κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣκανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσακανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα

ΚΑΝΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (2 ΘΕΣΕΩΝ) τιμή - euro, φωτ.1

ΚΑΝΟ ΜΕ ΕΣΟΧΗ τιμή - euro,

ΚΑΝΟ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ τιμή - euro, φωτ.1

ΚΑΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ τιμή - euro,

ΚΑΝΟ ΜΕ ΕΣΟΧΗ ΔΥΠΛΟ τιμή - euro, φωτ.1, 2


κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα

COMFORT (ΠΟΔΗΛΑΤΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ) τιμή - euro,

ΔΙΠΛΟ (ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2-3 ΘΕΣΕΩΝ) τιμή - euro,

ΔΕΛΦΙΝΙ (ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ) τιμή - euro, φωτ.1

ΤΕΝΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ τιμή - euro,*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ούτε η μεταφορά.

*Οι τιμές διατηρούνται στα παραπάνω επίπεδα εδώ και πολλά χρόνια και ισχύουν έως ότου εξαντληθεί το στοκ των πρώτων υλών. Θα αναπροσαρμοστούν πέραν τούτου λόγο των μεγάλων αυξήσεων στις πρώτες ύλες.κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα        κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα        κανό - ποδήλατα θάλασσας. θαλάσια παιχνίδια σπορ θαλασσα
 Advertised by Ati Advertising on se.gr