρεπονται οι χωρις φορολογικη επιπτωση αναδιοργανωσεις, ενοποιησεις και συγχωνευσεις εταιρειων · · προσβαση & χρηση των ευρωπαϊκων κοινοτικων οδηγιων και των 40 (& αλλες 39! υπο διαπραγματευση στο παρον σταδιο) διακρατικων συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας, εκ των οποιων ιδιαιτερα επωφελεις ειναι αυτες που εχουν συναφθει με την ρωσια, την ανατολικη ευρωπη & τις χωρες της μεση ανατολης · · οι εταιρειες διαχειρισης πλοιων συνεχιζουν να φορολογουνται με συντελεστη 4,25% · · πληρης κατοχυρωση της ιδιοκτησιας & της ανωνυμιας των δικαιουχων (προαιρετικη ανωνυμια για καθε μετοχο ξεχωριστα) - τα στοιχεια των ιδιοκτητων κυπριακων εταιρειων δεν καταχωρουνται / δηλωνονται σε καμια κρατικη αρχη - δημοσιο αρχειο · · πληρης απελευθερωση συναλλαγματος - κανενας περιορισμος στην διακινηση κεφαλαιων και πληρωμων · · ισχυρο τραπεζικο απορρητο (ακρογωνιαιος λιθος της κυπριακης κρατικης πολιτικης) · · δυνατοτητα δραστηριοποιησης εντος κυπρου (στην κυπριακη αγορα) η/και εκτος κυπρου, χωρις καμια επιπλεον αδεια · · δυνατοτητα εγγραφης στο ευρωπαϊκο μητρωο φπα - συστημα vies · · δυνατοτητα ανοιγματος γραφειου-εγκαταστασης στην λευκωσια η αλλες πολεις (και για διενεργεια και επιτοπιων συναλλαγων) για αμεσες επενδυσεις η/και για να δοθει αυξημενη "αξιοπιστια" στο φορολογικο προγραμματισμο του πελατη που παρουσιαζει ιδιαιτερα υψηλα επιπεδα κερδων της κυπριακης εταιρειας "πως οι ελληνες χρησιμοποιουν μια κυπριακη εδε;… παραδειγματα" (χωρις καμια αλλαγη στη νομικη μορφη / τροπο διεξαγωγης των δραστηριοτητων τους στην ελλαδα) [βλεπε στη συνεχεια … "αποσπασματα απο την εκθεση για τις κυπριακες εταιρειες" κεφαλαιο 4.] "η λειτουργια της εταιρειας …οι υπηρεσιες μας …τα εξοδα σας" η λειτουργια της κυπριακης εταιρειας ειναι απλη υποθεση. ειμαστε επισημα εξουσιοδοτημενοι απο τις αρμοδιες κυπριακες αρχες για την αντιπροσωπευση αλλοδαπων στην συσταση και τη λειτουργια κυπριακων εταιρειων και αναλαμβανουμε ολα τα διαδικαστικα θεματα και τις υποχρεωσεις της εταιρειας σας προς ολες τις αρμοδιες κυπριακες αρχες / νομοθεσια. σας παρεχουμε πληρη νομικη, φορολογικη και λογιστικη καλυψη στην κυπρο και διεθνως [και ανοιγμα εταιρικων αλλα και προσωπικων τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τo guernsey (channel islands), την αγγλια και παγκοσμιως, υπο την ιδιοτητα μας ως επισημου συνεργατη - οfficial ιntroducer - διεθνους φημης τραπεζων ]. η εμπειρια, η εξειδικευση και η παρουσια μας στην κυπρο, ελλαδα και αγγλια (associate office) εγγυουνται μια ολοκληρωμενη υπηρεσια στα μετρα του ελληνα επιχειρηματια / ιδιωτη, μεσα στα πλαισια μιας φιλικης σχεσης συνεργασιας που παραλληλα διαφυλαττει το απορρητο και την εμπιστευτικοτητα των συναλλαγων σας. βασικες αρχες της fbs ειναι (1) η δυναμικη παρακολουθηση των ελληνικων και των διεθνων δημοσιονομικων και νομοθετικων εξελιξεων, η συνεχης ενημερωση του πελατη και η παροχη νομιμων και αποτελεσματικων λυσεων διεθνους φορολογικου σχεδιασμου και (2) η παροχη υψηλου επιπεδου υπηρεσιων με πληρη εμπιστευτικοτητα και σε λογικο κοστος που παντα θα ξερετε εκ των προτερων. ενημερωτικα, το πληρες κοστος συστασης μιας κυπριακης εδε ανερχεται σε 1.500 euro και τα ετησια εξοδα αντιπροσωπευσης (πληρης υπηρεσια διευθυντων, εγγεγραμμενου γραφειου, γραμματεα) σε 1.000 euro. "προσκληση σε συναντηση η ενημερωση μεσω e-mail" εαν: εχετε σοβαρο ενδιαφερον για τη συσταση κυπριακης εταιρειας (η εταιρειας σε αλλη διεθνη δικαιοδοσια - κρατος) στο αμεσο μελλον τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 (κεντρικο τηλεφωνο για συναντησεις ελλαδος) και ζητηστε μας συναντηση στην αθηνα η τη θεσσαλονικη για να συζητησουμε με εσας, η / και τους οικονομικους, φοροτεχνικους, νομικους σας συμβουλους, τη δικη σας εξειδικευμενη περιπτωση και αναγκες, να απαντησουμε ολες τις ερωτησεις σας, να σας υποβαλουμε οικονομικη προσφορα για τις υπηρεσιες μας και να σας προμηθευσουμε με σχετικο εντυπο ενημερωτικο υλικο η σε αυτο το σταδιο θελετε απλως μια γενικοτερης φυσεως ενημερωση για τις κυπριακες εταιρειες, τις επωφελεις χρησεις τους και λεπτομερειες για τις τελευταιες διαταξεις της κυπριακης εταιρικης και φορολογικης νομοθεσιας παρακαλω ειτε (α) διαβαστε αποσπασματα της ενημερωτικης εκθεσης που ακολουθει, (β) ζητηστε μας να σας αποστειλουμε με e-mail (αρχειο pdf) to πληρες κειμενο της εκθεσης,(γ) περαστε απο τα γραφεια μας (ωρες γραφειου) για να προμηθευτειτε σχετικο εντυπο ενημερωτικο υλικο, την μπροσουρα του οικου μας και ενα πληρες "πακετο ενημερωσης", ειτε και (δ) επισκεφθειτε την ιστοσελιδα μας στη διευθυνση www.fbsglobal.com. αρης κοτσομυτης βsc, aca, ιcpa (cy) προεδρος και διευθυνων συμβουλος (2) αποσπασματα ενημερωτικης εκθεσης (περιεχομενα & κεφαλαια 1-4) [τηλεφωνηστε μας τωρα στο 210-7475 050-1 και ζητηστε μας να σας αποστειλουμε με e-mail (αρχειο pdf) το πληρες κειμενο της εκθεσης] κυπριακες εταιρειες διεθνων επιχειρησεων ("κεδε") κυπριακες εταιρειες περιεχομενα εισαγωγη (1) (1) η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο (2) (2) η κυπρος και η επικειμενη ενταξη της στην ε.ε. (3) (3) η κυπρος και τα κινητρα της κυπριακης εταιρικης νομοθεσιας (4) (4) οι χρησεις των κεδε στην ελλαδα (5) (5) διακρατικες συμβασεις - η συμβαση με την ελλαδα (6) (6) η διαδικασια εγγραφης κυπριακης εταιρειας & εταιρικο δικαιο - - εταιρικο δικαιο - - συσταση - η εγγραφη της εταιρειας στον εφορο εταιρειων - - εγκριση ονοματος - - ιδρυτικο εγγραφο και καταστατικο - - μετοχικο κεφαλαιο - - μετοχοι-ανωνυμια - - γενικες συνελευσεις - - διευθυντες & δ.ς. - - εταιρικα εγγραφα - - τελη χαρτοσημων - - γραμματεας - - εδρα (εγγεγραμμενο γραφειο) - - τραπεζικοι λογαριασμοι - - πιστοποιητικο συστασης - - λογιστικα βιβλια & στοιχεια - - καθημερινη διαχειριση (7) (7) ενημερωση & τα νεα της focus business services - - επεκταση σε νεα κεντρικα γραφεια στη λευκωσια - - ιδρυση επιχειρηματικου συνδεσμου κυπρου-ελλαδος (7/2/2005) (& εκλογη της focus business services στο διοικητικο συμβουλιο του συνδεσμου) - - δυνατοτητα διεξαγωγης επιτοπιων δραστηριοτητων στην κυπριακη αγορα (εντος κυπρου) ειτε απευθειας ειτε μεσω των κυπριακων εταιρειων σας - - υπηρεσιες κατοχυρωσης εμπορικων σηματων / πατεντων / πνευματικων δικαιωματων στην κυπρο & παγκοσμιως - - υπηρεσιες ανοιγματος τραπεζικων λογαριασμων στην κυπρο, την ελβετια, τα channel islands (& παγκοσμιως) - - προβληματα - λυσεις: αντιμετωπιση των κινδυνων απο την εφαρμογη της κοινοτικης οδηγιας περι τοκων αποταμιευσεως που τιθεται σε ισχυ απο 1/7/2005 αποσπασματα απο την εκθεση: 1. η κυπρος ως ενα διεθνες χρηματοοικονομικο κεντρο με την αρση των διεθνων περιορισμων στη διακινηση του κεφαλαιου, παρατηρειται μια παγκοσμια ταση εισαγωγης χαμηλοτερων φορολογικων συντελεστων με στοχο την προσελκυση των κεφαλαιων αυτων. οι διαφορες στη φορολογια διαδραματιζουν σημερα ενα ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στη ληψη αποφασεων επιχειρηματικης φυσεως και εχουν οδηγησει στην αναπτυξη πολυαριθμων χρηματοοικονομικων κεντρων, οπως η κυπρος, σε ολο τον κοσμο τα οποια χρησιμοποιουν οι ελληνες, ιδιαιτερα απο το 1997 και μετα, στον διεθνη φορολογικο σχεδιασμο τους. απαραιτητη προϋποθεση για την ευρυθμη λειτουργια ενος τετοιου χρηματοοικονομικου κεντρου ειναι η υπαρξη ενος ολοκληρωμενου και αξιοπιστου θεσμικου πλαισιου το οποιο να παρεχει τη μεγιστη δυνατη ευελιξια αλλα, ταυτοχρονα, να παρεχει την ασφαλεια που ενας υποψηφιος επενδυτης ευλογα επιζητει να εξασφαλισει πριν απο την διαθεση των κεφαλαιων του. ενα τετοιο θεσμικο πλαισιο ειναι εκεινο της κυπριακης εταιρειας. βασισμενο στο αγγλοσαξονικο δικαιο και υποστηριζομενο απο ενα αποτελεσματικο δικαϊκο συστημα, ενα ελκυστικο πλεγμα φορολογικων κινητρων και διμερων διεθνων συμβασεων αποφυγης της διπλης φορολογιας , δημοσιες υπηρεσιες ταγμενες στην υπηρεσια του πολιτη και, γενικοτερα, απο μια ιδιαιτερα αναπτυγμενη επιχειρηματικη υποδομη, εχει ηδη καθιερωθει διεθνως, προσελκυοντας προς εγκατασταση στην κυπρο τοσο μεγαλες πολυεθνικες οσο και μικρες "οικογενειακες" εταιρειες. το 2004, βασει των επισημων στοιχειων που δημοσιευσε το υπουργειο εμποριου (τμημα εφορου εταιρειων και επισημου παραληπτη), οι εγγραφες κυπριακων εταιρειων εχουν φθασει σε επιπεδα ρεκορ. οι νεες εγγραφες εταιρειων για το 2004 ανερχονται σε 11.586 εταιρειες (& 1.848 εως 28/2/2005). το προηγουμενο ρεκορ καταγραφηκε το 2001 (9.432 εταιρειες). το συνολο των εγγεγραμμενων εταιρειων στην κυπριακη δημοκρατια την 31/12/2004 ειναι 125.361. η κυπρος εχει διαφοροποιηθει απο αλλα χρηματοοικονομικα κεντρα στο οτι επιβαλλει λογικη φορολογια επι των κερδων (10%) εχοντας παραλληλα συναψει ενα μεγαλο δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας. δεν συμπεριλαμβανεται στους "φορολογικους παραδεισους" η τις "μη συνεργασιμες δικαιοδοσιες" ("μαυρη λιστα") οπως αυτες καθοριστηκαν απο τον οργανισμο οικονομικης συνεργασιας και αναπτυξης (οοσα). ετσι η κυπρος δεν εχει υποστει και δεν θα υποστει οποιεσδηποτε διεθνεις κυρωσεις και εχει χαρακτηριστει ως μια απο τις 6 πιο "συνεργασιμες δικαιοδοσιες-χρηματοοικονομικα κεντρα" απο τον οοσα. η κυπρος θεωρειται ενος "υψηλου-προφιλ" δικαιοδοσια που παρεχει χαμηλους φορολογικους συντελεστες και προσφερει ταυτοχρονα ενα ευρυ δικτυο συμβασεων για την αποφυγη διπλης φορολογιας, συμπεριλαμβανομενης και της συμβασης με την ελλαδα. οι φορολογικοι παραδεισοι, αν και προσφερουν μηδενικη φορολογια, υστερουν σε αυτο το σημειο και δεν προσφερονται για υψηλου-επιπεδου συναλλαγες, λογω της ελλειψης δημοσιου αρχειου μετοχων-διευθυντων και συμβασεων αποφυγης διπλης φορολογιας. για τους πιο πανω λογους, η κυπρος εχει σημερα καθιερωθει ως ενα διεθνους φημης επιχειρηματικο, χρηματοοικονομικο και εμπορικο κεντρο. περι τις 80,000 διεθνεις επιχειρησεις και οι ναυτιλιακες εταιρειες εχουν ιδρυθει και λειτουργουν με εδρα τους την κυπρο, πολλες απο αυτες ελληνικων συμφεροντων. αρκετες απο αυτες διαθετουν τα δικα τους πληρως δραστηριοποιημενα γραφεια στην κυπρο. τα σημαντικα πλεονεκτηματα που προσφερει η κυπρος αναμφισβητητα αποφερουν σημερα καρπους, ιδιαιτερα για τους ελληνες. 2. η κυπρος και η ενταξη της στην ε.ε. η ενταξη της κυπρου στην ευρωπαϊκη ενωση την 1η μαϊου 2004 εχει αναβαθμισει σημαντικα το ρολο της σαν διεθνες επιχειρηματικο κεντρο. ακολουθειται απο τις αρμοδιες αρχες το μοντελο του λουξεμβουργου, αλλα με ακομη χαμηλοτερους συντελεστες φορολογιας. η κυπρος εχει την χαμηλοτερη φορολογια στην κοινοτητα, γεγονος που την εχει αναδειξει σαν ενα ευρωπαϊκο επιχειρηματικο κεντρο που χρησιμοποιειται απο ευρωπαϊκες επιχειρησεις αλλα και απο επιχειρησεις εκτος κοινοτητας που θελουν να επενδυσουν η να συναλλαχθουν στην ευρωπη. ο νεος φορολογικος νομος, που αποτελει τη τελικη και επισημη "εναρμονιση" της κυπριακης φορολογικης νομοθεσιας με την ευρωπαϊκη, εχει εγκριθει απο τους ευρωπαιους εταιρους μας στις βρυξελλες και εχει ψηφιστει απο τη βουλη των αντιπροσωπων στις 15 ιουλιου 2002. η βασικη αρχη της "εναρμονισης" ειναι η κοινη βαση φορολογησης των κυπριακων εταιρειων ανεξαρτητα του αν οι μετοχοι ειναι κυπριοι η αλλοδαποι, ετσι ωστε να αποφευγεται ο "αθεμιτος φορολογικος ανταγωνισμος" εντος της κοινοτητας. ο νεος φορολογικος νομος αναβαθμιζει σημαντικα το επιπεδο των κυπριακων εταιρειων και θετει οριστικα τελος στις αμφιβολιες ως προς το φορολογικο καθεστως για τις κυπριακες εταιρειες απο την 1η ιανουαριου 2003 καταργηθηκε το καθεστως offshore / "εξωχωριων εταιρειων" που ισχυε προηγουμενως. ολες οι κυπριακες εταιρειες θεωρουνται απο την 1η ιανουαριου 2003 ως εγχωριες εταιρειες. ως εκ τουτου απο την 1η ιανουαριου 2003, (α) ο φορολογικος συντελεστης εταιρικου φορου που ισχυει για ολες τις κυπριακες εταιρειες εχει οριστει στο 10% επι των καθαρων κερδων - δεν προσφερεται πλεον καμια ευνοϊκη φορολογικη μεταρρυθμιση και (β) εχουν καταργηθει οι περιορισμοι που ισχυαν στις δραστηριοτητες των κυπριακων εταιρειων ξενων συμφεροντων για δραστηριοτητες αποκλειστικα εντος κυπρου - τωρα ολες οι κυπριακες εταιρειες ανεξαρτητως μετοχικης συνθεσης μπορουν να δραστηριοποιουνται εντος καθως και εκτος κυπρου. σημειωνεται οτι δεν υπαρχουν παρακρατησεις στα μερισματα που ειναι πληρωτεα σε αλλοδαπους μετοχους και οτι υπαρχουν σημαντικες φοροαπαλλαγες για εισοδηματα που πραγματοποιουνται εκτος κυπρου και που μειωνουν τον αποτελεσματικο συντελεστη φορου εισοδηματος, για μια εταιρια που δραστηριοποιειται εκτος κυπρου, σε επιπεδα κατω του 10%, σε ορισμενες δε περιπτωσεις και σε 0%. ο νεος φορολογικος νομος εχει τυχει ιδιαιτερα θετικης αποδοχης απο την παγκοσμια επιχειρηματικη κοινοτητα καθως και απο τον συνδεσμο εταιρειων διεθνων δραστηριοτητων της κυπρου που επιδοκιμαζει τις θετικες εξελιξεις. με το νεο φορολογικο νομο η κυπρος διαθετει ενα συγχρονο φορολογικο συστημα, πληρως και επισημα αποδεκτο απο την ευρωπαϊκη ενωση και τον οοσα , που παραλληλα προσφερει σημαντικοτατα κινητρα στους διεθνεις επενδυτες. ειναι φανερο οτι το μελλον της κυπρου ως ενος "υψηλου-επιπεδου" διεθνες επιχειρηματικο κεντρο, στην καρδια της ευρωπης, προδιαγραφεται θετικα. 4. οι χρησεις των κεδε οι κεδε ειναι ενα πολυτιμο εργαλειο στον φορολογικο σχεδιασμο στην ελλαδα και προσφερεται για ενα ευρυ φασμα οικονομικων δραστηριοτητων (για ενδοκοινοτικες και μη ενδοκοινοτικες συναλλαγες) πχ.: -εισαγωγες - εξαγωγες -παροχη πασης φυσεως υπηρεσιων -διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) -ιδιοκτησια ακινητης και κινητης περιουσιας -ιδιοκτησια και εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων -επενδυτικες εταιρειες η ιθυνουσες εταιρειες -ναυτιλιακα η focus business services ειναι στη διαθεση σας για να συζητησει εμπιστευτικα τη δικη σας περιπτωση και τις δικες σας αναγκες και να προτεινει νομιμες και αποτελεσματικες λυσεις. ενδεικτικα, μερικες (οχι ολες) απο τις πολλες νομιμες χρησεις - τις οποιες γνωριζουν καλα και οι λογιστες-φοροτεχνικοι/ οικονομικοι διευθυντες και οι νομικοι σας συμβουλοι - ειναι οι εξης: · · η διενεργεια εισαγωγων και εξαγωγων και η εισπραξη προμηθειων μεσω της κυπριακης εδε - εισαγωγες: αγορα εμπορευματων εξωτερικου απο μια κυπριακη επε και μεταπωληση στην ευρωπη (π.χ. στην ελλαδα) - το κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται με συντελεστη 10% αντι λ.χ. 35% στην ελλαδα, δηλαδη εξοικονομειται 25% φορου για τα "κυπριακα κερδη"! - για ενδοκοινοτικο (και μη ενδοκοινοτικο) εμποριο · · διενεργεια διεθνων οδικων μεταφορων εμπορευματων η επιβατων (διασυνοριακες μεταφορες & οχι εντος ελλαδος) · · η παροχη υπηρεσιων μεσω της κυπριακης εδε εχει ως αποτελεσμα τα κερδη που πραγματοποιουνται στην κυπρο να φορολογουνται στο 10% ! (προσφερεται για πασης φυσεως παροχη υπηρεσιων, π.χ. πληροφορικης, ιντερνετ, ηλεκτρονικου εμποριου, επενδυτικων υπηρεσιων, διαφημισης, μαρκετινγκ, προωθησης πωλησεων, δημοσιων σχεσεων, ερευνας αγορας, πασης φυσεως συμβουλευτικων υπηρεσιων, εξευρεσης προσωπικου, λογιστικων και φοροτεχνικων εργασιων κ.ο.κ). · · η ιδιοκτησια κινητης και ακινητης περιουσιας απο την κυπριακη εδε. - η κατοχη και διεθνης εκμεταλλευση πνευματικων δικαιωματων / εμπορικων σηματων - royalties (κερδος που προκυπτει στην κυπρο φορολογειται στο 10%!)- με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες πνευματικων δικαιωματων θεωρουνται απο τις πιο ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως · · η συμμετοχη σε αλλες εταιρeιες στην ελλαδα και παγκοσμιως (holding companies) - επισης, με τον νεο νομο οι κυπριακες εταιρειες συμμετοχων θεωρουνται απο τις πλεον ευελικτες και φορολογικα αποτελεσματικες παγκοσμιως. ενημερωση - τα νεα της focus business services eπεκταση σε νεα κεντρικα γραφεια στη λευκωσια με ισχυ απο τη δευτερα 21 φεβρουαριου 2005, λογω αναπτυξης της εταιρειας και για τη καλυτερη σας εξυπηρετηση, τα κεντρικα μας γραφεια μεταφερονται (επεκτεινονται) απο την υφισταμενη μας διευθυνση στη διευθυνση: μεγαρο severis house, λεωφορος αρχιεπισκοπου μακαριου ιιι 9, λευκωσια. σημειωνουμε οτι: (α) δεν θα υπαρξει αλλαγη στους αριθμους τηλεφωνων, φαξ & ταχυδρομικου κωδικου της εταιρειας, στην διευθυνση του ηλεκτρονικου μας ταχυδρομειου η της εταιρικης μας ιστοσελιδας (β) τα παλια μας γραφεια (2ος & 4ος οροφος στο μεγαρο libra house) διατηρουνται στη διαθεση του ομιλου και θα εχουν υποστηρικτικο ρολο ("satellite offices")- σημ.: βρισκονται σε αποσταση 200μ. απο τα νεα μας γραφεια. (γ) απολογουμαστε εκ των προτερων και ζητουμε την κατανοηση σας για τυχον "μικροταλαιπωριες" κατα τη διαρκεια της μεταφορας των γραφειων μας (απο 18-23 φεβρουαριου 2005) (δ) το μεγαρο severis house βρισκεται στην καρδια του επιχειρηματικου κεντρου της λευκωσιας στην λεωφορο αρχιεπισκοπου μακαριου ιιι νο.9, ειναι νεοδμητο κτιριο με νεοκλασικη αρχιτεκτονικη και ενα απο τα πιο μοντερνα και τεχνολογικως προηγμενα κτιρια γραφειων στην κυπρο. η focus business services θα κατεχει το ρετιρε του κτιριου (550 τ.μ., 35 θεσεις εργασιας, χωροι υποδοχης, 3 αιθουσες συνεδριασεων) ιδρυση κυπρο-ελλαδικου επιχειρηματικου συνδεσμου (7/2/2005) (& εκλογη της focus business services στο διοικητικο συμβουλιο του συνδεσμου για 2ετη θητεια) ιδρυθηκε στις 7/2/2005, υπο την αιγιδα της κυπριακης και ελληνικης κυβερνησης και σαν μερος του κεβε - κυπριακου εμπορικου και βιομηχανικου επιμελητηριου (αντιστοιχο του εβεα) ο κυπρο-ελλαδικος επιχειρηματικος συνδεσμος. μερος των σκοπων του συνδεσμου, ειναι η προαγωγη, επεκταση και ενθαρρυνση των οικονομικων, εμπορικων και επιχειρηματικων σχεσεων μεταξυ της κυπρου και της ελλαδας και η υποβολη σχετικων προτασεων στις κυβερνησεις των δυο χωρων. ο κ. αριστειδης κοτσομυτης (εκπροσωπωντας την focus business services, που ειναι απο τα ιδρυτικα μελη) εξελεγη μελος του διοικητικου συμβουλιου του συνδεσμου. η α.ε. εκαστοτε πρεσβης της ελλαδας στην κυπρο θα ειναι επιτιμος προεδρος του συνδεσμου. αλλα μελη του δ.ς. (στο οποιο εκπροσωπουνται ευρυ φασμα κλαδων & επαγγελματων) ειναι οι τραπεζες κυπρου, λαϊκη, εμπορικη τραπεζα της ελλαδος, alpha bank, o λογιστικος οικος pricewaterhousecoopers κ.α. [σημειωση: βλεπε συνημμενα αποσπασματα απο το καταστατικο του συνδεσμου] faithfully yours a kotsomitis bsc aca icpa (cy) managing director focus business services (cyprus) ltd www.fbsglobal.com nicosia main office: severis house, no. 9, archbishop makarios iii avenue cyprus tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) fax: +357 (22) 668 180 e-mail: cyprus@fbsglobal.com money show (www.moneyshow.org) το 2005 διοργανωνεται για 15η συνεχη φορα στην ελλαδα, απο τo eλληνογερμανικο εμπορικο και βιομηχανικο επιμελητηριο και με συνδιοργανωτες τα μεγαλυτερα διμερη επιμελητηρια, το κεντρικο επιχειρηματικο επενδυτικο πολυσυνεδριο /εκθεση money show. η ιδεα του money show το money show ειναι ενα μοναδικου χαρακτηρα πολυσυνεδριακο φορουμ που αποτελειται απο συνεδριακες εκδηλωσεις και εκθεσιακες εταιρικες παρουσιασεις, της επενδυτικης αγορας, των υπηρεσιων προς επιχειρησεις και της αγορας χρηματος. καθε χρονια συγκεντρωνει, στο πλαισιο της διοργανωσης του, ολες τις δυναμεις της πολιτειας, των εθνικων θεσμικων φορεων της αγορας χρηματος, των μεγαλων επενδυσεων και των εισηγμενων στο χ.α. επιχειρησεων. βασικοι στοχοι του money show: · · μοναδικη ευκαιρια συγκλισης και συνευρεσης ολων των οικονομικων, επιχειρηματικων, επενδυτικων, πολιτικων, κοινωνικων και πολιτισμικων φορεων της ελλαδας και της ευρυτερης περιοχης σε μια εκδηλωση, σε ενα πολυσυνεδριο - εκθεση αναπτυξιακου, επενδυτικου και χρηματοοικονομικου χαρακτηρα. · · δυνατοτητα διαπραγματευσης συγκεκριμενων συνεργασιων με φορεις που δραστηριοποιουνται στην αγορα, σε ενα ειδικα διαμορφωμενο περιβαλλον. · · παροχη προς καθε ενδιαφερομενο πληρους και σφαιρικης ενημερωσης για τις δυνατοτητες της εθνικης και της ευρυτερης αγορας και τις τασεις εξελιξης της. κοινο: το money show, ως διοργανωση στοχευει στην οσο το δυνατον μεγαλυτερη προσελκυση ειδικης μεριδας κοινου αμεσου ενδιαφεροντος του money show. · · επιχειρηματιες (βιομηχανους, βιοτεχνες, ξενοδοχους, εμπορους) · · ελευθερους επαγγελματιες (νομικους, οικονομολογους, συμβουλους επιχειρησεων, λογιστες, μεσιτες, οργανωτες κ.λ.π) · · επενδυτες · · στελεχη επιχειρησεων και οργανισμων · · επιστημονικο δυναμικο · · φοιτητες οικονομικης κατευθυνσης ___________________________________________ focus business services group website www.fbscyprus.com (international site) www.fbsglobal.com (greek site) focus business services (cyprus) ltd head office a k kotsomitis chartered accountants ltd nicosia main office: severis house, no. 9, archbishop makarios iii avenue [satellite offices: libra house, 2nd & 4th floor 21 p. katelari street (& diagorou ave.)] p.o. box 22784, 1524 nicosia cyprus tel.: +357 (22) 456 363 (10 lines) fax: +357 (22) 668 180 e-mail: cyprus@fbscyprus.com, cyprus@fbsglobal.com fbs hellas athens 92 vasilissis sofias avenue 115 28 athens, greece τel.:+30 (210) 7475 050-51 fax: +30 (210) 7475 055 thessaloniki aristotelis building balkan office complex 4th floor, 31 gianitson st. gr-54627, thessaloniki greece τel.:+30 (2310) 530 450 fax:+30 (2310) 534 005 e-mail: cyprus@fbscyprus.com, hellas@fbsglobal.com (legal department) 14 mnasiades st., 1065 nicosia, cyprus υπηρεσιες / δραστηριοτητες ο τρόπος οργάνωσης μας, μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους κάτωθι τομείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούμε σε νέους τομείς αρκεί να μας το ζητήσετε. οργανωση επιχειρησεων διοικηση μηχανοργανωση παρακολουθηση προσωπικου διοικηση business plan market plan ταμειακο προγραμμα χρηματοοικονομικα-τραπεζες επιδοτησεις-οαεδ αναπτυξιακοι νομοι κοινοτικα προγραμματα μηχανοργανωση software hardware internet παρακολουθηση λογιστηριο-κβς-φ.ε.-φπα-κεφαλαιο αναλυτικη λογιστικη εσωτερικος ελεγχος δηλωσεις μεγαλη ακινητη περιουσια διαχειριση ανθρωπινων πορων εργατικα ασφαλιστικα μισθοδοσια αξιολογηση επενδυσεων χρηματιστηριο διαφημιση-δημιουργικο πιστοποιηση(iso) νομικες συμβουλες(ελλαδα - βουλγαρια) συμβουλες ασφαλειων-factoring